Rykkinn (Bærum)

Rykkinn er et strøk i vestre Bærum, innenfor Paal Bergs vei i øst og nord, Rykkinnveien i vest samt Økriveien i sør.

Rykkinn med Eineåsen til høyre.
Foto: Pål Giørtz (2012)
Rykkinnveien med Søndre Berger gård i bakgrunnen.
Foto: Leif-Harald Ruud (2023).

Rykkinn var navnet på et småbruk og tidligere husmannsplass under Berger, beliggende nordøst for småbruket Løkka, også utskilt fra Berger. Andre gårder er Brekke, Økri og de to gårdene Søndre og Nordre Berger, etter at Berger ble delt i 1720. I nyere tid regnes ofte også Gommerud og Belset med til Rykkinn.

Fra 1970-årene ble Rykkinn-området sterkt utbygd med store boligblokker og rekkehus. I dag (2022) er det ca. 20 000 innbyggere i området.

Servicefunksjoner

Det høye innbyggertallet betinger en rekke serviceinstitusjoner. Her er:

Foreninger

Berger og Rykkinn Velforening var 80 år i 2005. Bærums Verk IF har over 2500 medlemmer og er blant landets største idrettslag. Bærums Verk Musikkorps ble stiftet i 1891.

Galleri


  Rykkinn (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.