Røneid (Gaupne)

Røneid (Luster, gnr. 88) er ein matrikkelgard og ei grend i Gaupne sokn i Luster kommune. Røneid ligg på vestsida av Jostedøla og grensar i nord mot Kalhagen og i sør mot Gaupnefjorden og Joranger i Hafslo.

Røneid
Knudsen-Røneid.jpg
Røneid med Gaupnefjorden i bakgrunnen, fotografert av Knud Knudsen 1872-75
Alt. namn: Rønnei, Rånnøy
Stad: Gaupne
Sokn: Gaupne
Fylke: Vestland
Kommune: Luster
Gnr.: 88

Røneid har historisk vore den mest folkerike garden i Gaupne sokn. Frå 1686 til 1696 var Røneid futegard då Johan Hansson Rue, fut i Sogn, budde her.

Her var i lang tid handelsstad som mellom anna vart mykje nytta av gardbrukarane frå Jostedalen.

Litteratur

  • Øyane, Lars E. (1991). Gaupne sokn. Gards- og ættesoge for Luster kommune. (Bd. 4). Gaupne: Luster kommune, s. 651.
  • «Handel og gjestgiveri på Røneid», Fylkesleksikon, NRK Sogn og Fjordane
  • «Rånnøy», Gardsleksikon, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane