Reidvintunet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Reidvintunet, med Ramberg skole i bakgrunnen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

Reidvintunet (også skrevet Reidvin-tunet) er et friluftsmuseum på Damsrønningen i Hillestad i Holmestrand kommune, nær Hillestad skole.

Reidvintunet består av flere historiske bygninger på et 20 mål stort område, som ble flyttet hit 1995-98 fra andre steder i området. Hovedhuset på tunet er Ramberg skole, en skolebygning fra 1893 som er flyttet hit fra Tvillingbro nord for Holmestrand. Her finnes dessuten en staude- og urtehage.

Ved Reidvintunet er det også bygget opp et lite stasjonsområde med bygninger fra Holmestrand-Vittingfossbanen og Tønsberg-Eidsfossbanen, som møttes ved Hillestad (strekningene ble begge nedlagt i 1938). En del av den originale jernbanetraseen passerer rett sør for Reidvintunet, og kan ses i terrenget. Damanlegget Møllerdammen er også en del av friluftsmuseet.

Reidvin-tunet drives og utvikles i dag av Foreningen Reidvin-tunet, som ble etablert i 1995.

Ramberg skole

Ramberg skole er det eldste av fem skolehus som daværende Botne kommune oppførte mellom 1893 og 1902. Skolen sto opprinnelig ved Tvillingbro nord for Holmestrand. Det var skoledrift her fram til 1952, og skolebygningen ble flyttet til Reidvintunet i andre halvdel av 1990-tallet. Det er i dag innredet et skolemuseum i bygningen. Dikteren Olav Duun var lærer ved Ramberg skole fra 1908 til 1928, de første årene bodde han i skolens andre etasje med familien. Etter 1952 var skolebygningen bolighus fram til 1988.

Nøtneslåven

Nøtneslåven fra Nøtnes gård i Hof er fra ca. 1750, ble flyttet til Reidvintunet i 2007. Den består av tømret stall, fjøs og to høybinger, i tillegg til en svalegang ut mot tunet. Fra gammelt av gikk den gamle traseen fra Sande og nord Hillestad rett ved denne låvebygningen.

Kåre Holts dikterstue

På Reidvintunet står også dikterstua til forfatteren Kåre Holt (1916-97), Rafnaberg. Den ble flyttet til Reidvintunet i 1997. 1. mai 2007 ble kunstner Ada Madsens byste av forfatteren avduket foran stua.

Møllerdammen

Møllerdammen er en kunstig oppdemmet dam rett nedenfor Reidvintunet. Dammen og tilhørende damanlegg slik det kan ses i dag, ble bygget i 1923 for Botne og Hillestad Andelsmølle for drift av Hillestad mølle. Det har vært sag-/møllevirksomhet her fra 1600-tallet.

Hillstad stasjonsområde

Nær Reidvintunet gikk traseen for privatbanen Holmestrand-Vittingfossbanen (39 km. lang, i drift 1902-38), som på strekningen Hillestad-Hof var delt med privatbanen Tønsberg-Eidsfossbanen (48 km. lang, i drift 1901-38). De to baneselskapene ble fusjonert i 1934. Vestfold Privatbaners Museum, stiftet i 1999, bygger opp et stasjonsområde nær Reidvintunet, langs den originale traseen for Holmestrand-Vittingfossbanen, som fortsatt kan ses i terrenget, nær der den møtte traseen for Tønsberg-Eidsfossbanen. Hit er originale bygninger fra andre deler av banestrekningene flyttet, og det er også bygget en kopi av Ramnes stasjon.

Galleri

Kilder og referanser