Varteig Misjonssamband

Varteig Misjonssamband, også kalt Varteig lag av NLM, ble grunnlagt som Kinamisjonen hos Erik Kokkim i 1905 og blant stifterne var emissær Johan Nilsen, Gothart Kokkim og J. Haltuft. Foreningen ble til etter at en gruppe mennesker hadde fått et kall til å stifte foreningen for å dele med andre det de selv hadde fått motta. Den var den gang en del av Kristiania krets av Kinaforbundet. Foreningen benytter Høgheim og Breidablikk til sine møter.

Historikken

I 1905 kom medlemmene kom såvel fra Ovaskogs som Neaskogs, og de møttes stort sett i hjemmene den andre søndagen i måneden, vekselsvis Ovaskogs og Neaskogs. På møtene var det i regelen flere talere, alt fra tre til fire-fem, og disse kunne være både tilreisende og bygdens egne. Det var lite ungdom som deltok i møtene.

Neste vekkelse gikk over bygden i 1944 og mange kom til tro, både eldre og yngre, og ble med i foreningen. I løpet av 1960-årene kom mange unge med i foreningen og til møtene.

Rapporten som menighetsbladet brakte i 1973 forteller at foreningen hadde en virkeuke den andre uken i februar og en den andre uken i november. Den siste skulle da flyttes til den andre uken i oktober. Innsamlede midler var det året kr. 7451,-, av disse ble 6500,- sendt til misjonen. Det året hadde Anna Bøhaugen vært foreningsmedlem i 68 år. Året etter kunne foreningen sende ut sin første misjonær til Etiopia, Lillian Bøe. Det ble arrangert en avskjedsfest for henne og mannen Odd Åge Ågedal 17. august.

Formenn

Blant foreningens formenn er Martin Bergerud, Ingemann Glenne, Johannes Bøe, Peder Bøe, Ole Larsen, Øyvind Bergerud, Ole og Arne Bøe.

Kilder