Sandakerveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Parti fra Sandakerveien på Torshov.
Foto: Roy Olsen (2008)
Sandakerveien sett nordøstover bra Bentsebrugata.
Foto: Roy Olsen (2008)
Parti fra Sandakerveien på Sandaker.
Foto: Roy Olsen (2007)
Parti fra Sandakerveien i Nydalen.
Foto: Roy Olsen (2012)

Sandakerveien i Oslo går fra krysset Thorvald Meyers gate / Biermanns gateSagene til Skolebakken i krysset med Gjerdrums vei i Nydalen ved Store Ringvei og øst for Nydalsbrua.

Det gamle navnet på gårdsveien til Sandaker gård ble stadfestet som offisielt veinavn i 1888.

Traséen ble noe endra i 1960-åra. Før dette gikk veien foran Lilleborgs gamle administrasjonsbygning og deretter i en bue bak Sagene brannstasjon før den igjen kom inn på dagens veiløp sør for Bjølsen Valsemølle. Dagens gateløp fra krysset med Åsengata og Vogts gate nordover til Bjølsen Valsemølle het tidligere Vogts gate. Grunnen til omlegginga var oppføringa av Lilleborgs nye administrasjonsbygning over den gamle traséen i 1966/1967.

Eiendommer

Nr. Oppført Type Historie Bilde
2 1800-tallet Bolig Hønse-Lovisas hus. Oppført som sagmesterbolig for Monsesaga, senere bestyrerbolig for Tukthusets stampemølle. Brukt under filmatiseringa av Oskar Braatens Ungen i 1974 som hjem for romanfiguren Hønse-Lovisa, og siden kjent under dette navnet. Nå kulturhus for bydel Sagene. Hønse-Lovisas hus i Oslo (3).JPG
3 1899 Bad Sagene Folkebad. Oppført i 1899 etter tegninger av arkitekt Hagbarth Schytte-Berg. Fredet i 1996 og solgt til private i 2006. Oslo, Sandakerveien 003, Sagene bad.jpg
6 Parkområde Tidligere industribygning i teglstein hvor blant annet Skeid hadde klubblokale fra 1932, kalt Skeidhuset. Revet 1940 under opparbeiding av parkområde. Skeidhuset.jpg
8 1850-åra Bolig Toetasjes hus i sveitserstil. Flere småbygninger fra 1850-åra på eiendommen. Oslo, Sandakerveien 008.jpg
10A 1736 Mølle Glads mølle (Nedre Papirmølle). Etablert 1736, overtatt av Fredrik Glad i 1798. Nedlagt i 1870-åra, og overtatt av Hjula Væverier i 1880. Senere annen industri, og fra 1958 trykkeriet F.J. Stenersen. Freda 1967. Oslo, Sandakerveien 010 A.jpg
10B–S 1936 Boligblokker Boligkompleks med sammenbygde boligblokker på fem og sju etasjer. Opprinnelig 193 leiligheter og tre butikker. Nå færre leiligheter fordi en del enheter er slått sammen. Hjørneparti mot Marcus Thranes gate i funkisstil, arkitekt Ernst Motzfeldt. Oslo, Sandakerveien 010 B-S.jpg
12 1960-åra Kontorbygg Sjuetasjes bygning. Tidligere sto Oskar Braatens barndomshjem, et lite trehus som han bodde i til han var fem-seks år gammel, på eiendommen. Det ble revet i juni 1961 da nybygget skulle oppføres. Det tidligere Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) holdt til her fra 1970 til 2003. Oskar Braatens hjem.jpg
17 omkr. 1725–1750 Bolig Enetasjes trehus med kvist, kalt «Brannbakken». Flytta til denne eiendommen tidlig på 1800-tallet. Sandakerveien.jpg
20B 1890 Bygård Fireetasjes leiegård med ti leiligheter. Rehabilitert av OBOS 1982.
20C/D omkr. 1870–1900 Bygård Oslo, Sandakerveien 020 C-D.jpg
20E/F Oslo, Sandakerveien 020 E-F.jpg
24 Tidl. Reutergården, med navn etter papirmester Reuter på Bentse Brug. Treetasjes tregård med toetasjes tilbygg mot vest, oppført tidlig på 1800-tallet. I et lavt hus mot gata lå en butikk som er skildret i Oskar Braatens roman Bak høkerens disk. Reutergården.jpg
24B Brenselsforretning Skilt ut mot gata: «Brendselforretningen E. Helgesen's Eftf. Tom Myhrer. Alt i Brendsel siden 1840. Tlf. 22 35 48 46.» Oslo, Sandakerveien 024 B.jpg
24C Tidl. Myrens Verksted. Myrens verksted Oslo 2012.jpg
24D 1898–1917/2021 Industribygg/skolebygg Tidl. Maridalsveien 139. Det gamle industribygget er rehabilitert og huset kontorer. 2022–2024: Den tysk-norske skolen under flytting hit.
Fra 1932 holdt Oslo Sveisebedrift til her. Under andre verdenskrig lagte de feltkjøkken for Wehrmacht, og 8. november 1944 ble produksjonslokalene ødelagt i en sabotasjeaksjon utført av Pellegruppa.
Akerselva ved Myren.jpg
25 omkr. 1870–1900 Bygård Tidl. løkka Rosenlund. Rosenlund.jpg

