Maridalsveien (Oslo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Maridalsveiensett nordover ved Telthusbakken.
Foto: Roy Olsen (2007).
Maridalsveien ved Vulkan.
Foto: Leif-Harald Ruud (2023).
Maridalsveien sett nordover fra Waldemar Thranes gate.
Foto: Roy Olsen (2007).
Maridalsveien sett sørover med Biermannsgården til høyre.
Foto: Roy Olsen (2019).
Maridalsveien sett nordover fra Arendalsgata.
Foto: Leif-Harald Ruud (2013).
Maridalsveien sett sørover fra Kongsvingergata.
Foto: Roy Olsen (2008).
Maridalsveien sett nordover ved Moldegata.
Foto: Roy Olsen (2008).
Maridalsveien sett nordover ved Nydalen Bruks vei.
Foto: Roy Olsen (2008).
Maridalsveien sett nordover ved Brekkekrysset.
Foto: Roy Olsen (2008).
Maridalsveien sett nordover ved Margaretakirkeruinen.
Foto: Roy Olsen (2009).
Maridalsveien ved Vøyenvollen.
Foto: Ida Tolgensbakk (2009)
Maridalsveien 101, 103 og 107. Nr. 107 står fortsatt.
Foto: Otto Borgen (1916)

Maridalsveien er en lang og gammel vei i Oslo. Den går fra krysset Rosteds gate / Møllergata / Hausmanns gateFredensborg til snuplassen i Maridalen ved Skar leir. Veien går innom bydelene St. Hanshaugen, Grünerløkka, Sagene, Nordre Aker og Marka. Gateløpet er stedvis noe forvirrende fordi det ikke følger det som i dag framstår som en naturlig trasé; i stedet følger det gamle veifar.

Den gamle kjøreveien fra Oslo til Ringerike og derfra videre mot Vestlandet fulgte Maridalsveien fra Akers bro (nå Grünerbrua) opp til Telthusbakken.

På Sagene var veien tidligere splitta i to veifar; det østre ble kalt Saugveien, og er nå definert som en egen vei kalt Sagveien. Den går i en bue fra Maridalsveien ved nr. 58, opp til nr. 75 og har en avstikker på midten, bort mot Beierbrua.

Bjølsen er et stykke av Maridalsveien, mellom Moldegata og Bergensgata / Badebakken gjort om til gang- og sykkelvei. I dette området er den gamle traséen bevart, og Maridalsveien tar en sving vekk fra det som oppfattes som den naturlige traséen med dagens veiløp og fortsetter som Bergensgata inntil denne igjen møter Maridalsveien.

Ved Brekke begynner Maridalen, og veien skifter karakter fra å være bymessig til å bli landevei. Rett nord for Hammeren bru går veien nå i en krapp sving østover, mens den opprinnelige traséen fortsetter som Gamle Maridalsvei. De to møtes igjen ved Skarselva på Skar.

Maridalsveien er navngitt på kart fra 1860-åra, og starta da der man nå finner den nordlige delen av Møllergata, der Hammersborg torg opprinnelig lå. Veien er eldre enn dette, og det er usikkert når navnet egentlig ble tatt i bruk. Det har aldri blitt fatta noe formelt navnevedtak.

Eiendommer

Nr. Oppført Navn/beskrivelse Historie Bilde
2 Bygård Taxi Take Away holdt til her fra 2005 til 2017. Maridalsveien 2 i Oslo.JPG
3 1850-åra Industribygninger Oppført for Christiania Bryggeri, som i 1916 ble kjøpt av Schous bryggeri. Fra 1918 til 1972 lokaler for Nora Fabrikker. Etter 1972 galleri, småindustri og kommunale kontoret. Malteribygningen fra omkr. 1887 ombygd 1996 for Oslo byantikvar. Mineralvannlager fra 1950-åra ombygd for Oslo byarkiv i 1999. Maridalsveien 3 i Oslo 2.JPG
Maridalsveien 3 i Oslo.JPG
Maridalsveien 3 i Oslo bakre del.JPG
4 omkr. 1870–1900 Murgård Maridalsveien 4 i Oslo.JPG
6 omkr. 1870–1900 Murgård Maridalsveien 6 i Oslo.JPG
8 omkr. 1870–1900 Murgård Gården ble revet i mai 2016. Ladegangene, tre små gater, lå her tidligere. Maridalsveien 8 i Oslo.JPG
9 Blokk Maridalsveien 9 i Oslo.JPG
10 1938 Bensinstasjon Ark. F.H. Reppen. Ladegangene, tre små gater, lå her tidligere. Maridalsveien 10 i Oslo.JPG
11 Blokk Maridalsveien 11 i Oslo.JPG
12 Tidl. løkke Ble utskilt fra Billedhuggerløkken og solgt til tollbetjent Tvethe, som så solgte til kjøpmann Olaf Svenneby. Huset som sto der sank stadig mer, og ble revet i 1962.
