Nils Berg

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Nils Berg (født 6. november 1827 i (Nordre) Land, død 15. mai 1911) var glassverkseier og ordfører i Biri, seinere sjef for Høvik Glassverk i Bærum.

Han var sønn av gårdbruker og trelasthandler Christopher Berg (1790–1869) og Olava f. Finden (1787–1828). I 1835 ble faren forvalter for magasinet til Interessentskapet Biri, Hurdalens og Hadelands Glasverker. Familien flytta da til hovedstaden. Nils tok etter hvert kjemiutdannelse. I 1847 ble faren medeier og den reelle leder, og i 1852 tok Nils og brødrene Ole Chr. og Harald over hans part og eide selskapet (sammen med Peter Tandberg).

Harald Berg tok over ledelsen av magasinet, som i 1856 fikk utsalget Christiania Glassmagasin. Nils Berg fikk på sin side ansvaret for Biri Glassverk, som hørte inn under interessentskapet. Nils Berg ble dermed en av bygdas største arbeidsgivere og forretningsmenn, og var ordfører i Biri fra 1868 til 1871.

Han bodde på glassverket i 20 år. Seinere la bedriften ned Biri Glassverk; i stedet ble det satsa på Høvik Glassverk i Bærum. Nils Berg bosatte seg der for å lede også dette glassverket i ei årrekke. Som i Biri var han engasjert i Bærums-politikken, blant annet som stifter av høyrelaget Østre Bærums liberale forening i 1909.

Han var ikke gift, men bodde med søsteren Thea Berg; de «førte et meget gjæstfrit Hus». I 1910 het det at søskenparet hadde ei kokke som var tatt med fra Biri. Ei dame fra barndomsbygda Nordre Land bodde i huset «til hjælp og hygge». Videre hadde søskenparet sanitetssøster og stuepike, samt en svensk kusk som bodde der sammen med sin norskfødte kone og to barn.

Nils Berg døde i mai 1911. Kisteferden fra Høvik Glassverk til Vår Frelsers gravlund skal ha blitt fulgt av mange, og det medførte også «rig Flagning i Bærum» ifølge Asker og Bærums Budstikke. Nils og Thea ble betydelige legatstiftere, da de testamenterte minst 80 000 kroner til slike formål. Ordføreren retta også en spesiell takk på et kommunestyremøte i august 1911, for penger som hadde gått rett inn på kommunebudsjettet til «humanitære og opdragende Formaal».

Nils Bergs veiHøvik er oppkalt etter han.

Kilder og litteratur