Statsarkivet i Kristiansand

Statsarkivet i Kristiansand (SAK) er en regional institusjon innen Arkivverket med ansvarsområde som omfatter fylkene Aust-Agder og Vest-Agder. Det ble opprettet i 1935.

Oppgaver og arkivbeholdning

SAK skal primært ta vare på og tilgjengeliggjøre arkivmateriale fra den lokale statsadministrasjonen innen de to fylkene, men tar også i mot bevaringsverdige privatarkiver. Arkivet har i dag ca. 9000 hyllemeter arkivmateriale, derav vel 1500 hyllemeter privatarkiv etter bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner.

Statsarkivene fører tilsyn med arkivforholdene i den statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningen innenfor sine distrikter, og bistår i den sammenheng offentlige myndigheter med råd og veiledning.

Historikk

SAK startet sin virksomhet i 1935, da Agder-fylkene ble skilt ut fra embetsdistriktet til Statsarkivet i Oslo. Arkivbygget var nytt og lå på Bellevue like ved Kristiansand sentrum. Ved okkupasjonen i 1940 ble bygningen overtatt av tyskerne, men i begynnelsen kunne lesesalen holdes åpen noenlunde som før. I 1942 ble imidlertid hele bygningen tatt i bruk som hovedkvarter for Gestapo i distriktet. Lokalene ble brukt som transittfengsel, kjent som Arkivet, for fanger fra Sørlandet som skulle videre til fangeleir. Fengselet var beryktet for bruk av hard tortur mot fangene. I denne tiden var arkivsakene dels overført til Oslo, dels plassert i gruvene på Kongsberg. Alt ble tilbakeført til SAK i 1945.

I 1997 stod en ny og tidsmessig arkivbygning ferdig til bruk for SAK og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Den ligger i Märthas vei, på Prestheia, litt utenfor Kristiansand sentrum. Samlokaliseringen går under navnet Arkivsenter sør, og institusjonene samarbeider blant annet om driften av en lesesal for publikum.

Statsarkivarer i Kristiansand

Kilder og litteratur

Ekstern lenke