Sverre Udnæs (1939–1982)

Sverre Udnæs (født 20. september 1939 i Oslo, død 27. august 1982 samme sted) var en særegen  dramatiker, produsent og instruktør med et bredt virke innen fjernsyn, teater, film og hørespill, gjerne regnet blant sin generasjons mest betydningsfulle.

Faksimile fra Fædrelandsvennen 30. august 1982; utsnitt av NTB-melding om Sverre Udnæs' bortgang.

Familie

Sverre Udnæs var sønn av bankkasserer Hans Udnæs (1892–1973) og Astrid Wium (1903–1996). Han ble gift i 1966 med produksjonsleder Sidsel Stinessen (f. 1943), ekteskapet oppløst i 1980.

Liv og virke

Sverre Udnæs var ansatt i NRK Fjernsynet mellom 1960 og 1975. Han var først inspisient, senere producer. Fra 1967 var han instruktør ved Fjernsynsteatret. Mellom 1975 og 1979 var han tilknyttet Nationaltheatret som instruktør og kunstnerisk rådgiver, og 1980–1981 var han instruktør ved Statens Teaterskole. 

Blant Udnæs' mest kjente produksjoner var fjernsynsversjonen av Cora Sandels Alberte og friheten, som ble sendt på NRK i fem episoder i 1972. Han hadde også suksess med sceneversjonene av Harald Tusbergs Bør Børson jr. etter Johan Falkbergets fortellinger (1972) med Rolv Wesenlund i hovedrollen, Neil Simons The Sunshine Boys (1974) med Per Aabel og Georg Løkkeberg, og Tennessee Williams' Sporvogn til begjær (1975) med Lise Fjeldstad

Udnæs laget også to spillefilmer, Fru Inger til Østråt etter Ibsen, og  og Øyeblikket, som var basert på hans eget skuespill I dette hvite lyset.   Han skrev i alt rundt 20 dramatiske stykker, men de er i ettertid blitt lite oppført. Blant utenlandske kolleger blir han gjerne sammenlignet med Lars Norén og Sam Shepard. 

Udnæs døde som følge av et hjerteslag, nær 43 år gammel.

Ettermæle

 
Sverre Udnæs er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Gravminnet er påsatt en messingplate der de gravlagte familiemedlemmenes levetid er illustrert gjennom et diagram.
Foto: Stig Rune Pedersen (2023)

I et minneord over Sverre Udnæs i Aftenposten 30. august 1982, skrevet av regissør Magne Bleness, ble han beskrevet slik (utdrag):

Norsk fjernsyn og norsk teater har mistet en særpreget, djerv og vital kunstner, en som hadde noe på hjertet, noe å meddele oss, og som brukte seg selv og sine uttrykksformer som om det hver eneste gang måtte sprenges grenser. Han var hensynsløs mot seg selv i å nå frem til oss andre med sitt budskap, og han inspirerte sine medarbeidere til uvanlige resultater fordi det bak all hans humor og sosiale overskudd lå et brennende ønske og et uttrykksbehov.

Sverre Udnæs er gravlagt i familiegrav på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Forfatter er benyttet på gravminnet.

Kilder