Peter Petersen Meyer (1745–1801)

Peter Petersen Meyer (født oktober 1745 i Christiania, død 4. november 1801 samme sted) var kjøpmann i Christiania.

Silhuetter av Peter Petersen Meyer og kona Louise Lorentzdatter Helmer. Laget av J.E. Munch, 1799.
Minneord over Peter Meyer på forsida av Norske Intelligenz-Sedler 25. november 1801.

Slekt og familie

Han var sønn av Peder Christensen (1701–1773) og Margrethe Elisabeth Jacobsdatter Laumann (f. 1709). Faren var født i Fron, og levde som høker under enkle kår. Han var sønn av Christen Pedersen (d. etter 1721), som regnes som stamfar til Christianiaslekta Meyer. Det kan se ut til at Peter Petersen var den første som brukte Meyer som slektsnavn, selv om litteraturen noen ganger bruker det også på faren.

Peter Meyer ble den 23. januar 1776 gift på Hurum med Louise Lorentzdatter Helmer (1751–1820).[1] Hun var datter av skipper Lorentz Marcussen Helmer og Abelone Pedersdatter Bennichmand. Faren drukna før hun ble født, og hun vokste opp med skipper Knud Gundersen Filtvedt som stefar.

De fikk følgende barn:

Jacob Peter Meyer ble far til blant annet Thorvald Meyer.

Liv og virke

Peter Meyer ble døpt i Vår Frelsers kirke den 29. oktober 1745.[2] Ifølge slektshistoriker Arthur Skjelderup står det i en familiebibel at han ble født 30. oktober 1745 kl. 4 på ettermiddagen,[3] og et bilde av bibelen i hans bok viser at det stemmer. Men kirkeboka motsier altså dette, i og med at dåpen er oppført dagen før.

Det året faren døde, 1773, fikk Peter Petersen Meyer bevilling som høker i Christiania. Han overtok da farens forretning. I 1784 fikk han et opprykk, da han fikk borgerskap som kjøpmann. Dette skyldtes at han hadde begynt med trelasthandel ved siden av høkerforretningen, og hadde opparbeida seg en betydelig formue. I oktober 1785 fikk han bevilling til å fortsette med å drive herberge og å selge øl.

I 1777 kjøpte han en eiendom i Strandgata. Strandgata 4 fikk tilnavnet «Meyergården», og lå rett over veien fra Paleet. Der bodde Bernt Anker, og det ble sagt om de to naboene at «Bernt Anker svæver i høie tanker, Peter Meyer passer sine egne Greier».[4] Han eide også løkkene Nedre Skillebekk og Rosenborg.

Peter Meyer ble gravlagt på Vaterland kirkegård.

Etter hans død drev enka forretningene videre sammen med sønnene Lorentz og Jacob, og hun skal ha gjort en god jobb med dette. Sønnen Jens Meyer overtok etter hennes død Meyergården i Strandgata, mens Jacob Meyer kjøpte eiendommen Strandgata 8. Jens Meyer solgte sin eiendom til Westye Egeberg i 1826.

Referanser

Litteratur og kilder