Valle (Østre Toten gnr. 184)

Valle (gnr. 184) er en tidligere gard på Lena i Østre Toten kommune. Eiendommen var en av de større i det sentrale jordbruksdistriktet ved Hoff kirke, og i matrikkelen for 1886 ble den gitt ei skyld på 23,64 mark.

Valle
Valle Totens Sparebank.jpg
Hovedbygningen på Valle i 1920-åra.
Foto: Sigurd Røisli
Alt. navn: Walle
Først nevnt: 1520
Sted: Lena
Sokn: Hoff
Fylke: Innlandet
Kommune: Østre Toten
Gnr.: 184

Valle var udelt til 1894, men i åra som fulgte, ble en stor del av garden nedbygd. I 1904 var det 17 bruksnummer, mens tallet hadde steget til 82 i 1950. Stasjonsbyen Lena, som oppsto med bygginga av Skreiabanen, er for en stor del bygd på det gamle gardsvaldet til Valle. Også naboeiendommen Valleøgarden (gnr. 183), som hørte til Valle, har avgitt mange tomter til tettstedet.

Tunet lå på østsida av den nåværende Lenagata, omtrent der Østre Toten rådhus ligger nå. Totens Sparebank hadde kontorer i den gamle hovedbygningen fra 1918 til 1959. Valle landbruksskole ble i 1917 åpna på Vestre Valle (bnr. 2), det første bruket som ble fradelt.

Gardsnavnet

 
Valle-området på et kart fra 1819.

I bokverket Norske Gaardnavne tolkes navnet som Vellir eller Velli, flertall eller dativ entall av Vollr, altså voll. Navnet finnes flere steder i landet. Tradisjonell uttale er /væille/.

Brukere/eiere i nyere tid

Jørgen Hansen Valle (1728-81), som opprinnelig kom fra Jørenset i Nordlia, var leilending her fra ca. 1769 til sin død. Han var gift med Eli Fredriksdatter f. Berg (ca. 1727-1802).

Seinere ble brukerne på Valle sjøleiere. Laurits Nilsen Walle (1856-1934) overtok garden etter mora Eline Evensdatter i 1886. I 1894 skilte han ut bnr. 2 (Vestre Valle) til søstera Emma Nilsdatter Valle, og samtidig solgte han hovedbølet til nordaurdølen Henrik E. Ranheim. Laurits Valle dreiv seinere blant annet som kafévert på eiendommen Søndre Valle (bnr. 5).

Henrik Ranheims bror, Knut E. Ranheim, overtok bnr. 1 i 1914. Han solgte videre til Totens Sparebank i 1921, men holdt att en parsell nord på garden, der han bygde opp bruket Hovde.

Fradelte eiendommer

Husmannsplasser

Kilder og litteratur

 
Gravminnet til Laurits og Marie Walle på Hoff kirkegard.
Foto: Inger-Marit Østby (2015).