13A 2000-åra Hotell Scandic Vulkan Hotell. Maridalsveien 13A i Oslo.jpg
14 Øvre Hukebak Løkkebygning, var serveringssted.
15 2010-åra Forretningsbygg Maridalsveien 15 i Oslo.jpg
17 1873 Jernstøperi Tidligere Vulkan Jernstøberi og mekanisk verksted. Bak bygningene lå gassverkets hovedbeholder. Vulkan i Oslo.JPG
19 1924 Fyrhuset Oppført som kjelehus for Oslo Gassverk 1924. På- og ombygd 2005, serveringssted for Kuba Kultur. Fyrhuset på Kuba i Oslo.JPG
22 omkr. 1800 Trehus Rester av gruveganger fra Akersberget gruver i bakgården. Maridalsveien 22 i Oslo.JPG
29 1938 Oppr lager/verksted,
fra 2001 skolebygning
Oppr. Nedre Schultzehaugen, og Schultzehaugen teglverk. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Maridalsveien 29 i Oslo.JPG
30 omkr. 1870–1900 Murgård Oslo, Maridalsveien 30.jpg
31A/B Bygård Med veggreklame for «Goodrich Silvertown Balloon» bilgummi. Oslo, Maridalsveien 031.jpg
31 og 33G-L 1958 Bygård/blokk Kirkens Bymisjons hovedkontor 1916 til 2003. Boligblokk for sosialklienter fra 1958, ombygd til ordinære leiligheter 2003. Maridalsveien 31B-33 i Oslo.JPG
33A/B Øvre Schultzehaugen. Oslo, Maridalsveien 33 AB.jpg
33N, P, R Bygård Maridalsveien 33P i Oslo.JPG
35 omkr. 1870–1900 Murgård Maridalsveien 35 i Oslo.JPG
37 1897 Murgård Ark. Eduard Carlén. Stall i bakgården. Maridalsveien 37 i Oslo.JPG
39 Bygård Maridalsveien 39 i Oslo.JPG
45 1876 Bygård Ark. Carl Schøyen, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Eiendommen hadde opprinnelig nr. 49, og tilhørte Brukseier E. M. Erichsen, ble etter hans død lagt ut for salg, ifølge Aftenposten 23 mars 1886. Ifølge skattematriklene i 1896, tilhørte den da Joh. Gulbrandsen, var på 609,5 m² og brannforsikret for 50.600 kr. Maridalsveien 45 i Oslo.JPG
45B omkr. 1930–1935 Pølsebu Syverkiosken, med front mot Waldemar Thranes gate. Oslo, Maridalsveien 045 B.jpg
46 1893 Bygård Ark. Anselm Liljeström, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Tomten på 283,9 m² var opprinnelig en del av Maridalsveien 46B, eid av Nordfamilien, men kjøpt av kontorist A. Nordby og H. Holm. Ifølge skattematriklene i 1896, sto Nordby som eier alene, og gården var brannforsikret for 31.050 kr. Maridalsveien 46 i Oslo.JPG
47 1899 Bygård Ark. A. G. Larsson, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Eiendommen var på 318,55 m².

Del av den tidl. løkkeeiendommen Trindserud (47–51).

