Otto Blehrs første regjering

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av en ung Otto Blehr, 1870-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Otto Blehrs første regjering var på mange måter en videreføring av Johannes Steens andre regjering, men kom som følge av at man i Venstre var kommet fram ønske om at Steen måtte vike for yngre krefter. Johannes Steen var på dette tidspunktet neste 75 år og 12. april 1902 han avskjed som statsminister. I statsråd 16. april 1902 stilte statsminister i Stockholm Otto Blehr og resten av regjeringen også sine embeter til disposisjon. Steens avskjedssøknad ble innvilget av kronprinsregent Gustaf i statsråd 21. april 1902, med virkning fra 21. april 1902. Otto Blehr ble utnevnt som statsminister, mens de øvrige regjeringsmedlemmene på kronprinsregentens oppfordring erklærte seg villige til å bli stående i sine embeter, alt med virkning fra 21. april 1902. Sigurd Ibsen ble utnevnt til statsråd, og tok sete i løpet av statsrådsmøtet.

Regjeringen gikk av 22. oktober 1903 etter å ha tapt stortingsvalget samme høst da Høyre, Moderate Venstre og Samlingspartiet fikk 62 av Stortingets 117 plasser, og Francis Hagerups andre regjering ble dannet.

Statsråder

Navn Ansvarsområde Tilhørighet Yrke Fra Til
Otto Blehr Statsminister Venstre Advokat
Indredepartementet/Handelsdepartementet Venstre 1. januar 1903
Revisjonsdepartementet Venstre 9. juni 1903
Ole Anton Qvam Statsminister i Stockholm Venstre Høyesterettsadvokat, eiendomsbesitter
Vilhelm Andreas Wexelsen Kirkedepartementet Venstre Teolog
Jørgen Løvland Arbeidsdepartementet Venstre Bankbestyrer
Elias Sunde Finansdepartementet Venstre Grosserer 9. juni 1903
Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre 9. juni 1903
Wollert Konow (H) Landbruksdepartementet Venstre Godseier 30. mars 1903
Revisjonsdepartementet Venstre
Hans Georg Jacob Stang Forsvarsdepartementet Venstre Oberstløytnant 9. juni 1903
Thomas Thomassen Heftye Venstre Kaptein 9. juni 1903
Søren Tobias Årstad Justisdepartementet Venstre Overrettssakfører
Gunnar Knudsen Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Skipsreder 30. mars 1903
Landbruksdepartementet Venstre 30. mars 1903
Revisjonsdepartementet Venstre 9. juni 1903
Finansdepartementet Venstre 9. juni 1903
Sigurd Ibsen Statsrådsavdelingen i Stockholm Venstre Diplomat

Se også

Kilder