Skolegata 2 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skolegata 2 ligger, som seg hør og bør en embedsbolig, høyt og fritt.
Foto: Einar Dahl (2016).

Skolegata 2 i Tromsø har vært embetsboligen til byens politimestre etter krigen. - Tidligere navn Øvre skolegate 2, Solstua.

Kjøpt og partert

Målebrev til J. Thomassen, datert 7., tinglyst 10. juni 1907.

Delingsforretning hvorved eiendommen ble delt i 6 deler som ble gitt nr. hhv. Øvre Skolegate 2, 2a, 2b, 2c, 2d og 2e, avholdt 2/7, tinglyst 3/8-1908. - Nr. 2a ble senere Skolegata 6, 2b ble Skolegata 8, 2c ble Skolegata 10, 2d ble Skolegata 12 og 2e ble Skolegata 14.

Kjøpekontrakt hvorved Thøger Amundsen solgte denne eiendommen til politibetjent Johan Olaisen, i 1914.

Thøger Amundsen døde i 1916.

Bankkasserer Berg Jensen

Skjøte fra Juliane Amundsen til Martin Berg Jensen i 1916.

Påtegning på ovennevnte skjøte hvorved M. B. Jensen overdro eiendommen til sønnene Martin Berg Jensen og Bernhard Kristian Jensen, i 1922.

Skjøte fra Johan Olaisen til Martin Berg Jensen, datert i 1917, tinglyst i 1930.

Skjøte fra Peter Arnet Amundsen, som verge for bankkasserer M.B. Jensens to umyndige barn, til barnas far, Martin Berg Jensen, i 1930.

Skjøte fra M.B. Jensen til Oplysningsvesenets fond i 1935.

Provisor Alfhild Klykke, (1940).

Eid av Oplysningsvesenets fond i 1946.

Politimesterne

Politimester Roald Johansen, (1957).

Sverre A. Engen, (1966).

Politimester Bjørn Heggelund. Heggelund ble utnevnt til politimester i Tromsø i 1970, i 1976 ble han leder for Kripos.

Politimester Terje Hals. Politimester i Troms fra 1976 til 1986.

Lagdommer Halvard Lind Hansen, (1986), Toto Hølmebakk, (1986).

Per Martin Marum. Marum var politimester i Troms fra 1990-94.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø kommune.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918].
  • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 23. utg. Oslo, Bryde, 1968.
  • Telefonkatalogen for Troms og Finnmark 1972-99.