Oslo, Sandakerveien 025.jpg

26 1800-tallet Bolig Raumærrgården, toetasjes murhus. Nevnt i Oskar Braatens bøker. Oslo, Sandakerveien 026.jpg
27 omkr. 1870–1900 Bygård
28A 1800-tallet Verksted
28B før 1850 Bolig Maristua. Nevnt i Oskar Braatens bøker. Oslo, Sandakerveien 028 B.jpg
29D 1915–22 Bygård
29E 1915–1922 Bygård
29F–G 1901 Bygård
29H–J 1901 Bygård
30 1800-tallet Bolig Nevnt i Oskar Braatens bøker. Oslo, Sandakerveien 030.jpg
31 Tidl. Nilseløkken.
32 1800-tallet Bygård Kjent som «Bygår'n», nevnt i Oskar Braatens bøker.
34A før 1850 Bolig Var tidligere diakonissebolig.
34B 1800-tallet Bolig Forstadshus.
36A–C 1994 Bolig Kjøpmannsgården, tjue boliger i småhus rundt bilfritt tun. Utforma for å passe inn sammen med eldre trehus i området. Oslo, Sandakerveien 036.jpg
38A-K 1994 Bolig Del av boligkompleks med 20 boliger Oslo, Sandakerveien 38 F-K og E-J.jpg
40, 42 1994 Bolig Del av boligkompleks med 20 boliger. Oslo, Sandakerveien 040-42.jpg
41 1939 Fabrikkbygning Fireetasjes fabrikkbygning oppført for Blystad fabrikker. Ark. Thorvald og Henning Astrup. Omnummerert fra 35. Tidligere lå Lilleborg hovedgård her.
45 1939 Fabrikkbygning Toetasjes fabrikkbygning med bensinstasjon i funkisstil oppført for Esso Norge. Arkitekt Thorvald og Henning Astrup. Omnummerert fra 35B. Tidligere lå Lilleborg hovedgård her. Oslo, Sandakerveien 045.jpg
52 1889 Villa Blystadboligen, ark. H. Olsen. Oppført for fabrikkdirektør H. Bache-Wiig ved Akerselvens Papirfabrikker. Navn etter Blystad fabrikker som holdt til her fra 1906. Åsted for Blystadranet i 1966, da de ansattes lønninger ble stjålet av to unge menn. Gjerningsmennene ble tatt rundt et halvår senere. Sandakerveien 52 (1).jpg
54 1981 Portvakthus Oppr. husmannsplassen Jerusalem. Såpefabrikk oppført for DeNoFa Lilleborg fabrikker, ark. Doxrud, Mjøset, Eggen. Oslo kommunes arkitekt- og miljøpris 1988. Tidligere på eiendommen kontorbygg fra 1916, ark. Magnus Poulsson.
På bildet, fabrikkens portvakthus, siden frisør.
Oslo, Sandakerveien 054.jpg
56A 2021
56B 1903/1915/1961 Forretningsbygg Tidligere nr. 54. Hovedkontor for DeNoFa Lilleborg Fabrikker. Eldste bygg fra 1903, ark. Thune & Thürmer. Bestyrerbolig fra 1915, ark. M. Poulsson. Nytt kontorbygg 1967, ark. Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas. Sandakerveien 54.jpg
56C Oslo, Sandakerveien 056 C.jpg
58A 1914/1931 Brannstasjon Eldste del av Sagene brannstasjon fra 1914, ark. S. Tønnesen. Nyere del fra 1931, ark. H. Aars. Sagene brannstasjon Oslo 2012.jpg
58B/C/D Oslo, Sandakerveien 058 B, C, D.jpg
59/61 1976 Kjøpesenter Sandaker senter, oppført for OBOS, ark Engh og Seip. Butikker, apotek mm., Deichmanske bibliotek filial Torshov i nr. 59. Tilbygg fra 1998. Tidligere lå en Mobil-stasjon på hjørnet mot Åsengata. Tysk brakkeleir på eiendommen og ellers i området, oppført under krigen som Sandakerleiren, (ty. Lager Sandaker) for Kriegsmarine. Etter krigen ble en del av leiren brukt av Sjøkrigsskolen inntil den flytta til Bergen i 1960. Vogt gt. 81 tyskerbrakker.jpg
60 1900-tallet Siloer Bjølsen Valsemølles silo II og III. Oslo, Sandakerveien 060.jpg
62 1865 Mølle Bjølsen Valsemølle, produksjonsbygninger og silo I. Sandakerveien 62 Oslo 2013 Bjølsen Valsemølle 2.jpg
