Adressebok

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
I Tromsø stifts adressekalender for 1904-1905 sto oppført navn og adresser på næringsdrivende med postadresse Græsholmen (Grasholman).

En adressebok var en personfortegnelse for et område eller en bransje, som gjerne ble gitt ut regelmessig. Den første adresseboken i Norge kom ut i 1838, de siste kom ut på begynnelsen av 1990-tallet. De ble etter hvert avløst av telefonkataloger.

Adressebøkene var i de fleste tilfeller basert på skattelister, og inneholdt derfor kun personer med skattbar inntekt. Navnene er som regel sortert på skattekommune, og oppgir navn, yrke, adresse og inntekt.

Adressebøkene ble ikke gitt ut av det offentlige, og finnes derfor ikke for alle år og alle steder. Christiania var først ute med en adressebok allerede i 1838, med nye utgaver annenhvert år fra 1857 og hvert år fra 1879. Fra slutten av 1930-tallet kom det ut adressebøker i de fleste norske fylker. De største adressebokforlagene var S. M. Bryde og H. Moe, som dekket store deler av landet, men det fantes også mange mindre lokale forlag.

Det fantes også ikke-geografiske adressebøker, for eksempel Norges Handelskalender for firmaer, og egne bøker for bestemte bransjer, for militære avdelinger, foreninger og lag, og så videre.

Bruk i lokal- og slektshistorie

Adressebøkene er svært nyttige for å dokumentere personal- og bedriftshistorie. Dette gjelder ikke minst på 1900-tallet, der mange av de kildene man ellers bruker ikke er åpne.

Det at mange av bøkene kun inneholdt personer med skattbar inntekt fører nødvendigvis til at mange mangler. Fraværet av en person i ei årbok må derfor ikke leses som sikker informasjon om at personen ikke bodde der, men det kan være en indikasjon på dødsfall, flytting eller emigrasjon. Leter man etter kvinner er det også viktig å være klar over at skifte av slektsnavn ved ekteskapsinngåelse kan føre til at det blir vanskelig å finne dem.

Som følge av omreguleringer er mange adresser – både vegnavn og nummer – endra gjennom tida. Som med folketellinger og andre kilder må man være klar over at oppgitt adresse derfor ikke alltid stemmer med dagens adresse.

Bøkene ble oppdatert for hver utgave, men dette var avhengig av at man meldte inn endringer. Det forekommer derfor nokså ofte at personer blir stående på gammel adresse en tid etter flytting, og at avdøde personer kan være oppgitt. Bøkene med likningsopplysninger er gjerne bedre oppdatert enn de rene adressebøkene, ettersom de er basert på skattelister som stort sett har rett informasjon.

Oversikt

Nasjonalbiblioteket, Digitalarkivet, Oslo byarkiv og Trondheim folkebibliotek har digitalisert flere adressebøker. Disse er lenket i oversikten under.

Sted Årganger Tittel
Østfold 1904, 1911. Adressebok for Smaalenenes Amt med skatteligninger
1932 Fylkenes fagregister Østfold fylke

1937, 1939, 1941, 1943, 1946, 1948,1950, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83.

Adressebok for Østfold fylke med skatteligninger
1987, 1988. Adresse- og ligningsbok for Østfold fylke
Halden, Frederikstad, Moss, Sarpsborg 1911/12. Adressebok for Fredrikshald, Fredrikstad, Moss, Sarpsborg
Fredrikstad 1905/06. Frederiksstads adressebog
1919/21. Fredrikstad adressebok
1941/42, 1942/43, 1943/44. Fredrikstad adresse-kalender
Moss 1918/20. Moss adressebok
Akershus 1905 Adressebog for Akershus Amt med skatteligninger
1958 Adressebok for Akershus fylke med skatteligninger

1959, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86 1986/87.

Akershus adressebok med skatteligninger
Oslo 1838. Christiania Veiviser
1857, 1861, 1863, 1866, 1871, 1873, 1874, 1877. Veiviser for Christiania By
1879, 1880, 1881, 1882. Adressebog for Christiania by
1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924. Kristiania adressebog

1925, 1927, 1928, 1929, 1930, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1945, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1957, 1960 (!), (II), 1961 (I), 1962 (II), 1963 (I), 1964 (I) (II), 1965 (I) (II), 1966 (I) (II) (III), 1967 (I) (III), 1968 (II), 1969 (I) (II) (III), 1970/71 (I)(II)(III), 1974/75 (III), 1975/76 (II), 1978/79 (I)(II), 1979/80 (I), 1980/81 (I), 1984/85 (I), 1991/92 (I).

Inndeling av Oslo adressebok: I: Offentlige institusjoner og personnavn, II: Gate- og veiavdeling, III: Bransjeavdeling (firmaer).

Oslo adressebok
Aker 1922, 1924/25 Akers adressekalender
1929, 1934/35, 1937/38 Aker adressebok
1937 Akers fagfortegnelse
Østre Bærum 1934, 1935 Østre Bærum adressebok
Hedmark 1910 Adressebog for Hedemarkens Amt med skatteligninger

1935/36, 1937/38, 1939/40, 1941/42, 1943/44, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1958/59, 1962/63, 1964/65, 1965/66,1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78.

