Årstallsliste for Skjetten

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Skjettenbyen sett fra øst 1975. Nordbyveien nærmest, E6 i bakgrunnen

. Arbeidet med å lage årstallslister i Skedsmo er i gang. Listene knyttes sammen på pekersiden Skedsmos historie i årstall. Periodeinndelingen nedenfor er foreløpig.


Før 1500

1500- og 1600-tallet

  • Skjetten (Skiettene og Sketthene, den siste trolig Nordre Skjetten) omtalt i Diplomatarium Norvegicum i 1536.
  • Halvgårdene Skjetten og Nordre Skjetten omtalt i Lensregnskapene 1577-1588.
  • Titus Bülches manntall 1663-1666 viser at på Skjetten bodde oppsitteren Hans på 30 år og sønnen Peder på 1 ½ år. Kvinnene ble ikke talt i denne folketellingen.
  • I 1685 eide og brukte brigader og oberst Casper Herman Hausmann begge Skjetten-gårdene.

1700-tallet

  • Manntallet 1701 nevner en bruker.

1800-tallet

  • 1801: Folketellingen 1801 viser at det på gårdsbruket bodde sju personer. Av disse var fire tjenere. Gården hadde tre husmannsplasser, og der bodde til sammen 13 mennesker.
  • 1863: Stav distriktsfengsel bygd på Stavtoppen.
  • 1867: Gjellerås skole ble bygd. Ny skolebygning oppført 1917. Neste nye skole sto ferdig i 2011.

1900-1950

  • 1911: Søndre Skjetten gård kjøpt av Skedsmo kommune for 31 000 kroner med formål å utparsellere arealene til boligformål. 23 parseller kjøpt i 1912.
  • 1956: Skjetten skole ble bygd. Skolen fikk nye lokaler i 2009.

1950-2000

Etter 2000

Litteratur