Strandgata 6 (Tromsø)

Strandgata 6 i Tromsø var et av bolighusene som ble revet for å gi plass til Storgata 25, midt på 1960-tallet. Her, som i de andre husene på Stranda, bodde det fiskere og arbeidere. - Gammelt matr.nr. 345.

Strandgata 2 til 8 lå omtrent der Eurospar har parkeringsplass i dag.
Foto: Einar Dahl (2017).
Strandgata 6, ca. 1958

Andersen

Auksjonsskjøte og målebrev til Joh. P. Bertheussen ble tinglyst 15. feb. 1858. Samme dag solgte han videre til Hans Andersen, med forbehold om kår i resten av sin levetid.

Fisker Hans Andersen bodde her i 1865 med kone Hendrikke Carine og leieboer Johan Peder Bertheussen, som også var fisker.

Huseier, fisker og slakter Hans Andersen, gråsteinsmurer og fisker Baro Olsen fra Selbu, fisker Edvard Olaisen, alle med familie, samt vaskepike Berthe Jonsen. (1875). 4 år senere kjøpte Baro Olsen Storgata 6.

Hans Andersen døde i 1879 og kona Henriette i 1892. Hun etterlot seg en sønn, Peder Elias Hansen, som arvet huset.

Hansen

I 1885: Fisker Peder E. Hansen med kona Maria Pedersen og sju barn, fisker Hendrike Andersen, fisker Oluf Olsen med kona Marie og fire barn, fisker Mikal Pedersen med kona Kristine.

I 1891: Peder Elias Hanssen med kona Marie Lovise og åtte barn, hans mor Hendrikke Andersen og hennes datter Anna Dorthea Hansen, Olaf Kristian Olsen med kona Maria Sofie og seks døtre, enke Kristine Edvine Pedersen.

Fisker Peder E. og Marie Hansen med seks barn og et barnebarn, jekteskipper Andreas og Josefine Beck med fem barn, i 1900.

Eid av Peder Elias Hansen i 1904.

I 1910 var fisker Peder Elias Hansen blitt enkemann og bodde her med fire voksne barn + barnebarn.

I 1916 bodde fisker Peder Elias Hansen m/familie her, det gjorde også arbeider Jakob Johan og Mathea Marie Kank og montør Arild Kristian Knudsen.

Eid av Peder E. Hansen i 1918 og hans bo i 1932. På vegne av boet ble huset solgt til Halfdan Hansen i 1933.

Fisker Waldemar Hansen, Hansjordneskiosken A/S (Karl Hansen), i 1940/46.

Eid av fisker Halfdan J. Hansen i 1946.

Glassmester Jacob og kontorassistent Bjørg Hansen, Reidar Johansen, agent og kommisjonsforretning, (1957)

Revet i 1965/66.

Kilder

  • Panteregister for Tromsø.
  • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
  • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
  • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
  • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
  • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.