Sjøgata 16 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Sideversjon per 4. mar. 2024 kl. 15:04 av Cnyborgbot (samtale | bidrag) (Robot: Endrer mal: Thumb høyre)
(diff) ← Eldre sideversjon | Nåværende sideversjon (diff) | Nyere sideversjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Sjøgata 16 avslutter rekken med gamle handelshus i Sjøgata.
Foto: Einar Dahl (2018).
I dag forbinder folk flest Sjøgata 16 med Ark bokhandel, som altså ligger i bakgården, mot Storgata.
Foto: Einar Dahl (2018).
Sangertog i Storgata. Bak fanen ser vi Sjøgata 16 med gullsmed Schrøder og skreddermester Karlsen.
Foto: Magnus Schrøder (1930-tallet?).
Kjøpmann og politiker Anton Næss.
Foto: Ukjent (ca. 1890?).
Frisør Karl Pettersen, «Kalle Barber», holdt til her på 1940- og 50-tallet.
Foto: Magnus Schrøder (1954).

Sjøgata 16 i Tromsø er fremdeles et standsmessig hus, men i dag er det baksiden, som vender mot Storgata, som får mest oppmerksomhet.

Bank og bibliotek

Skjøte fra P. Figenschou til R. Figenschou, datert 1, juni, tinglyst 23. juni 1829.

Eid av kjøpmann Robert Figenschou, født i Tromsø 1796, død i 1863. Han eide et par mindre skuter i 1840-årene, men firmaet var ikke stort. Han var gift med Poul Hanssens eldste datter Christiane Margrethe og ved Figenschous død overtok P. Hanssen & Co eiendommen.

Den første avdelingen av Norges Bank i Tromsø åpnet her i 1852, en viktig sak for en by med dårlig tilgang på kapital. Banken flyttet videre til Bankgata 7 høsten 1877.

Tromsø læseselskab flyttet i 1863 inn i 1. etasje med klubblokaler mot nord, bibliotek mot syd. Selskabet avgikk ved en stille død i 1868-69, men bøkene ble berget ved etableringen av Tromsø kommunale bibliotek i 1871. Biblioteket åpnet utlån i selskabets lokaler.

I 1864 overtok Wilhelm Holmboe bokhandelen til svigerfaren, H.D. Clodius i Fredrik Langes gate 15, og flyttet den hit. Bokhandelen var lenge byens ledende på området, iflg. Ytreberg. I 1869 reklamerer Holmboe med at han er «Besiktigelsesmann for Det norske og franske Veritas» og at han driver «Bokhandel og handel med papir, skrivematerialer, stenkull og salt. Kommissionsforretning.» I 1875 overtok han Even Holmboes gamle gård, Storgata 74, og flyttet bokhandelen dit.

Christiane Margrethe Figenschou, enken etter Robert, bodde her med sin familie i 1865, det samme gjorde bokhandler Henning Wilhelm Holmboe med familie. Ti år senere bodde enken her fremdeles, nå delte hun huset med kjøpmann H. D. Clodius og familie.

I 1879 flyttet Johannes Hanssen (1843-1882), sønn av Peder Hanssen i P. Hanssen & Co, inn med sin kone Jeanette, datter av byfogd Ludvig Krogh. Etter farens død overtok J. Hanssen firmaet i 1881, men døde selv året etter. Han skal ha vært en likefram og godt likt mann.

I 1885: Enkefru og rentenistinde Jeanette Hanssen, tjenestepike Berith Hoaas, kjøpmann Anton Næss, tjenestepike Regine Didriksen.

Anton Næss

I 1891: Anton Næss med kona Jeanette, Halfdan Krogh, tjenestepikene Beret Hoaas og Regine Didriksen.

