Storgata 83 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Sørbøes bilforretning er erstattet med bank, forsikring og eiendomsmegling.
Foto: Einar Dahl 2917
Storgata 83 i Ivar Thomassens tid. Han drev forretning her fra 1892 til 1917/18.
Foto: Ukjent fotograf.
Gården sett fra sør. I 1905 bygde T. Bakland sin store murgård som nærmeste nabo.
Foto: Boye Strøm
Sørbøe overtok gården i 1918 og var her fremdeles da bildet ble tatt i 1958.
Foto: Kåre Kristensen
Det var stilige biler på 1930-tallet. Her er demonstrasjonsvogner utenfor Sørbøes butikk. Tromsø gullsmedforretning holdt til i nordenden fra 1934-42.
Foto: Ukjent, 1935-40.

Storgata 83 i Tromsø var O. Sørbøes forretningsgård i femti år før den brant ned i 1969.

J.C. Berg

Målebrev til kjøpmann Petter Figenschou på en grund, datert 26. juli 1806, tinglyst 2. juli 1832 og 25. sept. 1876.

Målebrev til Johan Conrad Berg «paa grund som tillegg til den grund hvorpå hans baghus er oppført», datert 14. jan. 1834. J.C.

Berg hadde våningshus i Storgata 79 og uthus på det som ble Storgata 81. Dette ble et tillegg til denne tomta.

I 1865 bodde Berg her med sin husholderske.

Skjøte til Johan C. Berg på et nøst, fra J. C. Dreyer & Søn og J.A. Killengreen & Søn, 1874.

Skjøte fra skifteretten i J.C. Bergs bo til Nicolai Berg, 1874.

Kjøpmann Nicolay Berg bodde her med hustru Birgithe, to pleiedøtre og tjenestefolk i 1875.

I 1885: Kjøpmann Nicolai Berg med kona Birgithe og pleiedatteren Maren Holmboe, tjenestepiken Lovise Georgsen.

Leiekontrakt mellom Nicolai Berg og N. Nilsson om en butikk, 1886.

Ivar Thomassen

Skjøte fra Berg til Ivar Thomassen, 1891.

Ivar Thomassen kom til Tromsø i 1844 og begynte med handel i Sjøgata 43 i 1886 før han bygde sin nye forretningsgård her i 1892. Han overtok også den gamle Wadelbrygga på sørsiden av torget. Han førte bygningsmaterialer foruten landbruks- og kolonialvarer, fra 1904 var han også reder for ishavskutter «Daggry», dessuten aktiv politiker.

I 1900 bodde Ivar og Rasmine Thomassen her med fire barn.

Kontorchef i TADS Simon Andreas og Louise Moe bodde her med tre sønner og tjenestepikene Olga Berentsen og Marie Aune, i 1910. Familien Thomassen hadde flyttet litt ut av byen, til Skarpsno.

I 1916: Handlende I. Thomassen, Gina Gabrielsen, tjenestepike Sigrid Lindberg, tjenestepike Ovedie Olsen.

Pga. sykdom måtte Thomassen avvikle sin forretning i 1917/18. Han døde i 1921.

Da Thomassen avviklet sin forretning skrev Tromsø stiftstidende: «Faa har som Thomassen kunnet yde sin kommune en saa kolosal værdiful tjeneste som den at skaffe – uten ringeste personlig avance eller godtgjørelse – et vandfald, Simavikfossen, som yder os vor elektriske kraft. Dermed er hans navn paa en isanhet straalende maade knyttet til Tromsø bys historie». Han skal også ha vært en sjeldent belest mann med stor interesse for skjønnlitteratur og folkeakademiene.

Brygga ble solgt til Claus Andersen, som solgte den videre til Troms fylkesproviantering.

Ola Sørbøe

Gården ble overtatt av Ola Sørbøe i 1918, han kom fra Kirkegata 10. Forretningen solgte opprinnelig sykler, sportsutstyr og elektriske artikler. Fra 1913 begynte han med elektrisk installasjon og sportsvirksomheten ble avviklet. Han bygde seg opp på elektriske artikler og deltakelse i hermetikkfabrikken Polarlys.

Den økonomiske krisen tvang bedriften til konkurs i 1923, men bare en måned senere ble O. Sørbøe AS stiftet med drift fra 2. etg., senere fra gatenivå. Firmaet ble byens første bilforhandler i 1924, for Ford, med verksted i underetasjen, mot Sjøgata. På slutten av 20-årene startet han kjøreskole.

Leiekontrakt mellom O. Sørbøe A/S og Thoralf Ellingsen, hvor Ellingsen leide 4 værelser i 2. etg. med centraloppvarming, i 5 år, fra 1934. Thoralf Ellingsen drev tannlegepraksis på 1930-tallet.

I 1927 var Sørbøe A/S blitt det største selskapet i sin bransje i byen og utvidet med å leie i Fredrik Langes gate 14 fra 1935.

Tromsø Auto, v/O. Sørbøe, aut. Fordforhandler, verksted, (1940/46), (Sørbøes Auto i 1957), bil og motorsykkelforhandler, Henriette Figenschou, syforretning, (1940).

O. Sørbøe, elektrisk installasjonsforretning, elektriske anlegg og materiell en gros og det., radioverksted, Arbeidsformidlingens distriktskontor, kontorsjef Joh. Smith Meyer, tannlege Per Voss Jynge, (1946).

Tromsø Gullsmedforretning ble etablert i 1934 av Kolbjørn Johannessen i nordenden av gården. Han ble kastet ut av tyskerne i 1942 og måtte flytte til farens firma i Storgata 74, (1984).

Tor forsikringsselskap kom fra Bankgata 11 under krigen og hadde tilhold i loftsetasjen her. (1984) Fra 1954 var de i Storgata 90.

Bokhandler Magna Pareli, (1957).

Sørbøe døde i 1959. – O.Sørbøe A/S endret navn til A/S Storgaten 83 samme år.

O. Sørbøe A/S, (disp. Finn Sørbøe), elektriske artikler, installasjon, radio, TV, belysning, vaskemaskiner, kjøleskap, serviceverksted, (1966) - Walter Lorentzen, innredningskonsulent, (1966).

Eid av A/S Storgaten 83 i 1969.

Brant ned 14. mai 1969.

Bygd opp igjen som en del av Storgata 79/83 på 1980/90-tallet.

Fokus bank, nå Den danske bank, ligger omtrent der det gamle Storgata 83 lå.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
 • Munthe-Kaas, O.: Tromsø nærings- og forretningsliv i tekst og billeder. Oslo, Hanche, 1927.
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.