Storgata 129 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Storgata 129 har lagt på seg, men blir allikevel en smågutt i forhold til naboene.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 129, til venstre, i 1938.
På slutten av 1990-tallet var Storgata 129 kraftig påbygd i bakkant. Det lille huset til høyre er nr. 125.
Foto: Kåre Kristensen

Storgata 129 i Tromsø er nesten den eneste gården i hele kvartalet som har overlevd til våre dager. - Matr.nr. 76a.

Stabel

Målebrev til Andreas Stabel, datert 4., tinglyst 8. des. 1845.

I 1853 solgte Andreas Stabel en del av eiendommen sin til Haagen Fredriksen, og denne delen ble lagt til matr.nr. 76b, Elvegata 6. – Det resterende av eiendommen fikk matr.nr. 76a, (Storgata 129).

I 1865 bodde skinnarbeider Andreas Stabel her med kona Elen Hansdatter og en sønn, fisker Morten E. Mortensen med kona Ana Maria Wilhelmsdatter og tre barn, bødkermester Rasmus Mortensen med kona Bergitha Danielsdatter og fire barn.

Huseier Andreas og Elen Stabel, tømmermann Andreas Mikkelsen med kona Olufine og to sønner, vaskekone Petra Hansdatter med to døtre, vaskekone Indiana Iversen, i 1875.

Hjemmelsdokument fra skifteretten i Andreas Stabels dødsbo, til Andreas Mikkelsen, i 1884.

I 1885: Arbeider Andreas Mikkelsen med kona Finna Stabel og tre barn, fisker Johan Edvart Eriksen med kona Krestiana og tre barn, skomaker Lars A. Matiasen, fisker Simon Sørensen, Johanne Johanesen, Petter Sørensen.

I 1891: Enkemann Andreas Mekelsen med to sønner, Magnus Mekelsen med kona Anne, Karoline Andreasen med sønnen Lars Matisen, enke Anne Marie Hansen med tre barn.

Skomaker Mathisen

Skjøte fra Andreas Mikkelsen til Lars Mathisen, i 1893.

I 1900 bodde skomakermester Lars Mathisen her med kona Josefine og tre barn, arbeider ved jernstøperi John Fredenfeldt med kona Else og en datter og sypike Henriette Fredrikke Fredenfeldt.

Enke og huseier Josefine Mathisen med fire barn, fisker Ulrik og Anna Kaasbøl med tre barn, fisker Klaus og Mathilde Hermandsen med en sønn, i 1910.

Skjøte fra Lars Mathisens i uskiftet bo sittende enke, Josefine Mathisen, til fru Hilda Paulsen, i 1912.

Hilda Paulsen

I 1916: Hilda Othelie, sjømann Bjarne Henry, sjømann Hans S. og sjømann Willy Bernhard Paulsen, arbeider Lorentz Alexandersen, arbeider Alvin Magnus, arbeider Arthur, tjenestepike Jakobine, Laura Eline, Lovisa Aminda og Ludvig Lorentsen, samt enke Johanna Olsen.

Eid av Hilda Paulsen i 1918.

Erklæring fra Tromsø namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1930.

Tvangsauksjonsskjøte til Johan Dyrstad, frasolgt Hilda Paulsen, i 1942.

Formann Larsen

Skjøte fra Johan Dyrstad til Nicolai Larsen i 1947.

Formann Nicolai Larsen, (1957/66).

Larsens frukt og tobakk, (Tore Larsen), (1966).

Maler Schwenke

Skjøte fra Nicolai Larsen til Bjarne Schwenke i 1968.

Harald Larsen, bilelektrisk forretning, (1972).

Norsy Norsk symaskin service A/S, avd. Tromsø, (1972/82).

Th. Schwenke & Sønn, maler- og byggetapetsering, skipsmaling, (1977/93).

Atlas Marin & Industri A/S, (1982), Grode Nord, (1986).

AKP (m-l), (1990/93), Rød Valgallianse, (1993).

Senere er gården påbygd bakover og seksjonert til leiligheter.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99