Sjøgata 16 (Tromsø)

Sjøgata 16 i Tromsø er fremdeles et standsmessig hus, men i dag er det baksiden, som vender mot Storgata, som får mest oppmerksomhet.

Sjøgata 16 avslutter rekken med gamle handelshus i Sjøgata.
Foto: Einar Dahl (2018).
I dag forbinder folk flest Sjøgata 16 med Ark bokhandel, som altså ligger i bakgården, mot Storgata.
Foto: Einar Dahl (2018).
Sangertog i Storgata. Bak fanen ser vi Sjøgata 16 med gullsmed Schrøder og skreddermester Karlsen.
Foto: Magnus Schrøder (1930-tallet?).
Kjøpmann og politiker Anton Næss.
Foto: Ukjent (ca. 1890?).
Frisør Karl Pettersen, «Kalle Barber», holdt til her på 1940- og 50-tallet.
Foto: Magnus Schrøder (1954).

Bank og bibliotek

Skjøte fra P. Figenschou til R. Figenschou, datert 1, juni, tinglyst 23. juni 1829.

Eid av kjøpmann Robert Figenschou, født i Tromsø 1796, død i 1863. Han eide et par mindre skuter i 1840-årene, men firmaet var ikke stort. Han var gift med Poul Hanssens eldste datter Christiane Margrethe og ved Figenschous død overtok P. Hanssen & Co eiendommen.

Den første avdelingen av Norges Bank i Tromsø åpnet her i 1852, en viktig sak for en by med dårlig tilgang på kapital. Banken flyttet videre til Bankgata 7 høsten 1877.

Tromsø læseselskab flyttet i 1863 inn i 1. etasje med klubblokaler mot nord, bibliotek mot syd. Selskabet avgikk ved en stille død i 1868-69, men bøkene ble berget ved etableringen av Tromsø kommunale bibliotek i 1871. Biblioteket åpnet utlån i selskabets lokaler.

I 1864 overtok Wilhelm Holmboe bokhandelen til svigerfaren, H.D. Clodius i Fredrik Langes gate 15, og flyttet den hit. Bokhandelen var lenge byens ledende på området, iflg. Ytreberg. I 1869 reklamerer Holmboe med at han er «Besiktigelsesmann for Det norske og franske Veritas» og at han driver «Bokhandel og handel med papir, skrivematerialer, stenkull og salt. Kommissionsforretning.» I 1875 overtok han Even Holmboes gamle gård, Storgata 74, og flyttet bokhandelen dit.

Christiane Margrethe Figenschou, enken etter Robert, bodde her med sin familie i 1865, det samme gjorde bokhandler Henning Wilhelm Holmboe med familie. Ti år senere bodde enken her fremdeles, nå delte hun huset med kjøpmann H. D. Clodius og familie.

I 1879 flyttet Johannes Hanssen (1843-1882), sønn av Peder Hanssen i P. Hanssen & Co, inn med sin kone Jeanette, datter av byfogd Ludvig Krogh. Etter farens død overtok J. Hanssen firmaet i 1881, men døde selv året etter. Han skal ha vært en likefram og godt likt mann.

I 1885: Enkefru og rentenistinde Jeanette Hanssen, tjenestepike Berith Hoaas, kjøpmann Anton Næss, tjenestepike Regine Didriksen.

Anton Næss

I 1891: Anton Næss med kona Jeanette, Halfdan Krogh, tjenestepikene Beret Hoaas og Regine Didriksen.

I 1904 var huset eid av Anton Næss. Han var født i 1844, begynte i 1875 agentur- og dampskipseksp., ved siden av kommisjonshandel. Slo seg opp på importhandel og fikk etter hvert en solid posisjon i byen. Direktør i Sparebanken, ordfører i jubileumsåret 1894, eier av flere ishavsskuter og fiskevær i Finnmark. I 1887 giftet han seg med Jeanette Næss, født 1851 i Bergen og enke etter Johannes Hanssen. I 1916 avhendet han skutene og i 1918 solgte han gårdene og flyttet til Kristiania. Næss døde i 1923. Hans kontorsjef Chr. Ulve overtok en del av forretningene og drev videre i Sjøgata 12.

