Sandakerbakken

Sandakerbakken var opprinnelig en husmannsplass under gården Sandaker i Oslo. I 1854 ble det oppført en stor murvilla på eiendommen av brukseier Iver Olsen, med adresse Sandakerveien 63. Den ligger rett over veien fra Bjølsen Valsemølle, der man tidligere fant Iver Olsens bedrift Sandager Brug.

Sandakerbakken omkring 1937. Det store hovedhuset ble oppført i 1854 av brukseier Iver Olsen. I bakgrunnen Folkvang boligselskap.
Foto: Oslo byarkiv (ant 1937).
Den tidligere arbeiderboligen.
Foto: Fritz Holland/Oslo Museum (1936).

Villaen var i bruk som bolig fram til 1933, da den ble tatt over av Thor Olsens stiftelse og kom i bruk som daghjem. I dag driver Oslo kommune Thor Olsens barnehage der.

Et tømmerhus i bakgården var en del av den opprinnelige husmannsplassen, og ble senere brukt som arbeiderbolig.

Kilder

Koordinater: 59.93961° N 10.77011° Ø