Åsenhagen skole (Skedsmo)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Åsenhagen skole i Skedsmo ble åpnet 4. januar 1970, men den var ikke ferdig før i 1979. Skolen var på dette tidspunktet en av sju skoler i landet med åpen løsning, men elevene fikk i tillegg vanlig klasseromsundervisning. Martin Gunnar Knutsen (1918-2001) var skolens rektor fra 1970 til 1988.

Åsenhagen ble fra dette tidspunktet egen skolekrets. På åpningsdagen hadde skolen seks klasser med 160 elever fra første til tredje trinn, men den var bygd for 18 klasser. Grunnen var den store boligbyggingen på Åsenhagen-feltet på Skedsmokorset. Allerede i 1976 var elevtallet økt til 720, og skolen var sprengt. Derfor ble den nye Korshagen skole med elever fra 1.-3. trinn bygd. Elevtallet begynte deretter å falle, og Korshagen og Åsenhagen fikk felles administrasjon fra 1987. I 1990 ble de slått sammen til en skole under navnet Åsenhagen skole.

Åsenhagen skole var den første offentlige institusjonen i det nyetablerte samfunnet, og behovet for lokaler til ulike arrangementer og fritidsaktiviteter var derfor stort. På kort tid ble det opprettet mange nye klubber og foreninger for barn og ungdom, og disse fikk benytte lokaler ved skolen. Det samme gjorde organisasjoner som allerede fantes på Skedsmokorset.

For å dekke det store fritidsbehovet for barn og unge så foreldrene det som en oppgave å gjøre en innsats med utearealene ved skolen. De stod for opparbeiding av fotball- og håndballbaner, basket- og kanonballbaner og monterte og bygde lekeapparater.

Allerede i 1983 begynte skolen med fritidshjem, og det ble avløst av skolefritidsordningen i 1991. I 1987 ble skolen med i et landsomfattende forsøk med tidlig skolestart. Fra 1990 hadde Skedsmo kommune frivillig skoletilbud for 6-åringer, og det benyttet de fleste seg av. (Bilder kommer)

Andre skoler i Skedsmo

Se Skoler i Skedsmo

Litteratur