Rygge prestegjeld

Rygge prestegjeld var et av Den norske kirkes prestegjeld i Østfold. Det dekka opprinnelig dagens Moss kommune. I 1790 ble Moss prestegjeld oppretta, og Rygge prestegjeld svarte etter dette til Rygge kommune, som i 2020 gikk inn i Moss.

Rygge kirke, en steinkirke fra middelalderen, var hovedkirke i prestegjeldet.
Foto: Dag Bertelsen (2001).

Ved avviklinga av prestegjeldene i 2000-åra besto prestegjeldet av de to sokna Rygge og Ekholt. Disse hørte så til Rygge kirkelige fellesråd, før det i 2020 ble innlemma i Moss kirkelige fellesråd.

Kilder