Hansjordnesgata 22 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hansjordnesgata 22 skal ha opprinnelse helt tilbake til 1818. Det ble flyttet til Nordre tollbodgate 1 på 1990-tallet(?)
Foto: Kåre Kristensen, 1980-tallet?
Et litt mørkt, men fint bilde av Hansjordnesgata 22-28.
Foto: Odd-Einar Kjersem, 1977

Hansjordnesgata 22 i Tromsø var et gammelt hus som ble bevart ved flytting til området ved Skansen. - Gammelt matr.nr. 482.

Matr.nr. 482

Målebrev til Peder Sørensen av 4. juni 1818, tinglyst i 1842.

Bolighus oppført ca. 1818 av skipper Peder Sørensen, han som i 1812 ble tvunget til å lose engelskmennene inn til byen og slaget på Pølsehavna mot løytnant Bodenhoff.

Auksjonsskjøte i stiftamtsskriver Nielsens dødsbo, på denne Peder Sørensen tilmålte grund, til Niels V. Nielsen, tinglyst 15. aug. 1842.

Skjøte fra Niels V. Nielsen til sorenskriver N. J. Nielsen, i 1854.

Havnefogd Ludvigsen

Skjøte fra N.J. Nielsen til J. H. Ludvigsen, i 1858.

Erklæring om at J.H. Ludvigsen hadde bebygget grunnen, i 1864. Se Hansjordnesgata 26.

I 1865 (usikre opplysn.): Fisker Matheus Osiassen med kona Ane Sofie Hansdatter og seks barn, dagarbeider Jens A. Andersen med kona Johanna Marie Pedersdatter og fire barn.

Skjøte fra J. H. Ludvigsen til Ced. Ebeltoft, Paul Hansen og H. Knudsen, i 1866.

Skjøte fra H. Knudsen til Paul Hansen på hans del av eiendommen, i 1872.

Delingsforretning hvorved Ced. Ebeltoft og Paul Hansen har fått nr. 482a (Hansjordnesgata 26) og Ole Olsen 482b (Hansjordnesgata 22), i 1875.

Hansjordnesgata 22 – matr.nr. 482b

I 1875: Fisker Ole Olsen Øverli med kona Johanna Marie og seks barn, tømmermann Klæmet Johnsen med kona Anna Oline og tre barn.

Skjøte fra Ced. Ebeltoft og Paul Hansen til Ole Olsen Øverli, tinglyst 10. feb. 1876.

I 1885: Fisker Johannes Hendriksen, fisker Didrik Hendriksen, Hanna Hendriksen med to døtre, fisker Peder Hendriksen med kona Marta Pedersen, datteren Marie og barnepiken Hilda Kræmmer, Hans Kiil Esaiassen.

Auksjonsskjøte til Johannes Henriksen, 1892.

I 1900 bodde disse her: Hanne Serine Henriksen, som forsørges av sønnen Johannes, skipstømmermann Edvard Myhre med kona Mesaline og sønnen Johanes.

Adriansen og Sørensen

Skjøte fra Johannes Henriksen til Andreas Adriansen og Adolf Sørensen, i 1908.

I 1910: Fisker Andreas Adriansen med kone Berntine og sønnen Karl Andreassen, enke Karoline Johansen, fisker/løsarbeider Adolf Sørensen med kona Sesilie og to sønner.

I 1916: Fisker Adolf og Secilie Sørensen, fangstmann Karl Andreassen, fisker Kristian og Kristine Pauline Johannesen, enke Anna Karoline Klingenberg.

Eid av Adolf Sørensen og Andr. Adriansen i 1918.

Skjøte fra Karl Andreassen til Adolf Sørensen på en ½-part av eiendommen, i 1919.

Skjøte fra Adolf Sørensen til barna Harald Edvin og Hanna Sørensen på hans halvdel, i 1924.

Johan Eliassen

Eid av Harald Sørensen og Johan Eliassen i 1932(?).

Kontrakt mellom Tromsø elektrisitetsverk og Johan Eliassen samt Harald, Hanna og Adolf Sørensen om elektrisk installasjon, i 1937

Skjøte fra Adolf og Andrea Sørensen til Johan Eliassen på en ½-del, i 1937.

Fisker Johan, sjømann Asbjørn og arbeider Terje Eliassen, (1946).

Skjøte fra Harald, Edvin og Hanna Sørensen til Inga Eliassen på en ½-del, i 1955.

Reservebud Kjell Eliassen, (1957).

Pensjonist Signor Indal, (1972).

Johan Eliassen satt i uskiftet bo etter Inga Eliassen som døde i 1972.

Johan Eliassen døde i 1978, arvingene var Gunhild Indahl, Gerd Halvorsen, Svein Johan Johansen og Terje, Kjell, Per og Asbjørg Eliassen.

Sivertsen og Indal

Skjøte fra arvingene til Liv Sivertsen på en ideell ½-del og til Egil og Tor Egil Indal på en ideell ½-del, i 1981.

Etter som dette var et av byens aller eldste bolighus engasjerte fylkeskonservator Jens Storm Munch seg i å ta vare på huset. Sommeren 1982 ble det demontert planke for planke og lagt på lager. – Da Tromsø skulle feire sitt 200-års jubileum i 1994 fikk Tromsø bymuseums bestyrer, Erling Kjeldsen, gjenreist huset ved Skansen. Der står det nå med adresse Nordre Tollbodgate 1b.

Skjøte fra Liv Sivertsen til Georg Johansen på hennes ½-del, i 1982. Se også Hansjordnesgata 24.

Skjøte fra Georg Johansen til Erika Indal og Tor Egil Indal på hans ½-del, i 1990.

Vibeke Parelius, (1993), Johan M. Varmedal, (1993).

Huset ble flyttet til Skansen på 1990-tallet(?) og har nå adressen Nordre tollbodgate 1b.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.