Søndeled og Risør Historielag

Søndeled og Risør Historielag er et historielag i Risør kommune i Agder. Det ble stiftet som Søndeled Historielag 19. november 1949, hjemme hos Tergjerd og Gunhard Ausland i Søndeled. Formålet var å «Samle og bevare gammel skreven og uskreven historie av alle slag med tanke på å få i stand en bygdebok for Søndeled». Søndeled kommune ble sammenslått med Risør kommune i 1964, men først i 1986 ble ordet Risør med i lagets navn.

Historielagets logo.

I 2019 hadde laget 539 medlemmer.

Virksomhet

Medlemstallet økte voldsomt mellom 2000 og 2015, og har de siste åra ligget mellom 540 og 560 medlemmer. Styret består av åtte faste medlemmer og tre varamedlemmer. Laget har åtte faste komiteer og andre prosjektkomiteer som opprettes ved behov.

I tillegg til årsmøter og årbokutgivelser har laget medlemsturer og komiteturer som samler mange interesserte. Fra 1980 til 2019 har det hvert år vært historisk vandring 2. pinsedag.

Publikasjoner

Bygdebok for Søndeled med gårds- og slektshistorie ble utgitt i 1973 og 1977, og i 1976 begynte laget også å gi ut årbok. Historielaget står dessuten bak disse utgivelsene:

 • Hødnebø, Finn: Risør bymål. Utg. 2005. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindstøl, Tallak: Risør gjennem 200 aar. 1723-1923. Jubilæumsskrift. 1923. 502 s. Digital versjonNettbiblioteket. Fotografisk opptrykk 1984. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Risør og Søndeled 1837-1987. Glimt fra kommunenes historie gjennom 150 år. Utgitt i anledning Formannskapslovenes 150 års jubileum. Utg. 1987. 184 s. ISBN 82-990967-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Søndeled kirke. Utg. 1964, 2. opplag 1980. 16 s. Vesentlig etter Chr. Svendsens "Søndeled kirke" i Søndeled bind I, Ved Gunhard Ausland
 • Søndeled kirke og kirkegård : 1000 års felleskap i liv og død. Redaksjon: Andreas Vevstad, Kirsten Hellerdal og Kjell-Olav Masdalen. Utg. Søndeled og Risør historielag i samarbeid med Indre Søndeled menighetsråd. 2000. 200 s. ISBN 82-990967-3-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stedsnavn i Risør kommune. Utg. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.

Ledere

 • 1949 - 1969: Gunhard Ausland
 • 1969 (3 mnd): Jacob Vik
 • 1969 - 1989: Tallak Ausland
 • 1990 - Kjell-Olav Masdalen
 • 1991 - 1994: Reidar Johansen
 • 1995 - Ingen leder - styret felles ansvarlig
 • 1996 - 2001: Thorvald A. Garthe
 • 2002 - : Jan Einar Henriksen

Æresmedlemmer

Laget har utnevnt totalt 21 æresmedlemmer fra 1978 til 2019, hvorav 11 nålevende.

Kilder og litteratur

 • Opplysninger fra laget, 2019 (Landslaget for lokalhistories lagsundersøkelse).

Eksterne lenker