Vennesla

Vennesla er ein tettstad og administrasjonssenter i Vennesla kommune i Vest-Agder. Tettstaden ligg på både sider av Venneslafjorden, som er ein del av Otra, og strekker seg et godt stykke langs denne. Bygdene Hunsfoss, Vikeland, Kvarstein og Moseidmoen (Moseidmoen har vorte del av tettstaden. Det bur noko i underkant av 12 000 menneskje på Vennesla (2012).

Vennesla stasjon.
Foto: Ferdinand Køhn

Vennesla stasjon stopper tog på Sørlandsbanen mellom Oslo og Stavanger over Kristiansand. Grovane stasjon om lag to km nord for tettstaden var startpunkt for Setesdalsbanen, men er no nedlagt. Ved Vennesla er også utløpet av Steinsfoss tømmerrenne som er ein over fire kilometer lang tidligare tømmerrenne langs Otra og som no er ein turvei.

Stadnamnet kjem kanskje frå norrønt Vindislár; vindil, 'krum', la, 'strandvatn', etter Otras bøying ved Venneslafjorden.

Kjelder

Koordinater: 58.26859° N 7.97313° Ø