Olaf Færden

Fra lokalhistoriewiki.no
Revisjon per 27. jul. 2020 kl. 17:00 av PaulVIF (samtale | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Olaf Færden (født 1852, død 1917) var hæroffiser, artillerist.

Færden ble offiser i 1873, tok eksamen ved Den Militære Høiskole i 1877 og ble artilleriløytnant i 1878. I 1879 - 1883 var han aspirant ved generalstaben, fra 1886 – 1888 ved Norges Geografiske Opmaaling, og han ble kaptein i 1889. Fra 1892 – 1894 var han ved generalstaben, han ble oberstløytnant i 1900 og kommandant på Fredriksten festning 1902 -1906.

Færden var medlem av artilleriets konstruksjonskomite 1893 - 1900, medlem av kommandokomiteen 1896 - 1898, observatør ved den geodetiske oppmåling ved Bodø i 1883 og formann i befaringskomiteen for landfestningene 1905 – 1906.

Fra 1892 var han overlærer ved kunst- og håndverkskolen i Kristiania. Han var senere aktuar i folkepensjonskassen Glitne, og utga flere publikasjoner av forsikringsteknisk innhold.

Han ble gift i 1880 med Emilie Therese Falch (født 1853).

Kilder


Forgjenger:
 Ole Hansen 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Wilhelm Sørensen