Storgata 93a (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På hundre år er det ikke mye som er endret. 2013.
Foto: Stig-Lennart Sørensen
Storgata 93a da gården sto nybygd i 1912.
Foto: Chr. Hansen

Storgata 93 i Tromsø var en stor eiendom med et stort hus mot Storgata. Den hadde opprinnelig matrikkelnummer 92, men ble etter hvert slått sammen med matrikkelnummer 190, 224 og 383. I 1915 ble tomta delt i Storgata 93a og Storgata 93b.

Frisch

Skjøte fra snekker C.M. Moe til kjøpmann Anthon F. Brandt på grunn, kjøpt av Mo 12. juni 1807, for 800 Rdlr., datert 16. okt. 1808, tinglyst 11 okt. 1808. – Målebrev av 28. aug. 1804 tinglyst samme dag.

Skjøte fra A. Brandt til justisråd Frisch, 1812. Hartvig Marcus Frisch var dansk og hadde vært med i ledelsen av den kongelige handelen på Finnmark. Brandt kom til Tromsø som faktor for Frisch og fikk satt opp de største forretningsbyggene i byen til da.

Målebrev til losoldermann Pettersen, datert 4. juni 1828, tinglyst i 1833.

Auksjonsskjøte til konsul Mack på Altmanns ½-del av losoldermann Pettersens eiendom, 1834. – Lodseddel til konsul Mack på den annen ½-del av Pettersens eiendom, 1839.

Mack

Baker Georg Andreas Ludwig Mack skal ha vært en særdeles velutdannet mann innen sitt fag. Han kom fra Braunschweig og etablerte seg her en gang på 1830-tallet. Han var bror(?) av konsul Johan Fr. Daniel Mack som eide denne tomta og nabohuset, Storgata 95.

I 1865 bodde baker Mack her med hustru Christine og åtte barn. Blant dem var sønnen Ludwig som grunnla Macks bryggeri tolv år senere. - Familien Mack bodde her fortsatt i 1875, da med to sønner.

I 1885: Logeværk (Losjivert?) Jens Pedersen med kona Anna, fem sønner og en stesønn, enke Anna Sæther med datteren Olufine, sypike Marie Eidesen.

Boholm

Fra ca. 1890 drev Olav Boholm sin kolonial- og isenkramforretning her, ved forrige århundreskiftet kjent for å ha byens beste utvalg av sportsartikler.

I 1900 bodde kjøpmann Boholm i matrikkelnummer 383 med kona Ella. Det gjorde også skytebaneeier Henrik Løkke med kona Ingeborg og fem døtre, samt Rakel Oxaas.

Skjøte fra skifteretten i J.F.D. Macks konkursbo til Arnt Schønings sønner på denne eiendommen m.fl., 1902.

Sammenslåing av matrikkelnummer 92, 190, 224 og 383 til matrikkelnummer 92, i.h.h. til Tromsø magistrat, 20. nov. 1902.

Eid av Olav Boholm i 1904.

Kjøpmann Olav og Ella Tomine Boholm, tjenestepike Petra Jensine Olaisen, i 1910.

I 1910 ble deler av huset revet for å gi plass til et nybygg, det sto ferdig i 1912. I 1915 ble det foretatt en delingsforretning hvor eiendommen ble delt i Storgata 93a og 93b. Storgata 93b solgte Boholm til Tromsø kommune.

I 1916: Firma Olav Boholm, «stål og jernvarer, spesialitet: verktøy, sportsartikler i største assortement, specialavdeling: kraftfor, gjødsel, gjerde og hesjetråd», glass og stentøy, våpen og ammunisjon, Olav og Ella Thomine Boholm, styrmann Sverre Benum, postassistent Thomas Enæs, sjømann Arvid, Hjørdis, Othelie Nikoline, bankassistent Paul og bokholder Peder J. Husby, tjenestepikene Konstanse Olsen og Hanna Jensine Pedersen.

Boholm døde allerede i 1918, bare 54 år gammel. Arvingene drev gården videre fram til 1957.

I 1930 åpnet «Alfred Olsen A/S», herreekvipering i 1. etasje (1940), Kirkestuen-Olsen fruktforretning, (1932). Sverre Jakobsens bok- og papirhandel, (1940/46), Frantz Frantzen, agent-, kommisjons- & meglerforretning; klippfisk, saltfisk, tørrfisk, rogn, tran (1940). Frantzen bodde i Skippergata 15.

Einar Enoksen, kolonialforretning og fiskeriutstyr, (?), damefrisør Esther Ludvigsen (i nr. 93), kontordame Solveig Schutle, Chr. Thue m/forretning i Sjøgata 19, (93), (1946).

Skjøte fra Ella Boholm til Hedvig Stang og Leif, Aage og Reidar Simonsen, i 1957.

Tromsø bokhandel

I 1945 etablerte Bjørn Reymert Tromsø bokhandel, (1957/72), Tromsø bokhandels forlag A/S, (Bjørg Reymert), (1966).

Frantz Frantzen, kolonial og frukt engros, (1957).

Skjøte på hele eiendommen til Willy Grødahl i 1980. Han hadde overtatt bokhandelen i 1975.(1990/96), (Tromsø Interbok i 1999).

Skjøte fra Willy Grødahl til Tromsø Bokhandel A/S i 1984.

Tromsø Bokhandel ble lagt ned i 2015.

Eiendommen ble solgt til Totalrenovering A/S i 2016.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99