Niels Trolle

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Niels Trolle (født 20. desember 1599 på Lundenæs, død 20. september 1667 i København) var blant annet stattholder i Norge fra 1656 til 1661 og lensherre i Akershus fra 1656 til 1661.

Han var sønn av lensherre i Lundenæs Børge Trolle (d. 1610) og Anne Paulsdatter Munk (1580–1641).

Trolle ble gift første gang den 23. juli 1626 med Mette Corfitzdatter Rud (1606–1632), datter av rittmester Corfitz Rud (1673–1630) og Birgitte Rosensparre (1586–1647). Han ble gift andre gang med Helle Rosenkrantz (1618–1685), datter av lensherre på Bornholm Holger Rosenkrantz (1586–1647) og Lene Gyldenstierne (1588–1639).

Han var ved Herulfsholm skole 1611–1613. Etter en studiereise i utlandet var han hoffjunker 1623–1625, og ble så rittmester i 1628. Fra 1634 til 1641 fikk han forlent København slott. I 1638 ble han landkommissær på Sjælland, og året etter ble han medlem av Admiralitetsretten. I 1641 ble han lensherre i Roskilde. Medlem av Riksrådet 1645, og riksviseadmiral 1645–1651. Medlem av Admiralitetet 1655.

Han ble stattholder i Norge i 1656, og samtidig lensherre i Akershus. Overgangen fra len til amt kom på slutten av hans tid i Norge, og han regnes derfor gjerne som den første stiftamtmannen og den siste lensherren i Akershus, selv om han hadde tittelen lensherre hele tiden.

I 1658 beordra Trolle brenning av Christianias forsteder for å sikre at ikke fienden kunne søke ly i husene ved en eventuell beleiring av Akershus festning.

Han mottok Elefantordenen i 1648.

Kilder