Maridalsveien 47 i Oslo.JPG
48 1899 Bygård Frittliggende boligbygning på fem etasjer, ifølge Byantikvarens gule liste. 212,6 m² tomt. Maridalsveien 48 i Oslo.JPG
49 1899 Bygård Ark. A. G. Larsson, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. 507,7 m² tomt. Del av den tidl. løkkeeiendommen Trindserud (47–51). Maridalsveien 49 i Oslo.JPG
50 1889 Bygård Ar. Anselm Liljeström, oppført av A. Nordby, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. 436,1 m² tomt. Oslo, Maridalsveien 050.jpg
51 Bygård Del av den tidl. løkkeeiendommen Trindserud (47-51). Maridalsveien 51 i Oslo.JPG
52 1890 Bygård Oppført av A. Nordby, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Tomt på 491,8 m². Oslo, Maridalsveien 052.jpg
52B 1890 Bygård Gården er fra 1890, eid av O. Sander i 1892, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Tomt på 561,6 m². Oslo, Maridalsveien 052 B.jpg
54 1893 Bygård Ark. J. Brøstad, vernet 1981, ifølge Byantikvarens gule liste. Tomt på 653,7 m². Oslo, Maridalsveien 054.jpg
56 1858 Bygård Består av en øvre del fra 1858 i tre, fasaden forblendet med slemmet tegl, og en nedre del fra 1893 i mur. I 1909 tegnet murmester P. Kristensen en moderne fasade, og portrommet ble fjernet og bygningene ble slått sammen. Maridalsveien 56 i Oslo.JPG
58 1856 Trehus Ifølge Alf Næsheims «Hovedstadsvandring med skisseblokk» bok 8, ble den panelte tømmerbygningen oppført 1856 av malersvenn Ole Lyngaas, og i 1860 ble det innredet butikk i første etasje, deretter var gården eid av underbrannmester Engebret Hovelsen Ruud. I 1865 bodde det 29 personer i huset. Fra 1915 drev pastor Eugene Hanssen gamlehjem her; i 1930 overtok verksmester Sigv. Halvorsen og fra 1940–1980 satt familien Sæbe med eiendommen. Renovert i 1990-åra. Maridalsveien 58 i Oslo (2).JPG
59 1939 Boligblokk Ark. A. Vejre. Maridalsveien 59 i Oslo.JPG
60 1900/1901 Bygård Hjørnegård i fire etasjer mot Lofotgata, arkitekt Carl Aaman. Maridalsveien 60 i Oslo.JPG
61 Liten murblokk. Tidl. Grueløkken Oslo, Maridalsveien 61.jpg
63A-D 1989 Våningshus To bygninger oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Arkitekt Ole D. Bruun. Tidl. Grueløkken Oslo, Maridalsveien 63 A-B.jpg
64 1932 Blokker Tidl. løkka Reginehaug. Regineborg teglverk og potteri lå også her en periode fra 1840/1850-åra. Tre fireetasjes blokker, oppført for OOBS (nå OBOS). Første prosjekt som fullt ut var OOBS' verk. Arkitekt Einar Engelstad. Oslo, Maridalsveien 64.jpg
65 1865 Trehus Enetasjes våningshus og uthus. Tidl. Grueløkken Oslo, Maridalsveien 65.jpg
67 Trehus Nyere enebolig. Oslo, Maridalsveien 67.jpg
68 Tidl. del av Hammergården. Haammergården revet i 1950-årene. Maridalsveien, Oslo - Riksantikvaren-T001 02 0167.jpg
69 Trehus Oslo, Maridalsveien 69.jpg
70 1675-1699 Eneste gjenstående del av Hammergården. Våningshuset på hjørnet mot Claus Riis' gate, omgitt av en liten hage, og danner en L-form, og er i halvannenetasje. Oslo, Maridalsveien 70.jpg
71A/B Trehus Oslo, Maridalsveien 71 A-B.jpg
71C Trehus Oslo, Maridalsveien 71 C.jpg
72A 1985 Trehus Ett av fire hus oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Oslo, Maridalsveien 72 A.jpg
72B-D Trehus Oslo, Maridalsveien 72 B-D.jpg
73A/B 1850-åra Murgård Arbeiderbolig. Renovert 1984. Oslo, Maridalsveien 73 A-B.jpg
73C 1850-åra Murgård Løkkegården, oppført for høker Christian Olsen. Renovert 1984, nå kontorer. Oslo, Maridalsveien 73 C.jpg
74 Trehus Oslo, Maridalsveien 74.jpg
