Storgata 67 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tempohjørnet har gjennomgått mange forandringer gjennom årene.
Foto: Einar Dahl 2017.
Krysset Storgata-Fredrik langes gate med Storgata 67 og Fr. Langes gate 23.
Foto: Ukjent (1890-tallet?).
Folketog passerer de to husene i Storgata 67, engang før 1912. Til høyre Storgata 65, Joachim Giævers gamle hus, da overtatt av Tromsø sparebank.
Tromsø Hanskefabrik i 1915, året etter at den flyttet hit.
Foto: J. Brun
En flott ekvipasje passerer hanskefabrikken.
Foto: Peter Wessel Zapffe (1918).
I 1963 sto den nye forretningsgården Storgata 69 ferdig. Nr. 67 har ikke lenge igjen. Mathisens utstyrsforretning hørte også med til eiendommen.
Foto: Knut Dyvik
Det går mot slutten for det gamle Storgata 67. Ca. 1965.
Foto: Kåre Kristensen
Tempo varehus har dominert hjørnet siden 1967. Slik så det ut på slutten av 1990-tallet.
Foto: Kåre Kristensen

Storgata 67 i Tromsø hadde opprinnelig matr.nr. 163, het Fredrik Langes gate 27 fra 1903 og fikk ny adresse Storgata 67 i 1933.

Jonas Lie

Opprinnelig Morten Fochsens gård, han fikk målebrev 1. des. 1826, tinglyst 13. jan 1840. Han eide også nabogården, Fredrik Langes gate 23.

Skjøte fra Morten Fochsen til hans fraskilte hustru Beret Fochsen i 1836. Hun solgte videre til Chr. Dreyer samme dag. – Morten Fochsen reiste fra byen i 1866.

Skjøte fra Chr. Dreyer til byfogd Mons Lie i 1840. Mons Lie var far til en av «de fire store» i norsk litteratur, Jonas Lie. Gutten tilbrakte seks barndomsår i Tromsø fra 1838-44, fire av dem her i gården. Familien Lie kom fra Søndre Tollbodgate 6. I 1846 ble gården skjøtet videre til tolloppsynsbetjent C. Nordbye, da var Lies reist sørover.

26 år senere solgte tollinspektør C. Nordbye gården til A. G. von Krogh, i 1872.

Adam Gottlob L. von Krogh var født ved Roskilde i 1835. I Tromsø var han konsul for det Nordtyske forbund, formann i Tromsø handelsforening, sparebankkasserer, drev handel en gros og kommisjons-, agentur- og inkassoforretning samt skipsrederi. Han var også autorisert emigrantagent for ”Allan Line”. (1875). Iflg Ytreberg en herre som formelig samlet på titler og stillinger. Se også Fredrik Langes gate 23.

Auksjonsskjøte fra A.G. von Kroghs konkursbo til lensmann Schjetlein, 1882.

Lensmann Schjetlein

Paul og Betty Koht bodde her i 1884-85 med tenåringssønnen Halvdan. De kom fra Storgata 76. Halvdan Koht hadde sine barneår i Tromsø.

I 1891: Jan Kristofer Figenschou med kona Nanna Marie (f. Ruth), sønnen Einar og tjenestepiken Marie Larssen.

Leiekontrakt mellom lensmann Schjetlein og M. Skorve angående en handelsbekvemmelighet, på 5 år, i 1892.

I 1899 ble det holdt konstituerende møte i ”A/S Tromsø Privatbank” og virksomheten tok til her. Banken flyttet senere til Bankgata 11.

Søstrene Horst startet i 1897 sin lille manufaktur i Schjetleingården. De flyttet til Storgata 63 i 1901.

I 1910 bodde enken Henriette Pedersen her med to barn. Det gjorde også handelsborger Hilda Willumsen med tjenestepiken Brita Stina Johansen.

Tromsø Hanskefabrik

Tromsø Hanskefabrik ble opprettet av Theodor Kratochvil i 1909 i Fredrik Langes gate 21. Han var der i 2 år, flyttet så til Fredrik Langes gate 23, for endelig i 1914 å få lokaler på hjørnet Storgaten/ Fredrik Langes gate. Kratochvil, gift med den dyktige amatørsangerinnen Johanne Jacobsen, la særlig vekt på skinnhansker laget av lokale skinn. Han skal ha vært en dyktig fagmann med utdannelse fra Hamburg. Butikken ble drevet til hans død i 1938.

Enkefru Marit Eline, bankassistent Anna og Maja Øverland Schjetlein, (1916).

Hilda Willumsen startet sin moteforretning i Storgata 50 og flyttet til Storgata 63 før hun kom hit (?) Butikken ble lagt ned i 1920.

Eid av L. Schjetleins bo i 1932 og da bodde Anna Schjetlein her.

I matrikkelen for Tromsø by ble eiendommens navn endret til Storgata 67, tinglyst 8. juni 1933.

Doktor Lien

Skjøte fra lensmann Lars I. Schjetleins og Marit Elines dødsbo til dr. Petter Ragnvald Lien, bl.a. på denne eiendommen, i 1936. Lien hadde kontor i 2. etg. og var en populær lege, tross sitt store røykebehov. Han startet privat praksis i 1932.

Leiekontrakt mellom P.R. Lien og firma Peder Nordbye om leie av 1. etg, kjelleren under Fredrik Langes gate 23, et pakkerom i bakgården og nødvendige ytre rom, i 10 år, i 1936. Peder Norbye kom fra Storgata 87 og flyttet videre til Fredrik Langes gate 20 ca. 1955.

Brødrene Jakobsens rederi, (Anton, Helge, Karl og Guttorm J.), arktiske ekspedisjoner, selfangst, sildefiske, fraktefart, (1940). Helge Jakobsen var også disponent i ”Drift”A/S, frakfart og fiskeri og i ”Skannfer” A/S, fiske/fangstrederi, (1940/1946). - ”Nordfisk” A/S, fiskeri og fangst, Øystein Jakobsen, (1940/1946).

”Nordolje” A/S, etablert 1933, brenselolje, fiskemel, dir. Oscar Holtan,(1940/1946).

Brødrene Jakobsens rederi, (Anton, Hanna, Lars, Helge, Øistein og Guttorm Jakobsen), Peder Norbye A/S, boktrykkeri, kortevarer en gros, papirforretning en gros og detail, (Eivind Norbye), Tromsø Fangst- og Fiske A/S, ishavsfangst, sild- og havfiske (dir. Osc. Holtan), (1946).

Fra 1955 Ewald Lian & co, bokhandel. Bokbinder Lian startet sin virksomhet rundt 1930. Hit kom han da Peder Norbye flyttet ut.

E. Mathisen, utstyrsforretning, (Edel Mathisen), (1957).

Skjøte fra Petter Ragnvald Lien til Leiv Gabrielsen, i 1965.

Tempo varehus

Huset ble revet i 1965/66 for å gi plass til Tempo varehus, dette ble åpnet 1. juni 1967, (disponent Leiv Gabrielsen), Narvesenkiosk, (1977).

Skjøte til Ragnvald Gabrielsen A/S og A/S Normaskin, hver med en ½-del, i 1989.

Cubus, (1982/93), Café Plaza AS, (1996/99), Esthetique Parfymeri, (1996/99), Match, (1996/99), Narvesen Mediamagasin, (1996), ? Kolonialbutikk (1996).

Narvesen Ram & Rom, (1999).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingen 1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.