Østensjøbanen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over banens trasé etter forlengelsen til Oppsal i 1926.
Foto: A/S Akersbanerne (1928).
Tilhenger 6 type A til Østensjøbanens vogn, anskaffet av A/S Akersbanerne, tilsvarende vogntype som Lilleakerbanens tilhengere). Her ved Etterstad vognhall.
Foto: Anders Beer Wilse (1926).

Østensjøbanen er en av Oslos T-banelinjer. Den går fra Stortinget til Mortensrud, en strekning på fjorten kilometer, hvorav fem er i tunnel. Strekningen trafikkeres per 2018 som en del av linje 3 mellom Kolsås og Mortensrud, en strekning på nesten 31 km.

Banen ble etablert av A/S Akersbanerne. Den første strekningen ble åpna 20. desember 1923, og var Etterstad til Bryn. Det ble da kjørt trikk på linja, den såkalte «Grønntrikken», operert av Kristiania Sporveisselskab. Dette var en direkte forlengelse av linje 7 til Etterstad, og vognene som skulle helt til Bryn ble skilta med 7Ø - der Ø står for Østre gravlund. 10. januar 1926 åpna banen fram til Oppsal stasjon hvor det var vendesløyfe, og man gikk over til forstadsbanedrift. Det var overgang fra trikk til forstadsbanetog på Etterstad. Banen ble da bli operert av Akersbanerne selv, men selskapet manglet den førte tiden materiell og lånte inn tre vogner fra Ekebergbanen fram til den fikk levert egne vogner senere på året.

I 1937 ble det innleda et samarbeid med A/S Bærumsbanen, som medførte at man kunne kjøre til Kolsås via Etterstad, Østbanestasjonen og Skøyen. Denne ruta ble kalt Lilleaker-Østensjøbanen (LØB).

I 1958 ble banen forlenga til Bøler. Strekninga fra Bøler til Jernbanetorget ble lagt om til T-banedrift i 1967, og samme år ble den forlenga til Skullerud. Den siste delen, fra Skullerud til Mortensrud, ble åpna så sent som 1998.

Galleri

Litteratur og kilder