Storgata 76 (Tromsø)

Storgata 76 i Tromsø var opprinnelig en del av eiendommen matrikkelnummer 46. Denne ble først delt i to, så ble hver del delt i to nye matrikkelnummer: 46a ble delt i Storgata 80 og 82 (46d) og 46b ble til Storgata 76 og 78 (46c). - Tomta gikk tvers gjennom kvartalet til Grønnegata, og Grønnegata 73 var opprinnelig en del av denne eiendommen. - Gammelt matr.nr. 46b.

Apotek 1 har overtatt etter den gamle Drogerien
Foto: Einar Dahl (2017).
Posten holdt til her på 1890-tallet, men da bildet ble tatt var det Marie Thyholdt Dahl som rådet grunnen med Drogerien.
Foto: Einar Dahl (2017).
Storgata en travel dag på 1960-tallet. Drogerien helt til venstre.
Foto: Leif Høel (1960-årene).

Evjen

Målebrev til Lars Jacob Pettersen, datert 4. juli 1821, tinglyst 22. jan. 1844.

Skjøte fra L.J. Pettersen til sønnen Ludvig Pettersen, i 1849.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i matrikkelnummer 46a (Storgata 80) og 46b (Storgata 76).

Auksjonsskjøte til Tromsø Turnlokaler Interesseselskap på nummer 46b, i 1863.

Kjøpekontrakt mellom Tromsø Turnforenings bestyrelse og snekker D.G. Evjen, 1865. Skjøtet ble overført til Evjen året etter.

Huset ble oppført av Ditlev Gunerius Evjen i 1863. Han hadde noe tømmer til overs etter ferdigstillelsen av domkirken et par år tidligere. Han bygde også en fjøs som sto opp mot Grønnegata, senere Grønnegata 73.

D.G. Evjen «Assortert handel en detail», etabl. 1868, (1869).

Delingsforretning hvorved denne eiendommen ble delt i matrikkelnummer 46b og 46c (Storgata 78), i 1869.

I 1875 bodde disse i nummer 76/78: Handlende Petter Gunerius Evjen med Marie Anna og en sønn, handlende Christian Guldbrandsen og kona Marie Emilie, (han hadde forretning i Bankgata 5), tollkasserer Karenus T. Nielsen med kona Anna og fire barn.

Koht

Overlærer Paul og Betty Koht bodde her fra 1877, sønnen Halvdan var 4 år da de flyttet inn. De kom fra Storgata 96 og flyttet i 1884 til Storgata 67. Kohts bodde i 2. etg. Omtrent samtidig flyttet Wicklunds inn i 1. etg. Wicklund var postfører på dampskip mens hustruen Hanna startet byens første «Modeforretning». Se Storgata78.

I 1885: Modehandler og postekspeditørs hustru Johanna Kristine Wicklund med sju barn, tjenestepikene Lovise Marie Jensen og Elen Katrine Pedersen, dampskipsfører Ole Dines Ellingsen Høegh med kona Thekla Marie og seks barn, tjenestepikene Karen Anna Pedersdatter og Karoline Hansine Johansen.

Tromsø postkontor var her i årene 1882-93(?). Det kom fra Vestregata 25 og flyttet videre til Schmidts hotell i Grønnegata 39.

I 1891: Johanna Kristine Wicklund med 6 døtre og en sønn og tjenestepiken Elen Pedersen, Peter Andreas Krogh med kona Mathilde Amalie og to barn, tjenestepike Kasjime Eriksen, Amund Sivertsen med kona Anne Elisabeth.

Hanna Wicklund, motehandel, res. kapelan Erik Veel, vedsager Amund Sivertsen, (1900).

Erik Hansen Veel, f. 1861, ble res.kap i 1895. En stillfarende mann, men hans liberale holdninger var nok kjent, selv om de mest kom til uttrykk etter at han forlot byen i 1906. Da han skulle innsettes som prest i Moss i 1917 nektet biskopen ham kollats og han innsatte derfor seg selv med en preken som vakte oppsikt i vide kretser.

I 1905 averterte Laura Johannesen for sin kafé her.

Attest fra byfogden om at Anton Evjen er eneste arving etter D.G. Evjen og hustru, 1907.

Handelsmann Anton Edvard Evjen med Guri, Marie og Dorthea Evjen, skoleelev Marthe Dorthea Buck, kafévertinne Laura Kristine Johannesen, tjenestepike Hanna Emilie Jakobsen, samlagsbetjent Peder Martin Schmidt, 1910.

«Thesalonen» ble åpnet høsten 1913, en konkurrent til Jenny Stenberg i Storgata 80. (1916).

Kjøpmann Anton Edv. Evjen hadde forretning i Sjøgata 5, (1916).

Svalbard kafé i 1932.

Drogerien

Marie Thyholdt Dahl startet Tromsø Parfymeri- og Drogeriforretning, «Drogerien», i Storgata 63 i 1914, en spesialforretning i parfymer, hudkremer og toalettartikler. Hun flyttet hit i 1933? Sønnen Trygve Holst Dahl overtok i 1933, da fikk han kjøpt huset av Evjens dødsbo, i 1934.

Erklæring fra Tromsø Namsrett om at eiendommen var solgt på tvangsauksjon, i 1936.

Tvangsauksjonsskjøte til firma Waldemar Schioldborg, 1938.

Fullmektig Trygve og betjent Trygve Holst Dahl, pensjonist Hilda Jakobsen, bestyrerinne Petrine Skaanseng Hauge, (1940).

Tromsø Parfymeri- og Drogeriforretning, artikler for syke- og barnepleien (M. Thyholdt-Dahl), butikksjef Trygve Dahl, pensjonist Hilda Jacobsen, (1946).

Skjøte fra firma Wdm. Schioldborg til Trygve Holst Dahl, i 1947.

Ektepakt mellom Trygve og Bjørg Holst Dahl om at eiendommen skulle være hennes særeie, i 1952.

Etter krigen er Holst Dahl tilbake og i 1952 utvider de mot bakgården. I 1981 ble flere etasjer tatt i bruk til lærvarer, presangartikler og reiseeffekter. (THD i 1977/86), (90 Lajla Friis)(1993/99).

Husmor Bjørg Holst Dahl, (1957/66).

Borghild Svendsen, (1977) i nummer 76B, Lay-out Consult, (1982, i 76b),

Ektepakten fra 1952 oppløses, eiendommen skulle være felleseie, i 1986.

Skjøte til sønnen Reidar Holst Dahl i 1986.

Jørgen Bjørnsborg (1986),(76B), Ragnhild Myrstad (1986),(76b).

Apoteket Renen flyttet inn i 2000/01, de kom fra Sjøgata 37.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. Chr. 1869.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.