Olav Duuns hus

Olav Duuns hus, Fjellvang, også kalt Emma og Olav Duuns hus eller Duun-huset, var dikterhjemmet til forfatteren Olav Duun (1876–1939) i dagens Olav Duuns vei 20 i Botne i Holmestrand kommune. Olav Duun med familie bodde her fra 1914, enken Emma (født 1881) helt til sin død i 1970.

Olav Duuns hjem i Botne i Holmestrand kommune, hvor forfatteren bodde fra 1914 til sin død i 1939.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Olav Duun var født på øya Jøa i Fosnes kommune i Namdalen. Han flyttet til Holmestrand i 1908 da han ble ansatt som lærer ved Ramberg skole (som i dag er bevart på friluftsmuseet Reidvintunet). Familien bodde forskjellige steder i området inntil de kjøpte Fjellvang i 1914.

Huset ble etter Emma Duuns død først solgt til en privatperson, men deretter, i 1973, overdratt til Olav og Emma Duuns Stiftelse. Husets første etasje er bevart som museum (kan besøkes etter avtale) slik ekteparet Duun hadde det, med bibliotek med boksamling, manuskript og brev, mens andre etasje er innredet for stipendiater.

I hagen finnes en minnepark med steiner med Duun-sitater. I anledning 50-årsminnet for Duuns død ble det i 1989 brakt flere ballaststeiner fra Namdalen til hagen. Transporten skjedde med fembøringen Odin.

Galleri

Kilder og referanser