I 1904 var huset eid av Anton Næss. Han var født i 1844, begynte i 1875 agentur- og dampskipseksp., ved siden av kommisjonshandel. Slo seg opp på importhandel og fikk etter hvert en solid posisjon i byen. Direktør i Sparebanken, ordfører i jubileumsåret 1894, eier av flere ishavsskuter og fiskevær i Finnmark. I 1887 giftet han seg med Jeanette Næss, født 1851 i Bergen og enke etter Johannes Hanssen. I 1916 avhendet han skutene og i 1918 solgte han gårdene og flyttet til Kristiania. Næss døde i 1923. Hans kontorsjef Chr. Ulve overtok en del av forretningene og drev videre i Sjøgata 12.

Leiekontrakt hvor Anton Næss bortleier en butikkbekvemmelighet til O.B. Olsen for 3 år, i 1895, (1890?).

Skjøte fra Anton Næss til Tromsø Jernvarelager, i 1918. Måle- og kartforretning avholdt 17. aug. 1920 hvorved det fra denne eiendommen er utskilt matr.nr. 77a til Storgata.

Skjøte fra Tromsø Jernvarelager til Karl Kr. Dahl, i 1920. Året etter døde Karl Dahl og enken, Inga Sofie Dahl, arvet eiendommen.

På 20-tallet åpnet Carl Grau et bundtmakerverksted her.

I 1921 kom Inga Dahl med «Dahls Kafé & Restaurant» fra Sjøgata 2. Reklamerte også som «folkerestaurant»

Leiekontrakt hvor I.S. Dahl leide ut et rom til A. Jønsson i 5 år, i 1924.

Ektepakt mellom H. Simonsen Sparboe og Inga Sofie Dahl hvoretter alt hva hver nu eier skal være deres særeie i ekteskapet, i 1925.

Skjøte fra Inga Sparboe til William E. Skaanevik, i 1938.

William Skånevik

Eid av William Skånevik fra 1938, (etabl.1936?). William E. Skaanevik drev herrekonf. & ekvipering, skotøyforretning fra slutten av 1920-tallet(?) til 1977.

«Kalle Barber» Pettersen innerst i huken, kom fra Storstad i Verdensteateret, endte i Storgatebakken hos «Fiskeboll-Nilsen» (1940).

I den følgende tida holdt mange forretninger til i Sjøgata 16: M. Schrøder Gullsmedforretning i 1. etg. (1932) (Flyttet til Fr.Langes gate 25?), Haldis Michalsen drev «Café & Folkerestaurant» i 2. etg, (1932/40), K.M. Karlsen skredderforretning, inngang fra Storgt. (Kom fra Fr. Langes gate 19) (1932), Laijla Syatelier (v/Elisabeth Nilsen, 1940), Lege O. Grytting i 1940/77/82(?).

Prisinspektør Knut Aagaard, hushjelpene Borghild Berg og Aslaug Eriksen, herrefrisør Karl Pettersen, ing. Helge Vaagan, (1946).

Astri Skaanevik, Ragnhild Henchel (1966), Ragnhild Skaanevik, danseskole (1972/77), Wald-Jacobsen & Co A/S, tekstil en gr. (1972), Ellinor og Willy Fauskanger (1972).

Fusdahl Hansen

I 1977 overtok Ivars magasin A/S, (Ivar Hansen og Ragnhild Fusdahl Hansen) Skaaneviks herreekvipering, pusset opp lokalene og ga forretningen navnet «Williams», senere «Williams manstyle». I 1982 ble kjelleren gravd ut og tatt i bruk til forretning. Bedriften omfattet i 1984 fire forretninger: «Ivars magasin» og «Line» i Storgata 52, «Levis» i Strandskillet 6 og «Williams», med administrasjon her. (1984/93).

William Skaanevik døde i 1982, hustruen Astri satt i uskifte.

Skjøte til Ivar Hansen og Ragnhild Fusdahl Hansen i 1988.

Levis shop, (1990), Polar data A/S, avd Sjøgata, (1990), Tromsø Store A/S, (1993), Hedda, (1996/99), Herrmand’s, (1996/99), Levis Store AS, (1996), Motekompaniet AS, (1996).

Senere kom klesbutikken Design Forum, i dag disponerer Ark bokhandel forretningslokalene.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingen 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Den nye nummerering vedtaget af Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkataloger for Troms og Finnmark. 1972-99.