75 1861 Murgård Hjørnebygning mot Sagveien. På slutten av 1800-tallet frisør og barber. Fra omkr. 1900 melkebutikk og kolonialbutikk; nedlagt på samme tid som fabrikkene i området. Maridalsveien - Sagveien.jpg
76 1600/1700 Trehus Haugensgården. Enetasje med innredet loft, panelt tømmerbygning, fra enten siste kvartal 1600-tallet eller første kvartal 1700-tallet, dagens utseende fra 1800-tallet. Oslo, Maridalsveien 76.jpg
78 Trehus Biermannsgården Oslo, Maridalsveien 78.jpg
82 Murhus Forretningsmannen Martin Edvard Nords hjem Oslo, Maridalsveien 82.jpg
84 1980-åra Trehus Sagenes første allmueskole fra 1790-åra, skole 1806–1848. Huset revet 1983, nybygg med tilnærmet kopi av gammel fasade. Oslo, Maridalsveien 84.jpg
85 1889 Industribygg Hjula Væveri Hjula veveri.jpg
86A 1855 Murgård Treetasjes murgård fra 1855. Tidl. bakeri i første etasje. Sagene brannstasjon i bakgården 1861 til 1872. Fra 1870-åra restaurant, senere kolonialforretning, bolig fra 1995. Renovert 1989. Oslo, Maridalsveien 86 A.jpg
86B 1700-tallet Trehus Enetasjes panelt trehus fra 1700-tallet Oslo, Maridalsveien 86 B.jpg
87 1783 Våningshuset på Nedre Vøyen, toetasjes tømmerbygning. Også en industribygning fra 1983 reist på muren fra eldre bygning. Granittbue fra eldre bygg innfelt i fasaden. Oslo, Maridalsveien 87.jpg
87B omkr. 1858–1872 Industribygning/brannstasjon Fra 1872 Sagene brannstasjon, tidligere i nr. 86. Flytta til Sandakerveien i 1913.
87B består av flere bygninger.
Oslo, Maridalsveien 87 B.jpg
89 Murgård «Skyskraper» – flere selskaper for produksjon av reklame, informasjon og underholdning holder til her i dag (2015). Oslo, Maridalsveien 89.jpg
90 1949 Boligblokk Femetasjes blokk, Ila borettslag med 87 små leiligheter. Oppført av OBOS for Ullevål sykehus som sykepleierleiligheter. Ark. Ragnar Nilsen. Oslo, Maridalsveien 090.jpg
90B Nords isdammer Nords isdammer i Oslo OB.F01958a.jpg
91 Utleie av kontorlokaler Oslo, Maridalsveien 91.jpg
97 1700-tallet Trehus Toetasjes trehus, påbygd flere ganger siden 1700-tallet. Andre etasjes antagelig påbygd i 1850-åra. Oslo, Maridalsveien 97.jpg
99A-B Trehus Oslo, Maridalsveien 99 A-B.jpg
101 Trehus Oslo, Maridalsveien 101.jpg
103 Trehus Toetasjes bolighus. Oslo, Maridalsveien 103.jpg
104 Ca. 1850 Trehus Tidligere forretning i nedre del av huset. Oslo, Maridalsveien 104.jpg
106 Trehus Oslo, Maridalsveien 106.jpg
107 1800-tallet Trehus Toetasjes trehus fra omkr. 1855 og enetasjes fra omkr. 1800. Renovert 1972. Oslo, Maridalsveien 107.jpg
108 1857 Trehus Står på byantikvarens gule liste. Oslo, Maridalsveien 108.jpg
110 Trehus Oslo, Maridalsveien 110.jpg
112 1850-åra Trehus Lafta tømmerhus. Oslo, Maridalsveien 112.jpg
113-115 1983 Trehus Oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Oslo, Maridalsveien 113-115.jpg
117-119 1983 Trehus Oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Oslo, Maridalsveien 117-119.jpg
120 Vøyenvollen Løkkeeiendom med historie tilbake til 1683. Fredet i 1941. Oslo, Maridalsveien 120.jpg
121-123 1983 Murhus Oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Oslo, Maridalsveien 121-123.jpg
125 1983 Trehus Oppført for Sagene Bevarings- og Byggeselskap. Oslo, Maridalsveien 125.jpg
127 1823/1982 Trehus Oppført i 1823 i nr. 128. Demontert i 1964 i forbindelse med oppføring av dagens blokk der. Lagret på Vøyenvollen til 1982 og gjenoppført på dagens plassering. Oslo, Maridalsveien 127.jpg
128 1965 Boligblokk Tidligere trehus demontert og gjenoppført i nr. 127 i 1982.
