Fredrik Langes gate 23

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Tempohjørnet har gjennomgått mange forandringer gjennom årene. Det består av Storgata 67 og Fredrik Langes gate 23.
Foto: Einar Dahl (2017.).
Hjørnegården til venstre er Storgata 67, deretter følger Fr. Langes gate 23. Gården helt til høyre er Tromsø sparebank. Ca. 1900.
Dr. Lien hadde kontor over bokhandler Lian i Storgata 67, men bodde i nabohuset, Fr. Langes gt. 23. Fra 1958, åtte år før byggene rives.
Foto: H.A. Brandt (cirka 1958).
Tempo varehus har dominert hjørnet siden 1967. Slik så det ut på slutten av 1990-tallet.
Foto: Kåre Kristensen

Det er ikke lett å skille opplysningene om Fredrik Langes gate 23 og Storgata 67 i Tromsø fra hverandre. De har dels hatt samme eiere, og matrikkelnumrene er endret flere ganger. Begge husene fikk også samme skjebne, de ble revet i 1966. - Fredrik Langes gate 23 hadde tidligere adresse matr.nr. 162, Fredrik Langes gate 25.

von Krogh

Målebrev til M. Fochsen, datert 1. des. 1826, tinglyst 13. jan 1840.

Skjøte fra M. Fochsen til C. Nordbye, 1846.

I 1865 bodde toldoppsynsbetjent Christian Norbye her med kona Julie Marie og to døtre, fisker Bernt Nicolay Olsen med kona Helmine Sophie og datteren Petrea Maren, samt hans svigermor Johanne Margrethe Sørensdatter.

Skjøte fra C. Nordbye ved Chr. Dreyer til A.G. von Krogh, 1872.

I 1875: Kjøpmann/konsul/banksjef Adam Gottlob L. von Krogh med kona Hanna Pauline Mejer, fem barn og pleiedatteren Harriet Mejer Steensohn, kontorist Henrik August Nielson, stuepike Bergithe Grønbeck, kjøkkenpike Mari Hansen, barnepike Mathea Emilie Lindstrøm, gårdsdreng Lars Danielsen Børseth.

Adam Gottlob L. von Krogh var født ved Roskilde i 1835. I Tromsø var han konsul for det Nordtyske forbund, formann i Tromsø handelsforening, sparebankkasserer, drev handel en gros og kommisjons-, agentur- og inkassoforretning samt skipsrederi. Han var også autorisert emigrantagent for «Allan Line». Iflg Ytreberg en herre som formelig samlet på titler og stillinger. Han skal ha hatt forretning her og i nabogården, Storgata 67, i 1869. von Krogh gikk dundrende konkurs i 1879.

Lensmann Schjetlein

Auksjonsskjøte til lensmann Schjetlein fra A.G. von Kroghs konkursbo, 1882.

I 1885: Lensmann Lars Iversen Schjetlein med kona Marit Eline og tre barn, kjøkkenpike Kristine Ellingsen, barnepike Guri Olsdatter Dalsbø, enkefru Anne Johanne Grøn Meyer, handlerske Marie Elisabeth Meyer, husholderske (hos moren) Augusta Bolette Meyer, barna Bergljot Stensohn og Harrier Heiberg Meyer, sakfører Jan Kristoffer Figenschou med kona Marie og sønnen Einar, tjenestepike Louise Hansen.

I 1891: Lars Iversen Schjetlein med kona Marie Eline og fire barn, tjenestepike Birgitte Marie Petersen, enke Ane Johanne Meyer med datteren Augusta og sønnesønnen Harrier Heiberg Meyer, tjenestepike Johanna Olufine Jacobsen.

Leiekontrakt mellom lensmann Schjetlein og K. Skorve om en handelsbekvemmelighet, på 5 år, 1892.

I 1900: Lensmann Lars F. Schjetlein med kona Marit Eline og fem barn samt kokkepike og stuepike, Augusta Bolethe og Marie Elisabeth Mejer som lever av private legater, dampskipsexpeditør Samuel Arnesen med kona Gunda og to barn, samt tjenestepiken Anna Ingebrigtsen.

Tyskeren Theodor Kratochvil startet Tromsø hanskefabrik i Fr. Langes gate 21 i 1909, flyttet hit i 1911, før han endelig i 1914 slo seg til i Storgata 67.

Lensmann i Tromsøysund Lars og Marit Eline Schjetlein m/familie bodde her i 1910.

I 1912 ble sønnen, Sverre Schjetlein, gift med telegrafistinne Maren Marie Olsen fra Lødingen. Også Sverre ble lensmann.

Uskiftebevilling for Marit Schjetlein, 1914.

Familien Schjetlein bodde her fremdeles i 1916. Det gjorde også o.r.sakfører Olav Eskeland og major Trumpy i Trondenes bataljon sammen med Bjørnhilde og student Caspar Trumpy.

Eid av lensmann Schjetleins enke i 1918.

I 1932 døde Sverre Schjetlein. Eid av Schjetleins bo i 1932.

I 1932 hadde o.r.sakfører Olav Eskeland kontor her og Marie B. Øien drev Øiens Drogeri og Fotoutsalg.

Matrikkel for Tromsø by hvorved nåværende matrikkelnummer Fredrik Langes gate 25 endres til Fredrik Langes gate 23, tinglyst 8. juni 1933.

Doktor Lien

Skjøte fra lensmann Lars Schjetleins og hustru Marit Elines dødsbo og Tromsø skifterett til Petter Ragnvald Lien, 1936. Lien var da gift med Maren Marie, Sverre Schjetleins enke.

Leiekontrakt mellom P.R. Lien og firma Peder Nordbye om leie av 1. etg. i Storgata 67, kjelleren under nr. 23, et pakkhus i bakgården og nødvendige ytre rom, for 10 år, i 1936.

I 1940 finner vi salmaker Harald Mortensen på denne adressen.

Macco A/S, garnforretning og trikotasje, (disp. fru Borghild Sejersted) i 1940/57.

Bolig for lege Ragnar og sykepleier Sara Nævestad, (1940).

Legen P.R. Lien bodde her også i 1940, han eide huset i 1946. Lien hadde kontor i nabohuset, Storgata 67, og skal ha vært svært populær tross sitt store røykebehov. Startet privat praksis i 1932.

Astrid Johannessen, hun drev Marcel damefrisørsalong i Storgata 63, Arthur Storstad herrefrisørsalong, filial (Anne Storstad), (1946).

Husmor Maren Lien, (1957).

Seim & Co A/S, finere manufaktur, trikotasje, barne- og damekonfeksjon (disponent Oscar W. Seim), (1957).

Tempo varehus

Skjøte fra P.R. Lien til Leiv Gabrielsen på denne eiendommen og Storgata 67, i 1965.

Ble revet i 1966(?) for å gi plass til Tempo varehus, dette sto ferdig i 1967.

Skjøte til Ragnvald Gabrielsen A/S på ideell ½-part, det samme til A/S Normaskin, i 1989.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Erling Steenstrup, Tromsø
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.