Bankgata 11 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Der hvalfanger Ingebrigtsen og Tromsø bad engang rådde grunnen er det nå NOKAS som holder hus, i bankgata 9/11.
Foto: Einar Dahl (2018).
Morten Ingebrigtsen sparte ikke da han bygde sin store villa. Tromsø bad til høyre.
I 1918 hadde Tromsø Privatbank kjøpt huset.
Her er vi helt på slutten av husets historie. Naboen, Tromsø bad, ble revet i 1966 og nå er også Bankgata 11 fraflyttet og tømt.
Foto: Rognmosamlingen (1968).

Bankgata 11 i Tromsø var en flott, påkostet villa, bygd av en av byens rikeste menn, Morten Ingebrigtsen.

Hvalfanger Ingebrigtsen

Morten Ingebrigtsen var født i Malangen i 1848, og deltok på kvitfiskfangst på Spitsbergen allerede i 1866. Da mønstret han på som kokk, men kom raskt med i fangsten. Året etter, som 19-åring, var han fangstleder. Sitt eget fartøy, «Hvidfisken», kjøpte han da han var 29 år, i 1877. I 1890 solgte han «Hvidfisken», kjøpte «Skytten» og gikk over til storhvalfangst. Da hvalloven av 1904 gjorde slutt på fangsten langs norskekysten fortsatte han fra sin stasjon på Bjørnøya til 1908. Etter dette reiste han sørover og prøvde seg både på Vest-Afrika og Mexico med vekslende hell. Han døde i Oslo i 1932 som en meget velholden mann. På grunn av sitt pågangsmot, dristighet og hell ble han en berømt mann i den norske hvalfangstnæringen.

Delingsforretning avholdt 26. nov. 1900, tinglyst 17. jan. 1901.

Den flotte tregården i Bankgata 11 bygde han i 1900 og bodde der knapt et tiår.

Skjøte fra Morten A. Ingebrigtsen til Aktieselskabet Tromsø Privatbank, i 1905.

Tromsø Privatbank

A/S Tromsø Privatbank, opprettet 22. februar 1899, flyttet tidlig inn i huset.

Både i 1910 og 1916 bodde sakfører Karl August Hveding og vognmann Oluf og Julianna Olsen m/familie i huset. A/S Tromsø Privatbank hadde lokale i både 1. og 2.etg.

Eid av Tromsø Privatbank i 1918.

Leiekontrakt mellom Tromsø Privatbank og justisdepartementet v/sorenskriver Vogt om to rom i 2. etg. i 5 år, i 1922.

Tromsø Privatbank og Tromsø Handelsbank A/S fusjonerte i 1923 til Tromsø Handels- og Privatbank, men ble allerede 3.mai 1923 satt under offentlig administrasjon. Banken ble avviklet i 1928. Overtatt av Tromsø Forretningsbank A/S, stiftet i 1928. Dette var først og fremst handelsstandens og næringslivets bank. Etter en forsiktig periode fram til etter krigen, blomstret banken opp da gjenoppbyggingen og distriktsutbyggingen tok til. I 1976 ble navnet endret til Tromsbanken. I 1967 flyttet den til Storgt. 74.

Skjøte fra Tromsø Handels- og Privatbank i likvidasjon til Tromsø Forretningsbank A/S med leierett av 2. etg. for selgeren, uten vederlag, til 30. juni 1935, i 1929.

H.r.advokat Birger Motzfeldt hadde kontor her i 1940, han kom til byen i 1934. 25. aug. 1941 ble Motzfeldt utnevnt til NS-ordfører i byen, men han fungerte bare fram til årsskiftet. Da ble han utnevnt til dommer i Høyesterett og flyttet til Oslo. Ifølge rådmann Thøring opptrådte han i «..enhver henseende forståelsesfullt og korrekt overfor administrasjonen», (1994)

Forsikringsselskapet Tor hadde sine første lokaler her, i 1941, deretter i Storgt. 83 under krigen.

Andre leieboere i 1940: Joh. Ellis, agent & meglerforretning, stallmester Oluf Nilsen, malersvenn Sverre Olsen.

Tromsø Forretningsbank A/S, stiftet 1928 (banksjef T. Matheson Bye), Forsikringsselskapet Tor, maler Sverre og brannkonstabel Oluf Olsen, kontordame Torbjørg Winje, (1946).

Joh. Ellis drev meglerforretning også i 1957 og var da blitt fransk konsul.

Joh. Ellis, konsul, agent for «Forsikringsselskapet Norge A/S», (1961).

Skjøte fra Tromsø Forretningsbank v/styret, Ivar Austad m.fl., til Norges Bank, i 1964.

Huset ble revet i januar 1969 for å gjenoppstå som en del av Norges banks nybygg i 1972.

Norges bank

Bankgata 9/11, Norges bank – Avd. Tromsø, ble innviet 20.nov. 1972. De kom fra Bankgata 7. Bygget huset også leilighet til administrerende direktør Gerd Sand, hun var her i cirka 20 år. Statens Landbruksbank hadde også lokaler her fra 1970-tallet.

I 2001 forsvant Norges Bank fra Tromsø, og lokalene ble overtatt av Norsk Kontantservice A/S, NOKAS.

Kilder

 • Folketellingen 1900-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Eilertsen, Roar: Næringslivet i Tromsø. Tromsø, Tromsø Sparebank, 1984.
 • Tromsø gjennom 10.000 år. B. 3. Tromsø, 1994.