Sveomsvegen

Sveomsvegen ligger i Nordlia i Østre Toten. Den greiner av fra Nordlivegen ved det tidligere småbruket Bekkelund og går derfra oppover lia til bruket Sveom, som navnet er etter. Vegen ble bygd rundt 1970, og det ble deretter bygd noen villaer med atkomst fra Sveomsvegen.

Småbruket Sveom, der vegen slutter. Fra Sveom gikk det tidligere en traktorveg til Ner-Blikset og Nordlihøgda, men den er delvis attgrodd/delvis oppløyd.
Foto: Trond Nygård (2012)

Vegnavnet ble vedtatt av Østre Toten kommune i 1999, etter framlegg fra Historiegruppa i Nordlia. Kommunens vegnavnkomité hadde tidligere foreslått Tømmervegen.

SFO på Nordli skole har inngang mot Sveomsvegen. Ca. 200 meter nedafor Sveom ligger stua på det nedlagte bruket Granum, som nå ligger under Sveom.

Kilder og litteratur

  • Oppland Arbeiderblad, 11. desember 1999: «Nye veinavn ble vedtatt». Digital versjonNettbiblioteket.
  • Opplysninger fra Historiegruppa i Nordlia v/Trond Nygård.

Se også


Koordinater: 60.7406319° N 10.7543867° Ø