Storgata 6 (Tromsø)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På 1970-tallet oppførte Mack nye produksjonslokaler der Storgata 6 og 8 hadde stått. I 2012 flyttet Mack til Balsfjord og studentersamfunnet Driv overtok.
Foto: Einar Dahl (2017).
Helt til venstre ser vi litt av Macks bryggeri, så kommer Storgata 6, huset til den meget velansette steinarbeider Baro Olsen.
Foto: Ukjent (Tidlig 1900-tall).
Begynnelsen av Storgata i 1953. Etter Macks bryggeri og Ølhallen kommer Storgata 6, deretter nr. 8 på hjørnet mot Peder Hansens gate.
Foto: Widerøes flyveselskap (1953).
Her er vi i bakgården til den gamle smia i Strandgata 3. De nærmeste husene er Storgata 11 og 13, men helt til venstre ser vi Storgata 6 i bakgrunnen.
Foto: Peter Wessel Zapffe (Ca. 1960).
Kopi av bilde som må være tatt ganske kort tid før nr. 6 og 8 ble revet.
Foto: Ukjent (1960-åra).

Storgata 6 var et 3-etasjes bolighus i Tromsø som ble revet tidlig på 1970-tallet. - Gammelt matr.nr. 597

Murerbrødre

Baro Olsen kjøpte eiendommen av P. Hanssen & Co i 1879, målebrev og skjøte ble tinglyst 30. januar.

Arnt Flønes (f. 1856) og broren, Baro Olsen (f. 1842), begge kjente gråsteinsmurere, var innflyttere fra Selbu.

Brødrene vant anbudet om å bygge den nye dampskipskaia i Tromsø. Arbeidet startet i 1898 og var ferdig i 1900. De fikk også jobben med å anlegge Sørsjetéen og arbeidet gjorde de så bra at de ifølge Nils A. Ytreberg «med full rett har hogd navnene sine inn i et par dekksteiner». Arbeidet tok til i 1903, og ble fullført i 1906.

I 1885: Murer Baro Olsen med kona Ingeborg, murer Arnt Olsen Flønæs med kona Edvarda og to sønner, enke Christine Mack (f. Holst), bryggemester Th. C. Mack med kona Ragnhild (f. With) og to sønner, tjenestepike Anna Hammervold. – De samme familiene bodde her i 1891. En av Th. Macks sønner, Sverre Mack, har utsmykket veggene i Verdensteateret, Tromsø turnforening og Tromsø arbeiderforening.

I Storgata 6 bodde i 1900 murer og stenarbeider Baro Olsen med kona Ingeborg, murer Arnt Flønæs med Edvarda og fem barn, matros og arbeider Nils Norbye og lærerinne Marie Horst.

Brødrene eide gården både i 1904 og 1932.

I tillegg til familiene Flønæs og Olsen bodde kjøpmann Haakon Georg Johansen med familie her i 1910. Han drev Paul Figenschous Eftf. i Fredrik Langes gate 9.

I 1916 bor murmester Arnt Flønes her m/Edvarda, arbeider Bernhard, telefonistinne Marie Kristine og tollkontorist Trygve Flønes, murer Baro og Ingeborg Olsen, samt vaskerimester Anton Meistad med familie.

Edvarda Flønes, fisker Thorvald Hemmingsen, (1940).

Marie Flønæs

Skjøte fra enkefru Edvarda Flønæs og før avdøde manns fellesbo til Marie Flønæs, i 1942.

Fisker Thorvald Hemmingsen, stereotypør Peder Smaaskjær, (1946).

Eid av telefondame Marie Fløness i 1946.

Pensjonist Marie Flønes, telegrafkasserer Karen Iversen, Gunvar Riise, agent/kommisjonsforretning, (1957).

Mack

Skjøte fra Marie Flønæs til A/S L. Macks ølbryggeri & mineralvandfabrikk, Tromsø konservesfabrikk, i 1960.

Anna Evensen, pelssøm, Karen Iversen, Asle Aasheim, (1966).

Mack rev huset og førte opp nytt produksjonslokale i Storgata 6 og 8.

Mack flyttet produksjonen til Balsfjord i 2012 og fra 2014 vil studenthuset Driv holde til på de gamle murerbrødrenes adresse.

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1885 - 1910 for Tromsø.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 12. utg. Oslo, Bryde, 1946. Med ligningen for 1944/45.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.