129 Trehus To sammensatte hus - B og C. Kun B-delen står på Oslo oppmålingsvesens kart fra 1940. Oslo, Maridalsveien 129.jpg
129A Murhus Solglimt Catering & Crew AS Oslo, Maridalsveien 129 A.jpg
131 Trehus Oslo, Maridalsveien 131.jpg
136 omkr. 1830 Trehus Oslo, Maridalsveien 136.jpg
138 omkr. 1830 Trehus Står på byantikvarens gule liste. Oslo, Maridalsveien 138.jpg
139 1898–1917/2021 Industribygg/skolebygg Idag Sandakerveien 24D. Det gamle industribygget er rehabilitert og huset kontorer. 2022–2024: Den tysk-norske skolen under flytting hit.
Fra 1932 holdt Oslo Sveisebedrift til her. Under andre verdenskrig lagte de feltkjøkken for Wehrmacht, og 8. november 1944 ble produksjonslokalene ødelagt i en sabotasjeaksjon utført av Pellegruppa.
Akerselva ved Myren.jpg
140 Trehus Oslo, Maridalsveien 140.jpg
145 Maridalsveien barnehage Oslo, Maridalsveien 145.jpg
146 Trehus Pay-gården Oslo, Maridalsveien 146.jpg
148 Trehus Byens eneste furasjeforretning. Revet i 2014. Gjesti.jpg
153 2000-åra Sagene Lunsjbar Tidl. Folkvang kafé. Restaurant og dansehall Kaysalen fra 1850-åra i stor bygning bak dagens kafé. Overtatt av Sagene Arbeidersamfund. Brukt av Næss Chokoladefabrik, fra 1965 av Fontana Mineralvannfabrikk. Nye boligblokker bak på tomta 2004–2006 med adresse Arendalsgata 20. Bygningen mot gata revet samtidig, gjenoppbygd (delvis rekonstruert). Oslo, Maridalsveien 153-2.jpg
Oslo, Maridalsveien 153.jpg
154 Murgård Bygård/forretningsbygg Oslo, Maridalsveien 154.jpg
157 1925 / 1936 Bygård Treetasjes gård fra 1925 og femetasjes fra 1936. Oppført for Johs. Linde. Eldste bygning i nyklassisistisk stil, nyeste i funkis.
158 1749 Israels hus Frelsesarmeen. Murhus med et enkelt tilbygg av tre på én etasje med pulttak. Oslo, Maridalsveien 158.jpg
161 Cirka 1790 Trehus Enetasjes panelt tømmerhus. Tidligere Smedstuen og Liggerstien. Oslo, Maridalsveien 161.jpg
166 1856 Fabrikkbygning i bakgården, ant. 1870-åra.
169 1929 Murgård Oppført for Oslo Samvirkelag, oppr. adresse Skjoldgaten 2, arkitekt Børre B. Ulrichsen. Samvirkelagsbutikk (avd. 18), tolv leiligheter, forsamlingssal, garasjer og kjølerom. Fasaden har relieffer med motiver fra vareproduksjon og -handel av Arthur Gustavson. Samvirkesalen utsmykka med malerier av Asbjørn Åmodt. Snarkjøp fra 1952, nå Coop Prix. Maridalsveien 169 Oslo.jpg
171 1937-1939 Boligblokker Trasopløkka A/S: Boligblokker i fire-fem etasjer, arkitekt Ragnvald Tønsager, sammen med Gjøvikgata 6, Trasopgata 2–4 og Treschows gate 15–17.
172 1878 Bjølsen skole Oppført i nyrenessansestil, arkitekt Ove Ekman. Utvidet i 1886. Bjølsen skole Oslo 2014 2.jpg
173 1937-1939 Boligblokker Trasopløkka A/S: Boligblokker i fire-fem etasjer, arkitekt Ragnvald Tønsager, sammen med Gjøvikgata 6, Trasopgata 2–4 og Treschows gate 15–17.
