Thor Bergseng & Co

Thor Bergseng & Co AS var en forretning i Storgata 62 på Lillehammer. Forretningen ble starta i 1841 av Arne Bergseng (1812-1905), som opprinnelig kom fra Brøttum. Han var gift med Margrete f. Bagge, og de fikk barna Thor og Severine. Ved sida av detaljhandel ble det drevet trevarehandel. Arne Bergseng deltok også i opprettelsen av Lillehammer brænderi og bryggeri. Han overdrog butikken til sønnen Thor i 1889. Thor Bergseng var gift med Ragna f. Lysgaard, som drev forretningen etter sin manns død sammen med kjøpmann Harildstad. Forretningen ble omdannet til aksjeselskap i 1931. Deretter overtok sønnen Arne. Thor Bergseng jr. (1929-2001) begynte i familiefirmaet i 1956.

Bergsenggården på Lillehammer.
Foto: Ole Skarbø
Storgata i 1917. Til venstre ser vi Bergsenggården (Bergsenghjørnet).
Foto: Carl Normann

Firmaet ble i 2001 leda av Arne Bergseng. Pr. 2021 er det Kiwi-butikk i Bergsenggården i Storgata.

Arkivmateriale etter Thor Bergseng & Co AS oppbevares ved Opplandsarkivet avdeling Maihaugen.

Kilder og litteratur

Videre lesing