Strandgata 33 (Tromsø)

Tromsø jernbanestasjon har vært her i flere tiår uten at det har brakt toget nærmere Tromsø. Inne kan du høre meldinger om ankomne og avgående tog. Lokalet strekker seg inn i nr. 35.
Foto: Einar Dahl (2017).

Strandgata 33 er det nærmeste man kommer et tog i Tromsø, her ligger «Tromsø Jernbanestasjon».

Strandgata 33 besto tidligere av to matr.nr., 170 og 202, Strandgata 33a og b. I 1908 ble de delt og 8. juni 1933 fikk Strandgata 33b nytt navn, Strandtorget 1.

Sæberhagen

Målebrev til kjøpmann Ole Stoltenberg, «som selv har bygget huset på krambodsgrund», datert 29. aug. 1822, tinglyst 5. feb. 1844. - Skjøte fra Ole Stoltenberg til Jens Stoltenberg, 1853.

Auksjonsskjøte til Isak Meyer på Stoltenbergs hus, 1867. Samme år startet han butikk med kolonialvarer, husholdningsartikler etc., (1869). Det varte bare i få år, i 1871 kjøpte Sjur Sæberhagen eiendommen på auksjonsskjøte i Meyers bo.

Handelsborger Sjur Helgesen Sæberhagen kom fra Hardanger, han var gift med Hanna og de hadde fire barn i 1875. De delte hus med skoledirektør August Henrik C. A. Richter, kona Wilhelmine og to barn.

I 1885: Handlende enke Hanna Sæberhagen med tre barn og tjenestepiken Anna Ingebrigtsen, handelsbetjent Michael Pedersen, skipskaptein Albrigtsen.

Skjøte fra Sjur Sæberhagens enke til Andreas Aagaard på Strandgata 33a og b, 1886.

I 1891: Familiene Sæberhagen og Albrigtsen bodde her fortsatt.

Skjøte fra Andreas Aagaard til Gerhard Hay på nr. 33a og b, 1895.

Gerhard Hay

Bankkasserer i Tromsø sparebank/agent Ole Gerhard Hay var gift med Maren Louise og de hadde 6 barn. I 1900 bodde de har sammen med enke og kafévertinne Hanna Bentsen.

Delingsforretning over eiendommene Strandgata 33a og b, tinglyst 12. feb. 1908.

I 1908 grunnla Hay Tromsø Smørfabrikk A/S i brygga 33b. Senere ble dette matr.nr. endret til Strandtorget 1 og var eid av Tromsø Smørfabrikk i 1918.

Bankkasserer og agent Ole Gerhard og Maren Louise Hay bodde her med 8 barn i 1910 og leide ut til kafévertinde Ragna Richardsen. I 1916 var familien Hay flyttet til Skolegata 2, bare firmaet hadde kontorer igjen her; Tromsø trælasthandel. Nye beboere var fiskekjøper Lauritz Martin Hernes m/familie og kafévertinde Johanna Marie Jensen. – Gerhard Hay døde i 1926.

I 1916 solgte Hay gården til Hans Hauge.

I 1917 ble et stykke av grunnen solgt til Tromsø Smørfabrikk.

Auksjonsskjøte til Johan Jensen i 1923. Han døde allerede i 1924 og det ble tinglyst en erklæring om at han bare etterlot seg enken Olga Jensen og foreldrene Johan og Peroline Jensen som arvinger.

Olga Jensen eide gården både i 1932 og 46 med manufaktur og kolonial.

Butikkdame Gunvor og salgsjef Ole Lind, i 1940. Gerd Richardsen, med skjønnhetssalong, ekspeditør Edor Richardsen, (1940/46).

Olga Jensen, manufaktur- og sengeutstyrsforretning, Hanna og lærer Kjell Ørmen, (1946).

Målebrev- og kartforretning avholdt 20. aug. 1952 hvorved en parsell på 108,5 kvm ble fraskilt Strandtorget 3 og tillagt denne eiendommen. Skjøte fra Tromsø kommune til Olga Jensen på denne parsellen, i 1952.

Alf Nilsen, glass, stentøy, kjøkkenutstyr, leketøy, (1957/72). Assistent Margareth Brandeggen, butikkdame Liv Johansen, (1957).

Olga Jensen døde i 1970 og arvingen var Gunvor Lind.

Skjøte til A/S Strandgaten 33 i 1986.

Strandgata 33/35

Fra ca. 1980 bruker alle forretningene her adressen Strandgata 33/35.

Bo-Tekstil (Olof Appelbom), (1982/86). Nordkalottens Hus, (1990/93). De kom fra Fredrik Langes gate 4.

Tromsø jernbanestasjon A/S, (1993/2013). Et «brunt» utested, innredet med benker og bord fra NSB-tog fra 1960/70-tallet.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Folketellingene 1875-1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.
 • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark, 1972-99.