Ulsrud (strøk)

Ulsrud er et boligstrøk i bydel Østensjø i Oslo, med navn etter gården Ulsrud.

Motiv fra Ulsrud hageby.
Foto: Kjetil Ree (2008).

Området ble kjøpt opp av Aker herred i 1897 for å sikre drikkevannsforsyning. Det var tidlig på 1900-tallet bare spredt småhusbebyggelse. I 1926 ble Østmarkseteren reist på Ulsrudåsen, og i 1937 anla kommunen en badeplass ved Ulsrudvannet. Først etter at Østensjøbanen ga forstadsbaneforbindelse i 1958 begynte en mer storstilt utbygging gjennom 1960-åra. I 1967 fikk strøket direkte forbindelse da Ulsrud stasjon ble åpna.

Bøler ungdomsskole, som ble etablert i 1964, ble i 1976 omgjort til Ulsrud videregående skole.

Litteratur og kilder