Storgata 96 (Tromsø)

Storgata 96 i Tromsø har vært en kjøpmannsgård siden den ble bygd, men huset også Telegrafen i mer enn 40 år.

Storgata 96 er fremdeles et flott og velholdt hus.
Foto: Stig-Lennart Sørensen (2014).
Kolsum startet "Provianteringen" i 1922.
Foto: Ukjent (ca. 1925).

Nicolay Berg

Kjøpmann Henrik Christian Floers gård. Han kjøpte grunnen av Hans Ulrich Rist i 1833 og har sannsynligvis bygd huset som fremdeles står der. Floer var fetter til Th. Holst i nabohuset, Storgata 94.

Skjøte fra skifteretten i Floers bo til Holst, 1848.

Skjøte fra T.B. Holst til fru A. Kjeldahl, 1848. Hun solgte videre til foged Morten Smith Pettersen samme år. – Smith Pettersen var fra Stavanger og var foged i Tromsø fra 1844 til 1853. Ifølge Ytreberg skjøttet han sitt embete godt, uten å gjøre seg særlig bemerket ellers.

Skjøte fra foged M. Pettersen til Nicolay Berg, 1857.

Kjøpmann Nicolay H.T. Berg bodde her med kona Bergithe i 1865. Da onkelen Johan Conrad Berg døde i 1874 overtok Nicolay Berg Storgata 79.

Telegrafen

Telegrafen flyttet hit i 1873 fra Rådhusgata 3 og ble til 1915. - Kontrakt hvor Nicolay Berg leide ut 2. etasje til Telegrafvæsenet for 5 år, fra 1. juli 1890. Kontrakten ble fornyet i 1895, i 1900 og i 1910. Høsten 1915 flyttet Telegrafen til Sjøgata 1.

I 1886 åpnet et privat telefonanlegg i byen med 40 abonnenter, overtatt av Televerket i 1899 da rikstelefonanlegget kom i drift. Da hadde antallet abonnenter økt til 90.

Skjøte (gavebrev) fra Nicolay Berg til sin pleiedatter Maren Johanne Rønning Holmboe, senere Berg, på denne eiendommen, i 1898.

Lars Schjetne, røkeri og fiskeforretning, bodde her med kona Justine og sønnen Halfdan Schjetne, i 1900.

Påtegning på kontrakt datert 24. mai 1877 mellom Justervæsenet og Nicolay Berg om lokale for førstnevnte, hvorved kontrakten fornyes for 10 år fra 1. juli 1901.

Eid av Maren Johanne Scharffenberg i 1904.

Olaf Kolsum

Skjøte fra Maren Johanne Scharffenberg, født Berg, til Olaf Kolsum, med vedtagelse av selgerens mann Johan G. Scharffenberg, 1908.

Beboere i 1910: Arbeider på smørfabrikken Randine Hansen med fem barn, torvhandler Bernt og Anny Olsen med to døtre.

I 1916: Olaf Kolsum, kolonialforretning, Pauline Marie Kolsum, tjenestepike Ingeborg Olsen, seilmaker Hans Kristian Pedersen.

Olaf M. Kolsum, født 1873, kom fra Trøndelag og startet kolonial i Storgata 90 i 1899. Ca. 1915 flyttet han hit. Fra 1917 var han forretningssjef for det kommunale Tromsø Provianteringsråds virksomhet, samtidig som han drev egen forretning. Fra 1918 til 1922 leide kommunen hans forretningslokale for salg av rasjonerte varer. I 1922 ble ordningen avviklet. Da overtok Kolsum igjen og startet Provianteringen A/S. Forretningen solgte mel, kull, koks, ved, kraftfór, meieriprodukter og kolonial. Han drev også «Kolsums kullhandel», etablert 1922 og eide huset i 1932 og 46, (1957).

Kolsum var i en rekke år byens ordfører og satt i et utall av styrer og utvalg, blant annet for Tromsø skipsverft, Nordnorsk Importkompani, havnestyret, kinostyret, m.fl. Han var stortingsmann fra 1936-45. Ytreberg er full av lovord om Olaf Kolsum.

«Ørnulf» d/s, A/S, havfiske (O. Kolsum), (1940).

Direktør Olaf og bokholder Hans Kolsum, Provianteringen A/S, mel- og kolonialforretning (Olaf Kolsum), Bjerrings trykkeri (A.Olsen Bjerring), (1940/46), hushjelp Hally Johansen, kontordame Aslaug Pettersen, (1946).

Disp. Olaf Kolsum, (1957), Agentur A/S, (Hans Kolsum), (1957). I nr. 96b Bokbinder Daniel Isaksen, (1957/66).

Hans Kolsum

Olaf Kolsum døde i 1963. Arvingen var hans sønn Hans Kolsum.

Provianteringen Birger Jakobsen A/S, kolonialforretning, ost en gros, (1966).

Hans Kolsum døde i 1984, hustruen Magrethe satt i uskifte.

Polar-sko A/S, (bestyrer Ståhl Kasthaug), (1972/77), Salomon Sko, (bestyrer Gorm Olsen) (1982/86), Skotreff, (1993/96).

Veita Senter

Skjøte til KS Veita Senter A/S i 1987.

Skotreff, (1993/96).

Senere Lindex.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø kommune.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99