Rosenkrantz

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Rosenkrantz er en dansk adelsslekt med en rekke grener, hvorav flere ble etablert i Norge. Eldste stamfar som er kjent er ridder Niels Iversen (nevnt 1341–1355).

Blant eiendommer som har vært i slektas eie i Norge er Nesøygodset, Rosendal baroni (se Baroni, en leksikonart. som handler om dette éneste baroni i Norge), Hafslund hovedgård og Borregaard hovedgård.

I denne artikkelen finner du en enkel oversikt over medlemmer av slekta. Du finner mer bakgrunnsinformasjon og genealogisk stoff i artikkelen Rosenkrantz (utdypende artikkel).

Kjente medlemmer av slekta

 • Niels Iversen (nevnt 1341–1355), ridder.
  • NN (sønn).
   • Hr. Niels Jensen til Hevringholm og Tange (Gudne h.).
    • Otte Nielsen (Rosenkrantz) til Bjørnholm (omkr. 1395–1477), rikshovmester. Stamfar til Bjørnholm-linja.
     • Erik Ottesen (Rosenkrantz) til Bjørnholm etc. (ca. 1427-1503), ridder og riksråd, 1456-81 sin fars etterfølger som rikshoffmester.
      • Niels Eriksen (Rosenkrantz) til Bjørnholm, Skjern hovedgård og Vallø (+ 1516), 1487 riksråd.
       • Anne Rosenkrantz til Skedal (+ 1550).
        • Gertrud Tygesdatter Krabbe til Vedø og Hessel (1519-1602)..
         • Hr. Ulrik Sandberg (1552 Isgård-1636) til Kvelstrup, Bøgested og Løistrup.
          • Anders Sandberg til Kvelstrup og Bøgested (1620 Lundenæs-1677 som sin slekts siste mann), 1657 major til hest ved Fr. v. Buchwaldts reg. og kommandant på Møen, 1675 gen.maj.
           • ? Ulrik Sandberg, major.
           • ? Giord Andersen (1651–1720) til Nordmarkagodset osv., generaltollforvalter sønnafjells etc. Gift i 1678 med Elisabeth Trane: se Thrane (1650-1713).
      • Holger Eriksen (Rosenkrantz) (+ 1496), 1492 riksråd.
       • Av I: Otte Holgersen (Rosenkrantz) (1488–1525), høvedsmann på Akershus.
        • Hr. Holger Rosenkrantz til Boller, Rosenvold og Stjernholm ved Horsens (1517-1575), 1543-48 hoffmarskall, 1548 på brudetoget til Sachsen, 1552 riksråd, bar rikseplet ved Fr. II’s kroning.
         • Av II: Otte Christoffer Rosenkrantz til Boller og Stjernholm (1569-1621 utenlands).
         • Frederik Rosenkrantz til Rosenvold og Stjernholm (1571-1602).
          • Holger Rosenkrantz (1599 Lindved-falt 1634 ved Venloo), gikk i hollandsk krigstjeneste.
        • Erik Ottesen Rosenkrantz til Arreskov (1519–1575), lensherre på Bergenhus.
         • Sophie Rosenkrantz (1560 Bergen-1593).
         • Anne Rosenkrantz til Søholm (1566-1618).
          • Johann Rantzau (1597-1614) til Rantzau, Estvadgård og Palstrup.
           • Frantz Rantzau til Estvadgård og Bratskov (o. 1620-1676).
            • Av I: Palle Rantzau til Bratskov og Kokkedal (1654-1691).
             • Frantz Rantzau til Bratskov (1684-1738), rittmester.
            • Av II: Frantz Rantzau (o. 1662-juli 1702).
          • Heinrich Rantzau til Rantzau (1626) og Schönweide og Aagaard osv. (1599-1674).
          • Helvig Rantzau (1600-1618).
         • Jacob Eriksen Rosenkrantz til Arreskov og Kærstrup etc.
          • Pernille Rosenkrantz (+ 1685).
        • Jørgen Rosenkrantz (1523–1596), riksråd. Stamfar til Rosenholm-linja.
         • Holger Rosenkrantz «den lærde» til Rosenholm og Øster Vallø (1574 Kalø–1642). Stamfar til Villestrup-linja.
          • Mette Holgersdatter Rosenkrantz (1600-44). Gift m,ed Christen Thomesen Sehested (1590-1657).
          • Gunde Rosenkrantz til Vindinge (Øster Flakkebjerg hd.) etc. (1604 Rosenholm-1675 Helsingborg).
          • Jørgen Rosenkrantz (1607–1645).
          • Sophie Rosenkrantz (+ etter 1677 i Assens).
          • Margrethe Rosenkrantz (1552-1635).
    • Av I: Timme Nielsen (Rosenkrantz) til Engelsholm og Stensballegård (var + 1457).
     • Av I: Erik Timmesen (Rosenkrantz) til Engelsholm (var + 1523).
     • Av II: Hr. Niels Timmesen (Rosenkrantz) til Stensballegård (o. 1449-1485), 1465 ridder og riksråd.
      • Axel Nielsen (Rosenkrantz) til Stensballegård, Landting og Rydhave (1472-1551).
       • Niels Rosenkrantz til Rydhave (1505-1581, evt. etter hyllingen 1580).
       • Erik Rosenkrantz til Landting (1516-1591).
        • Axel Rosenkrantz til Glimminge, Gundestrup og Skjoldemose (1552-1630).
        • Børge Rosenkrantz til Ørup og Sønderskov (+ 1614).
         • Palle Rosenkrantz til Ørup, lensherre i Agdesidens len.
          • Av I: Margrethe Rosenkrantz.
           • Ingeborg Seefeld (1654-95) gift 1) med Palle Rosenkrantz til Bratskov og Kokkedal (1654-91), se ovenfor.
          • Av II: Børge Rosenkrantz til Vesløsgård, viseadmiral.
          • Kirsten Rosenkrantz (1625-1678). Gift med Ebbe Rosenkrantz til Bramstrup (+ 1683), se ovenfor.
          • Vibeke Rosenkrantz til Dansted, levde 24. april 1688.
       • Folmer Rosenkrantz til Stensballegård og Landting (1523- begr. 24. april 1586 i Vær k.).
        • Regitze Rosenkrantz til Palsgård (o. 1555-mellom 1612 og 31. mars 1615).
    • Av II: Hr. Anders Nielsen Stygge (Rosenkrantz) til Hevringholm (+ tidligst 1478), 1447 ridder.

