Otto Olson Sperla

Otto Olson Sperla (fødd ca 1660, død ca 1718) var frå garden Sperla i Jostedalen i Sogn og Fjordane. Han gifte seg kring 1682 med Kari Olsdotter (ca. 1664-ca 1730) frå Nedrelid.

Dei budde på Kjervik og Øvre Myklemyr før dei kring 1712 bytte seg til Sperla, og her budde dei resten av livet.

Dei hadde åtte born:

Litteratur

  • Laberg, Jon. (1939). Jostedal. Ei stutt utgreiding om bygdi og folket der. Tidsskrift utgjeve av Historielaget for Sogn (nr. 10), 15-73. (Digital utgåve, Jostedal historielag)
  • Øyane, Lars E. (1994). Jostedal sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 5). Gaupne: Luster kommune, s. 192. (Digital utgåve, NBdigital)