63 1700-tallet/1854 Boliger Sandakerbakken, oppr. husmannsplass under Sandaker. Tilhørte Thor Olsens stiftelse, hovedhus oppført av brukseier Iver Olsen 1854 og våningshus for leid arbeidskraft fra siste fjerdedel av 1700-tallet. Sandakerbakken.jpg
64 Kontorbygg/lager Norgas-gården, oppført for N A Gasaccumulator, senere Norgas. Ark. Wilhelm Kielland. Nå kontorer for bl.a. Patentstyret.
66B 1800- og 1900-tallet Garasje Bjølsen Valsemølles garasje (1950–1975) med bensinpumpe (1946) samt stall (1875–1900) og vaktstue (1950–1975). Sandaker friluftsskole hadde adresse hit.
68 omkr. 1900 Bygård Fireetasjes leiegård. Ble fra 1920-åra til 1960-åra brukt til boliger for ansatte ved DeNoFa Lilleborg fabrikker.
70 1948 Industribygg Ark. Fritz Jordan. Huset Hansen Metalvarefabrik. Revet i september 2014. Nå to boligblokker, nr. 70A/B/C og 70D. Oslo, Sandakerveien 070.jpg
71 Tidligere gammel trebygning med Restaurant Nordpolen, revet i 1950-åra. Nordpolen.jpg
72 1902 Bygård Fireetasjes leiegård, ark. Julius Foseide. Opprinnelig butikker i første etasje. Under andre verdenskrig symaskinverksted, senere Sandaker torvhall. Nå serveringsteder.
74 1970–1973 Bygård Oppført som forretningsgården Heedegården, ark. Jarle Berg, for ingeniørfirmaet B.M. Heede. Om- og påbygd til boligformål i 1980-åra. Her lå oppr. gården Sandaker med nr. 72.
76 1917 Industribygg Oppført for gummivarefabrikken National, senere om- og påbygd. Her lå oppr. gården Sandaker med nr. 72. Oslo, Sandakerveien 076.jpg
78 Oslo, Sandakerveien 078.jpg
83–95 1930 Boligkompleks Del av Sandaker byggeselskap som utgjør to kvartaler med 263 leiligheter, adskilt av Nordlandsgata. Kommunen kjøpte området i 1923, men utbyggingen var ferdig først i 1930. De fleste leilighetene var på to rom og kjøkken. Oppført etter tegninger av Byarkitekten i Oslo v/Harald Aars.
100 1800- og 1900-tallet Gård Lille O (Lillo). Lillo gård Oslo 2012.jpg
102 Industribygning Tidligere Romo fabrikker. Nå kontorer for flere bedrifter.
109/111 1916/1935 Produksjonslokale Oppført for Den norske Slipeskivefabrikk. Teglbygning med høy pipe. Pellegruppa utførte sabotasjeaksjon mot bygningen 7. august 1944. Nå flere bedrifter, legekontor og Sats treningssenter. Oslo, Sandakerveien 111.jpg
110 Vei Tidligere adresse for flere bedrifter. Nå går Fernanda Nissens gate her.
114 Kontorbygg To kontorbygg på eiendommen. Høvding Radiofabrikk holdt til her, i funkisbygg på tre etasjer, ark. Hugo Brunstad. Sønnichsen har hovedkontor i 114B.
116/118 Skole Del av bygningen til Handelshøyskolen BI med kontorer og forretninger. Fra 1936 holdt Sønnichsens Rørvalseverk til her, inntil produksjonen ble flytta til Fredrikstad. Bedriftens hovedkontor er fortsatt i Sandakerveien 114B.
121 1996–198 Trykkeri Schibsteds trykkeri, åpna 1999. Ark. Narud-Stokke-Wiig Arkitekter.
128 1870-åra Arbeiderbolig Våningshuset til tidligere Guldhaug gård. Oslo, Sandakerveien 128.jpg
132 Tidl. husmannsplass Her lå tildligere plassen Gata under Lille O.
135 omkr. 1876 Bolig «Kronborg», tilknytta Nydalens Compagnie.
136 Tidl. husmannsplass Her lå tidligere plassen Güettlerbakken under Lille O.
137 omkr. 1875 Bolig «Gulgården» / «Høkern», tilknytta Nydalens Compagnie.
138/140 1995 Kontorblokker To store kontorblokker, ark. Kosbergs Arkitektkontor. Har også adresse til Gullhaugveien 9–13.
139 Bolig Oslo, Sandakerveien 139.jpg

Kilder


Koordinater: 59.9421655° N 10.7680828° Ø