Tresfjord kommune

Tresfjord kommune i Møre og Romsdal ble oppretta i 1899 under navnet Sylte. Den ble da skilt ut fra Vestnes. Kommunen lå rundt den indre delen av Tresfjorden, en arm av Romsdalsfjorden. I 1922 ble navnet endra til Tresfjord, og i 1964 ble kommunen igjen en del av Vestnes.

Tresfjord vinteren 1956. Åtte år seinere ble kommunen innlemma i Vestnes.
Foto: Ukjent/Nasjonalbiblioteket

Kilder og litteratur