Norsk Arbeidsgiverforening

Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) ble grunnlagt i 1900 for å organisere arbeidsgiversida i næringslivet. NAF gikk i 1989 sammen med Norges Industriforbund og Håndverkernes Arbeidsgiverforening inn i den nye Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Faksimile fra Aftenposten 21. november 1900; utsnitt av omtale av det konstituerende møtet i Norsk Arbeidsgiverforening samme dag.

Fra starten var NAF nokså enkelt organisert, med to leide rom hos Christiana Haandverks- og Industriforening. Den hadde et sekretariat bestående av ingeniør Axel Karelius Krefting, ei kontordame og en visergutt. I 1907 fikk de selskap av overrettssakfører George Wegner Paus, som var sekretær de første årene, og så direktør fra 1918. I 1917 ble Lars Rasmussen ansatt som NAFs første administrerende direktør.

NAF ble raskt etablert som part i forhandlinger om tariffavtaler, og som representant for næringslivet overfor myndighetene.

Ledere

Fra 1900 til 1917 hadde den valgte lederen for NAF tittelen formann. Formannstittelen gikk så inn i stillinga som administrerende direktør, og den valgte lederen fikk tittelen ordfører i sentralstyret fra 1918. Mellom 1918 og 1947 hadde NAF også direktører, som i perioder i praksis var juridiske direktører.

Valgte formenn

Administrerende direktører og formenn

Ordførere i sentralstyret

Direktører

Litteratur og kilder