Storgata 50 (Tromsø)

Storgata 50 i Tromsø var opprinnelig delt i to matrikkelnummer, 32 og 33, senere Storgata 50a og 50b. Eiendommene er svært vanskelig å holde fra hverandre, de ble også slått sammen etter hvert, derfor er de omtalt under ett her.

Om Svenn Holthes murgård fra 1973 ble vakrere av å bli kledd i svart av Egon på 2000-tallet kan det sikkert være forskjellige meninger om.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 50 går tvers gjennom kvartalet. Her er fronten mot Grønnegata med Thon hotel til høyre.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata 50 var et fint lite hus før det ble erstattet med en murkloss i 1973. Nr. 52 til høyre. 1938

Hattemaker Røst

Skjøte fra Søren Andersen til farver Tapé(?) av 29. okt. 1833, tinglyst 23. juni 1834.

Auksjonsskjøte til C.J. Möller på farver Tapés(?) grunn, 1835.

Skjøte fra Chr. J. Möller til J. Eekloff i mai 1836, tinglyst juni 1839.

Auksjonsskjøte til hattemaker Peder Røst, 1840.

Hattemaker Peder Røsts gård var på 1860-tallet det eneste anstendige overnattingssted byen hadde å by på, iflg Ytreberg. Hans kone Olava var en avholdt vertinne.

Firma O.B. Røst ble etablert i 1864. «Hattefabrikk samt handel med skomakerarbeider», (1869).

I 1865 bodde Peder og Olava Røst her med sønnen Ole B. og datteren Petrine. De leide ut til Ove Høeg, en skipper fra Vesterålen.

Skjøte fra P. Røst til O.B. Røst, 1866. Skjøte fra O.B. Røst til P. Røst, 1869. Skjøtet gikk tilbake til faren da Ole B. startet for seg selv i Sjøgata 9.

Hattemaker Peder og Olava Røst, kjøpmann Nils Johan Dahl med Eleonore og to barn, svenske og kobberslagersvenn Gustav Edevart Wahlqvist med kona Marie, i 1875.

I 1885: Fhv. hattemaker P. Røst med kona Olava, kontorist (hos M.W. Holmboe & Søn) Kristen Rise, kjøpmann Thos. O. Meyer med kona Marit og to barn, fisker Johan Danielsen med kona Anna Tøllefsen og fire barn.

Auksjonsskjøte fra P. Røsts og hustrus dødsbo til skomaker H. Sivertsen, 1889.

I 1891: Hans Sivertsen med kona Ragnhild og datteren Helga Rebekka, tjenestepike Hansine Jofelsen, skomakersvenn Eilert Johan Hanssen, svenn Johannes Johansen og læreguttene Lauritz Hedemann Martinsen og Herman Jensen, Kristen Riise med kona Oleanna og datteren Bergljot, tjenestepike Beret Larsen, Nekolai Nikolaisen med kona Karen Andrea og to sønner, Oline Olsen med fire barn, Johan Martin Kristofersen med kona Anna Oldine og datteren Oline Marie og enken Helene Kathrine Nilsen.

Hilda Willumsen

Hilda Willumsen startet sin moteforretning i 1892. Hun flyttet senere til Storgata 63 og endte til slutt opp i Storgata 68. Hun drev en betydelig forretning med kransebinderi og var den første med en særskilt «juleutstilling» i Tromsø.

Auksjonsskjøte fra H. Sivertsens konkursbo til barber L. Amundsen, 1895.

I 1900 bodde det mange familier her: Barberenke Karen Amundsen, Hilda Willumsen med moteforretning, arbeider Julius og Anna Larsen, Amanda Johansen, skreddersøm, mekanisk arbeider Markus Andreassen med kone og fire barn, vaskepike Jakobine Jenssen, strengarbeider August Grizell fra Malmø med kona Marie og tre barn.

H.A. Henriksens hustru drev en tid moteforretning her.

50a og b var eid av L. Amundsens enke i 1904.

Kaffebrenner Holthe

Skifteskjøte fra L. Amundsens og enkes dødsbo til Gunerius Holthe på denne eiendom og Storgata 50a, 1907.

Kaffebrænderieier Gunerius og Pauline Holthe med to barn, blomsterhandler Gyda Løken, fors. bakersvend Hanna Hansen, fisker Robert og Florette Jeremiasen med fem barn, Marie Grekell (?) med to barn, handelskar Kristian Pedersen, i 1910.

I 1916 finner vi disse på denne adressen: Kaffebrænder Gunerius Holthe, lærerinne Elna, Pauline Holthe, arbeiderske Ovedia Kristianne Evensen, arbeider Aagot og Marie Serine Gretzel, sypike Kristine Lervik, handelskar Johan Kristian Pedersen.

Modemagazinet

Modemagazinet, «damehatter i alle størrelser og typer, kransebinderi, liktøi», (1916).

«Modemagazinet Henriksen & Liahjell», drevet av Marie Liahjell og Inga Henriksen, gikk fra 13. aug. 1915 over til å bli «Modemagazinet Inga Henriksen». Forretningen ble i 1919 drevet av H.A. Henriksen og Anna Næss, før Inga Henriksen overtok igjen. Gikk konkurs sommeren 1920. Gjenoppsto som «Modemagasinet»? Den levde i hvert fall ved juletider 1920.

Eid av G. Holthe i 1918.

Gerhard Holthe startet sin herreekvipering her i 1920 før han flyttet til Storgata 85 i 1930.

Eid av forhenværende kaffebrenner Gunerius Holthe i 1932.

A/S Kjolemagasinet i 1932.

I henhold til erklæring fra G. Holthe er denne eiendom og Stogata 50a sammenslått til Storgata 50, 1933.

Solid Skotøimagasin A/S, (best. Halfdan Hansen), (1940/46), formannskapssekretær M. Nesby, (1940).

Pauline Holthe hadde, iflg. en erklæring fra 1943, sittet i uskifte etter Gunerius Holthe. I 1946 gikk eiendommen over til arvingene Gerhard Holthe, Elna Lilleng, Howard Nesby og Marie Birkli.

Husmor Pauline Holthe, bysekretær Marie Birkeli, (1946).

Skjøte fra medarvingene til Gerhard Holthe i 1946.

Svenn Holthe

Svenn Holthe, sønn av Gerhard, startet sin herreekvipering i 1947.

Skjøte fra Gerhard til Svenn Holthe i 1963.

Lokalene var små og i 1963 overtok han tomten bakover mot Grønnegaten, rev kaffebrenneriet og bygde et betongbygg. Dette ble videreført mot Storgata i 1973 da det gamle trehuset der ble revet, (1982/93) – Forretningen ble lagt ned i 19?

Gunnar Haugen, konsulent/ing.firma, (1957).

Kløverhuset Joh. Petersen A/S, salgskontor, (1972/82).

Giæver Nilsen, hovedadm., (1986). Giæver Nilsen Catering, (1986). Jack Arne Giæver Nilsen drev på 80-tallet et lite imperium av utesteder i Tromsø: Grill-Knuten, Paletten, Teaterkafeen, Giæver Nilsen Catering.

Trombo A/S, (1993/99), Polar management AS (Leif Theodorsen), (1996), Leif Theodorsen, (1996), Tromsø Håndverkerforening, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.