Fritz Holland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Fritz Holland.
Foto: Ukjent fotograf Oslo Museum
Fritz Holland er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)
Heggedal kirke
Foto: Karl Braanaas/AB-leksikon (2006).

Fritz Albrecht Grevelius Holland (født 24. juni 1874 i Christiania, død 29. juli 1959 i Oslo) var arkitekt og museumsmann. Han var en av grunnleggerne av Oslo Bymuseum (Foreningen det gamle Christiania, stiftet 22. desember 1905). Han var også initiativtaker til Bærumsmuseet mens han bodde på Belset gård, stiftet 1927 og oppløst 1933 da han flyttet tilbake til Oslo, og til Akermuseet, stiftet 1935 og avviklet ca. 1960.

Fritz Hollands far Friedrich Wilhelm Holland (1844–1922) var en av mange tyske byggmestere som innvandret til Christiania under byggeboomen i 1870-årene. Fritz vokste opp i Gamlebyen, et miljø som vekket interessen for historie og kulturminner.

Etter middelskole og Statens Håndverks- og Kunstindustriskole tok han examen artium ved Aars og Voss skole og reiste til Tyskland for å bli arkitekt. Han studerte først ved Kgl. Baugewerkschule i Buxtehude til 1897. I 1899 fullførte han arkitektstudiene ved Königliche Technische Hochschule Charlottenburg ved Berlin.

Fritz Holland vendte hjem i 1899. Kristiania-krakket samme år førte til nedgang i byggevirksomheten, og uten utsikt til å få arbeid eller oppdrag, engasjerte han seg i kulturminnevern. Han var kommet hjem til en by som nesten ikke var til å kjenne igjen etter jobbetiden i 1890-årene. «Hva jeg da fikk se av ødeleggelser, for ikke å si opplagt hærverke, som var gjort i mellomtiden mot byens gamle minnesmerker, virket rent forferdende på den som var glad i sin by. Ungdommelig entusiast som jeg var, kastet jeg meg streks inn i kampen mot videre vandalisme», fortalte han i et intervju med Byminner i 1955.

Han fikk Ingneiør- og Arkitektforeningne til å oppnevne en komité til å måle opp gammel bevaringsverdig bebyggelse. Kommunen bevilget midler til formålet, og Holland laget tegninger av Frogner hovedgård i 1904. Han fikk i oppdrag av staten å utføre arkeologiske undersøkelser i Gamlebyen, og for Kristiania kommune ledet han utbedringsarbeider i Oslo Ladegård.

I 1905 tok han initiativet til å stifte «Foreningen det Gamle Christiania» og mobiliserte et stort nettverk av innflytelsesrike meningsfeller til stiftelsesmøtet 22. desember. Generalforamlingen 13. mars 1906 vedtok lover med formål å være et museum for byen og Akerbygda, og en pådriver for kulturminnevern. Dette var tre år før byen fikk en lokalavdeling av Fortidsminneforeningen. Fritz Holland ble foreningens konservator og kasserer og gikk energisk inn for å samle gjenstander til museet. Det lyktes å skaffe museet lokaler i Frogner hovedgård, hvor den første utstillingen ble åpnet 19. august 1909. Den stridbare konservatoren hadde skaffet seg mange motstandere blant kommunepolitikerne og i direktør Hans Aall ved Norsk Folkemuseum, som så det nye museet som en farlig konkurrent. Det oppsto også konlikter med medlemmer av foreningens råd og styre, og Holland trakk seg fra konservatorstillingen høsten 1911. Stian Herlofsen Finne-Grønn ble ansatt som ny konservator, men utrolig nok ble Fritz Holland valgt til ny formann på generalforsamligen 29.april 1912. De interne konfliktene lammet foreningen og endte med at Holland fratrådte som styreleder og meldte seg ut av foreningen.

Få av Hollands byggverk fra hans beskjedne praksis som arkitekt er identifisert. I tillegg til Heggedal kirke fra 1926 skal han ha tegnet kirker, skoler, sykehus, kommunelokaler og boliger. Han deltok også i konkurranser. Stor oppmerksomhet vakte planen om en «Vikingehall» under Nisseberget i Slottsparken, publisert i Teknisk Ugeblad 6. desember 1906. Men denne planen ble avvist av Stortinget 1909.

Holland måtte spe på sine magre inntekter som arkitekt med bl.a. å drive med lyskopiering og antikvitetshandel. Som frilans konservator og lokalhistoriker var han meget flittig og produserte en stor mengde artikler for dagspresse og ukepresse om Oslo og Aker. Et mer omfattende prosjekt var hans historisk-topografiske undersøkelser av de gamle veier på Østlandet, I 1930-årene fikk han årlige bevilgninger fra Vegdirektoratet, og rapportene ble trykt i Meddelelser fra Vegdirektøren. Denne virksomheten gjorde at han fikk støtte fra Nansenfondet og fra 1938 årlige statsstipendier.

Fritz Holland var en aktiv fotograf og har tatt en rekke bilder i Oslo-området, derav en stor samling som han overlot til Oslo Bymuseum.

Fritz Holland er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen arkitekt er benyttet på gravminnet.

Kilder