Kilder

 • Rosenkrantz i Store norske leksikon.
 • Erik Berntsens slektssider.
 • Jespersen, Leon og Henrik Poulsen: Stamtavle over slekten «Rosenkrantz», i: Danmarks Adels Aarbog 1985-1987, s. 639-797.
 • Bobé, Louis: «Fremmede Adelsslægter i Danmark. VIII. v. Winterfeldt», i: Personalhistorisk Tidsskrift, 4. rekke, 1. bind (1898), s. 151-162 (finnes på nettet).
 • Elgenstierna, Gustaf: «Grevliga ätten von Ascheberg nr 23 +», i: Den introducerade svenska adelns ättartavlor (1925-36) (finnes på nettet).
 • Nielsen, Carl Lindberg: «Nogle uægte Efterkommere af Hertug Frederik Carl af Plön», i: Personalhistorisk tidsskrift, 9. rekke, bind II (1929), s. 85-100, som finnes på nettet: https://tidsskrift.dk/personalhistorisk_tidsskrift/article/download/79043/114167
 • Rosencrantz, Woldemar Freiherrn Weber von: «Beiträge zur Adelsgeschichte 1. Die Familie Schinkel», i: Zeitschrift der Gesellschaft für Schleswig-Holsteinische Geschichte, 36. bind (1908), s. 1-78.
 • Danmarks Adels Aarbog 1930, stamtavlen «Rantzau», s. 7-176.
 • Gebhard von Lenthe og Hans Mahrenholtz: «Stammtafeln der Familie von Münchhausen • Teil II: Textband zu den Tafeln I—LI, I.—XX. Generation» (1976), s. 147, 177f og 207.