174 Murgård Firetasjes hjørnegård med forretninger og spisested på gateplan. Oslo, Maridalsveien 174.jpg
175 Tidl. husmannsplass Trasop, revet rundt 1950 til fordel for lamellblokkene i Gjøvikgata og Ålesundgata Trasop Bjølsen.jpg
176 Tidl. Effata.
188 1939 Murgård Femetasjes gård, oppr. 47 leiligheter og to butikker. Butikken Laksen Fisk og Vilt er en av få gjenværende fiskeforretninger i byen. Laksen Fisk og Vilt spesialforretning Oslo 2014.jpg
196 Tidl. forsamlingslokale Her lå forsamlingslokalet Smieloftet, to etasjes trebygning med utvendig trapp. Lokalet kunne ta 150 mennesker, brukt til foreninger, dans og religiøse møter. 1881 til 1896 leid av metodistkirken.
205 1955 Kiosk Påbygg i 1983 og 2004 Oslo Maridalsveien 205 090426.jpg
207-211 2003–2005 Bjølsen studentby Tre boligblokker.
215 1958 Boligblokk Tidl. kommunal boligblokk med 167 leiligheter. Store sosiale problemer i gården, stengt i 1990-åra og ombygd til Akerselva sykehjem. Har nå adresse Mor Go'hjertas vei 22.
223 Bolighus av mur Det har også vært smie på eiendommen. Folketellinga fra 1900 viser at det bodde både skomaker og smed her. Oslo, Maridalsveien 223.jpg
225-237 1940 Maridalsveien borettslag Sju blokker på fem etasjer, 356 leiligheter. Ark. Einar Engelstad. Nr. 225 beslaglagt av tyskerne i 1940 og brukt til innkvartering av soldater. Kristiania Brødfabrikk hadde tidligere utsalg i nr. 229. Oslo, Maridalsveien 229, 231, 225.jpg
250 Trehus Revet, sannsynligvis rundt 2004-05. Oslo, Maridalsveien 250.jpg
254 Siste del av 1800-tallet Trehus Skolebygning? Montessoribarnehagen Solsikken, avdeling Maristova holder til her pr. 2015. Oslo, Maridalsveien 254.jpg
255A Trehus Oslo, Maridalsveien 255 A.jpg
255B Trehus Maridalsveien 255B 220716.jpg
256A-B 1889 Trehus Sveitserbygning med uthus og gårdsplass. «Nydalens kolonial» pr. mars 2004. «Nydalen Kebab og Pizza» pr. juni 2015. Oslo, Maridalsveien 256.jpg
256C Trehus Tidligere uthus. Oslo, Maridalsveien 256 C.jpg
256D ca. 1990 Trehus Oslo, Maridalsveien 256 D.jpg
258 1892 Trehus To og en halv etasjes sveitservilla med gammelt uthus og hage. Oslo, Maridalsveien 258.jpg
265 ca. 1890 Trehus Oslo, Maridalsveien 265.jpg
266D Boligblokk Kalt «Strykejernet» lokalt. Boligblokk med butikklokaler i første etasje. Omkring 1960 kjøttforretning og tobakksforretning, senere glassmester. Oslo, Maridalsveien 266 D.jpg
267A Trehus Toetasjes trehus, butikklokaler i første etasje. Omkring 1960 frisør og manufakturforretning, senere interiørforretning. Oslo, Maridalsveien 267 A.jpg
267B Oslo, Maridalsveien 267 B.jpg
267E-F 1936 Villa Funkisvilla oppført for maleren Reidar Aulie, som hadde atelier her til sin død i 1977. Arkitekt Thorleif Jensen. Maridalsveien 267EF 160207.jpg
268 Bakkehaugen
271 Trehus Oslo, Maridalsveien 271.jpg
273 Trevilla Maridalsveien 273 220716.jpg
274 Trevilla Oslo, Maridalsveien 274.jpg
281 Trehus Oslo, Maridalsveien 281.jpg
282 Trehus Oslo, Maridalsveien 282.jpg
284, 286 omkr. 1950 Boligblokk Oppført for ansatte ved Christiania Spigerverk, tilhører Nygård borettslag. Oslo, Maridalsveien 284, 286.jpg
290 1886 Våningshus «Villa Solbakken». sveitservilla med laftekjerne flyttet fra Lillo. Det er en jernaldergravhaug på eiendommen. Oslo, Maridalsveien 290.jpg
292 Ca. 1800 Boligblokk og gammelt våningshus Rachel Grepp Heimen, tidl. familiesenter og Nygård, Nydalen barnehage. Oslo, Maridalsveien 292.jpg
293 Bolighus med verksted Oslo, Maridalsveien 293.jpg
295 Oslo, Maridalsveien 295.jpg
297 Trehus Oslo, Maridalsveien 297.jpg
303 Trevilla Oslo, Maridalsveien 303.jpg
305-307 omkr. 1950 Boligblokk Oppført for ansatte ved Christiania Spigerverk, tilhører Nygård borettslag. Oslo, Maridalsveien 305, 307.jpg
309-311 omkr. 1950 Boligblokk Oppført for ansatte ved Christiania Spigerverk, tilhører Nygård borettslag. Oslo, Maridalsveien 309, 311.jpg
323 2002 Kontorblokk Oppført som hovdkontor for TV- og bredbåndsleverandøren Get. Ark. Niels Torp.
