Steinsskogen gravlund (Bærum)

Steinsskogen gravlund, Gamle Ringeriksvei 155 i Bærum kommune, ligger mellom Gamle Ringeriksvei og Ankerveien, vest for Øverland. Den ble innviet i 2002, som den nye hovedgravlunden for østre Bærum (sognene Østerås, Grinilund, Jar, Høvik og Lysaker/Snarøya). Gravlunden har ikke eget seremonibygg, men er kjennetegnet ved et høyt klokketårn. Størrelsen er ca 125 dekar, og det er plass til 6500 graver. Store utvidelsesmuligheter. Det var i 2007 140 begravelser/urnenedsettelser.

Steinsskogen gravlund i Bærum ble innviet i 2002.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Gravlunden er anlagt på deler av grunnen til den tidligere gården Gardlaus, som på 1880-tallet ble lagt under Stein. På Steinsskogen gravlund er det mulighet for både urne- og kistegraver, og det er et muslimsk gravfelt.

Gravlunden er del av tur- og rekreasjonsområdet langs Ankerveien i Bærum, og foruten hovedporten kan man komme inn på gravlunden via flere biporter. Reguleringsbestemmelsene er strenge i området, både på grunn av kulturminner og naturinteressene i strøket.

Enkelte gravlagte på Steinsskogen gravlund

Galleri


Koordinater: 59.932243° N 10.555015° Ø  Steinsskogen gravlund (Bærum) er basert på en artikkel publisert i Budstikkas AB-leksikon.no og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.