Steffen Olai Steffensen

Steffen Olai Steffensen (født 25. januar 1842 i Fet, død samme sted i 1928) var gårdbruker, agronom, ordfører og stortingsrepresentant. Han var gift med Annette Caroline Gulbrandsdatter Heireth (1844-1905) fra Høland. De hadde åtte barn, fem av dem døde som barn eller ungdom.

Steffensen fikk skjøte på Blesa i 1871, og gården var en av de godt drevne i kommunen. Han tok tidlig i bruk nye dyrkingsmåter, og i 1875 hadde han lagt hele gården om til vekselbruk. Dessuten bygde han om de fleste husa på Blesa.

Steffensen var stortingsrepresentant fra Akershus Amt i perioden 1898-1900. Han var ordfører i Fet fra 1886 til 1901. I Akershus amtsutvalg var han medlem i perioden 1887-1890, revisor av overformynderiet i Fet fra 1893 til 1899 og medlem i styret for Sem landbruksskole og Akershus Landhusholdningsselakap. Dessuten var han i flere år medlem i direksjonen for Fet og Rælingen Sparebank og ordfører i bankens forstanderskap. I tillegg var han forlikskommissær og skjønnsmann.

Steffen Steffensen ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden.


Kilder og litteratur