348 Villa og kiosk Brekkehagen kiosk ligger ut mot Maridalsveien, villaen har adkomst fra Krossvegen. Oslo, Maridalsveien 348.jpg
425 Husmannsplass Engelsrud, tidligere husmannsplass. Stue og uthus bevart. Engelsrud Maridalsveien 425 i Oslo 2.JPG
439 Gård Brennengen
440 Enebolig «Skogly» Oslo, Maridalsveien 440.jpg
442 Husmannsplass Salmakerstua, tidl. husmannsplass. Salmakerstua Maridalsveien 442 i Oslo 1.JPG
447 Gård Store Brennenga Oslo, Maridalsveien 447.jpg
458 Småbruk Berg under Brennengen, tidl. husmannsplass. Berg under Brennengen Maridalsveien 458 i Oslo.JPG
466 Gård Låkeberget nordre Låkeberget nordre Maridalsveien 466 i Oslo.JPG
469 Gård Skjerven Skjerven i Maridalen 1.JPG
496 Gård Kirkeby nedre. Våningshus og stabbur bevart. Nedre Kirkeby i Maridalen 1.JPG
500 Gård Kirkeby øvre Øvre Kirkeby i Maridalen 1.JPG
501 Gård Ødegården, tidl. husmannsplass kalt Tømte. Kjøp av Kristiania kommune i 1908.
506 1888 Kirke Maridalen kapell Maridalen kapell Oslo 2012.jpg
539 Gård Hauger, gnr. 64.
551 1800-tallet Gård Sørbråten, utskilt fra Vaggestein rundt 1850. Kjøpt av kommunen i 1918. Oslo, Maridalsveien 551.jpg
553 1850 Hagastua, tidl. husmannsplass under Sørbråten ved Movassbekken. Utskilt i 1918 da kommunen kjøpte Sørbråten.
563 1915 Gård Granum, utskilt fra Nedre Vaggestein i 1915. Oslo, Maridalsveien 563.jpg
567 1915 Gård Bjørnstad, utskilt fra Nedre Vaggestein i 1915. Oslo, Maridalsveien 567.jpg
571 Gård Nedre Vaggestein
577 Gård Øvre Vaggestein, det opprinnelige hovedbølet Vaggestein øvre.jpg
580 Gård Halset Utskilt tun (gnr. 66/70) fra gnr. 66/3 rundt 1850. Oslo, Maridalsveien 580.jpg
1880-åra Bolig Bergerud, opprinnelig arbeiderbolig for Christiania Uldspinderi. Ombygget.
587 Husmannsplass (tuft) Halvorsrud under Vaggestein, antagelig tufter etter husmannsplassen.
601 Gård Nordbråten, utskilt fra Vaggestein rundt 1830. Nordbråten i Maridalen OB.Z01722.jpg
611 Tidl. husmannsplass Sakariasbråten under Nordbråten, tidl. Vaggestein
621 Militærleir Skar leir, oppretta rundt Skar kruttverk. Brukt av tyskerne under andre verdenskrig. Flere tyske bygninger er bevart og freda. Oslo, Maridalsveien 621.jpg

Kilder

Koordinater: 59.92133° N 10.75104° Ø