Leiekontrakt hvor Anton Næss bortleier en butikkbekvemmelighet til O.B. Olsen for 3 år, i 1895, (1890?).

Skjøte fra Anton Næss til Tromsø Jernvarelager, i 1918. Måle- og kartforretning avholdt 17. aug. 1920 hvorved det fra denne eiendommen er utskilt matr.nr. 77a til Storgata.

Skjøte fra Tromsø Jernvarelager til Karl Kr. Dahl, i 1920. Året etter døde Karl Dahl og enken, Inga Sofie Dahl, arvet eiendommen.

På 20-tallet åpnet Carl Grau et bundtmakerverksted her.

I 1921 kom Inga Dahl med «Dahls Kafé & Restaurant» fra Sjøgata 2. Reklamerte også som «folkerestaurant»

Leiekontrakt hvor I.S. Dahl leide ut et rom til A. Jønsson i 5 år, i 1924.

Ektepakt mellom H. Simonsen Sparboe og Inga Sofie Dahl hvoretter alt hva hver nu eier skal være deres særeie i ekteskapet, i 1925.

Skjøte fra Inga Sparboe til William E. Skaanevik, i 1938.

William Skånevik

Eid av William Skånevik fra 1938, (etabl.1936?). William E. Skaanevik drev herrekonf. & ekvipering, skotøyforretning fra slutten av 1920-tallet(?) til 1977.

«Kalle Barber» Pettersen innerst i huken, kom fra Storstad i Verdensteateret, endte i Storgatebakken hos «Fiskeboll-Nilsen» (1940).

I den følgende tida holdt mange forretninger til i Sjøgata 16: M. Schrøder Gullsmedforretning i 1. etg. (1932) (Flyttet til Fr.Langes gate 25?), Haldis Michalsen drev «Café & Folkerestaurant» i 2. etg, (1932/40), K.M. Karlsen skredderforretning, inngang fra Storgt. (Kom fra Fr. Langes gate 19) (1932), Laijla Syatelier (v/Elisabeth Nilsen, 1940), Lege O. Grytting i 1940/77/82(?).

Prisinspektør Knut Aagaard, hushjelpene Borghild Berg og Aslaug Eriksen, herrefrisør Karl Pettersen, ing. Helge Vaagan, (1946).

Astri Skaanevik, Ragnhild Henchel (1966), Ragnhild Skaanevik, danseskole (1972/77), Wald-Jacobsen & Co A/S, tekstil en gr. (1972), Ellinor og Willy Fauskanger (1972).

Fusdahl Hansen

I 1977 overtok Ivars magasin A/S, (Ivar Hansen og Ragnhild Fusdahl Hansen) Skaaneviks herreekvipering, pusset opp lokalene og ga forretningen navnet «Williams», senere «Williams manstyle». I 1982 ble kjelleren gravd ut og tatt i bruk til forretning. Bedriften omfattet i 1984 fire forretninger: «Ivars magasin» og «Line» i Storgata 52, «Levis» i Strandskillet 6 og «Williams», med administrasjon her. (1984/93).

William Skaanevik døde i 1982, hustruen Astri satt i uskifte.

Skjøte til Ivar Hansen og Ragnhild Fusdahl Hansen i 1988.

Levis shop, (1990), Polar data A/S, avd Sjøgata, (1990), Tromsø Store A/S, (1993), Hedda, (1996/99), Herrmand’s, (1996/99), Levis Store AS, (1996), Motekompaniet AS, (1996).

Senere kom klesbutikken Design Forum, i dag disponerer Ark bokhandel forretningslokalene.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Den nye nummerering vedtaget af Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkataloger for Troms og Finnmark. 1972-99.