Nordre Tollbodgate 1 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Nordre Tollbodgate 1a er et fint hus på hjørnet mot den nye gata Vollgrava. Til høyre ser vi nr. 1b.
Foto: Einar Dahl (2017).
Nr. 1b ble flyttet hit fra Hansjordnesgata 22. Huset er opprinnelig fra 1818.
Foto: Einar Dahl (2017).
Transportsentralen lå omtrent der Nordre Tollbodgate 1 ligger nå.
Foto: Knut Dyvik (ca. 1960).
Lastebileiere som venter på oppdrag. Til venstre står Bobby Paulsen, videre Odd Olsen og Rolf Torbjørnsen.
Foto: Ukjent (1950-tallet).

Nordre Tollbodgate 1 i Tromsø har vært gjennom to perioder: Først som bensinstasjon og oppstillingsplass for Transportsentralen. Da disse flyttet på 1970-tallet ble det rom for to bolighus i gammel stil, passende for Skanseområdet.

Bensin og transport

Bevitnelse fra Byggesjefen av 5. aug. 1952 hvorved denne eiendommen ble fraskilt Nordre Tollbodgate 1, i 1952.

Festekontrakt mellom Tromsø kommune og Lastebileiernes Bensinstasjon A/L i 20 år, i 1952.

Transportsentralen hadde lokaler her på Skansen fra 1950 til ut på 1970-tallet da de flyttet til Stakkevollveien.

Lastebileiernes Bensinstasjon A/L, bensin, olje, bilrekvisita, (1957).

Transportformidlingssentralen, (bestyrer Erling Larsen), (1957), (bestyrer Johs. Kornør i 1966),(bestyrer Håkon Olsen i 72).

Bil-Elektro, bilelektrisk verksted, (Harald Wenås Larsen), etabl. 1966 med forretning i Storgata 129, flyttet i 1972 til eget bygg i Fridtjof Nansens plass 3B. Reparasjon/service av bil, båt, anleggsmaskiner, elanlegg, osv., (1984).

Lastebiltransportsentralen, (1977).

Bolighus

Omkring 1990 ble det gamle huset med adresse Hansjordnesgata 22 flyttet hit, restaurert, og fikk adresse Nordre Tollbodgate 1b. – Omtrent samtidig (?) ble Nordre Tollbodgate 1a reist, i samme gamle stil.

Nordre Tollbodgate 1a

Jorun Smith-Meyer, (1993).

Nordre Tollbodgate 1b

Harald Barstad, (1993), Christina Wegener, (1993).

Kilde

  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark. 1993.