Hedmark fylkes adressebok med skatteligninger
1979/80. Hedmark fylkes adressebok Ligningsboken
Oppland 1910 Adressebog for Kristians amt
1935/36, 1937/38, 1939/40, 1943/44, 1945/46, 1947/48. Opland fylkes adressebok med skatteligninger
1949/50, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1965/66, 1966/67, 1972/731977/78, 1980/81. Oppland fylkes adressebok med skatteligninger
Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Hønefoss 1913–15. Adressebok for Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Hønefoss
Gjøvik, Vardal 1942. Adressebok for Gjøvik og Vardal
Buskerud 1904, 1911 Adressebok for Buskeruds amt med skatteligninger

1936/37, 1938/39, 1940/41, 1944/45, 1946/47, 1948/49, 1950/51, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1964/65, 1965/66, 1968, 1969, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1980/81.

Buskerud fylkes adressebok
Drammen
(Se også Vestfold)
1903, 1904/05, 1912, 1914/15, 1925. Drammens adressebok
Vestfold

1937, 1939, 1941, 1943, 1946, 1948, 1950, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1970/71, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82.

Adressebok for Vestfold fylke og Drammen med skatteligninger

1980, 1981, 1982, 1983.

Adressebok med skatteligningstall for Vestfold fylke og Drammen

Tønsberg 1917/19. Tønsberg adressebok
1937, 39. Adressekalender Tønsberg
Telemark 1905 Adressebog for Bratsberg amt med skatteligninger
1939, 1948, 1950. Adressebok for Aust-Agder og Telemark fylker med skatteligninger

1949/50, 1951/52, 1953/54, 1955/56, 1957/58, 1959/60, 1960/61, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1973/74, 1974/75.

Telemark fylkes adressebok med skatteligninger
Skien, Porsgrunn, Notodden 1918/20. Adressebok for Skien-Porsgrund Notodden
Rjukan 1930. Rjukan adressebok
Aust-Agder 1905. Adressebog for Nedenes Amt med skatteligninger
1939, 1948, 1950, 1949/50, 1951/52. Adressebok for Aust-Agder og Telemark fylker med skatteligninger
1953/54, 1955/56, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1964/65, 1965/66,1968/69, 1970/71, 1972/73, 1974/75. Aust-Agder fylkes adressebok med skatteligninger
1980/81. Aust-Agder fylkes adressebok ligningsboken
1981, 1983, 1985. Adressebok med skatteligningstall for Vest-Agder fylke
Arendal 1964 Adressebok for Arendal
Vest-Agder 1903, 1906 Adressebog for Lister og Mandals amt
1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1948, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1964, 1966, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/84. Adressebok for Vest-Agder fylke med skatteligninger
1981, 1983, 1985. Adressebok med skatteligningstall for Vest-Agder fylke
Kristiansand 1900, 1904, 1906–10, 1925, 1931–77. Kristiansands Adresse-kalender
1906, 1907, 1908, 1909, 1910.

Adresse- & Kommunalkalender for Kristianssand tilligemed Adresser for Lund og Marviken

Rogaland 1902. Adressebog for Stavanger og S. Bergenhus Amter
1910. Amtskalender for Stavanger Amt med skatteligninger

1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940, 1942, 1944, 1947, 1949, 1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967, 1969/70, 1971/72, 1973/74, 1975/76, 1977/78.

Adressebok for Rogaland fylke med skatteligninger
1981, 1983. Adressebok med skatteligningstall for Rogaland fylke
Stavanger 1903/04. Stavanger Adressebog
1908. Adressekalender for Stavanger og Haugesund

1910, 1913/14, 1924/2536/37.

Adressekalender for Stavanger

1937/3845/46.

Stavanger adressekalender

1961, 1963/64, 1966/67, 1968/69.

Stavanger adressebok

1959, 1961, 1963, 1965.

S. M. Brydes gatefortegnelse for Stavanger

Haugesund 1912/13. Adressebok for Haugesund
Hordaland 1902. Adressebog for Stavanger og S. Bergenhus Amter
1909, 1918. Adressebok for Søndre Bergenhus amt med skatteligninger

1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940.

Adressebok for Hordaland fylke med skatteligninger

1942, 1944, 1947, 1949, 1951, 1953/54, 1955/56, 1957/58, 1959/60, 1962/63, 1965.

Adressebok for Hordaland fylke og Bergen med skatteligninger

1967, 1969, 1971.

Adressebok for Hordaland fylke med firmafortegnelse for Bergen og med skatteligninger

1973, 1975.

Adressebok for Hordaland fylke med skatteligninger
1987. Adressebok og ligningsbok for Hordaland fylke
Bergen 1888, 1891. Adresse-Kalender for Bergen
1895, 1900–05/06. Bergens Adressebog
1908/09, 1910/11, 1915, 1919/20, 1922, 1924/25, 1927/28, 1932/33, 1936/37, 1939/40 Griegs Adressebog for Bergen
1958, 1963/64, 1965/66, 1971, 1975, 1976/77, 1979/80, 1981, 1983. Bergen adressebok
Sogn og Fjordane 1903, 1909, 1918. Adressebog for Nordre Bergenhus Amt

1922, 1924, 1926, 1928, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1940.

Adressebok for Sogn og Fjordane med skatteligninger

1942, 1944, 1947, 1949, 1951, 1953/54, 1955/56, 1957/58, 1959/60, 1962/63, 1965, 1965/66, 1967/68, 1969/70, 1971/72, 1973/74, 1974/75.

Adressebok for Sogn og Fjordane fylke og Bergen med skatteligninger
Møre og Romsdal 1900 Romsdals Amts Adressekalender
1907 Handels- og Adressekalender for Romsdals Amt
1909 Adressebog for Romsdals amt med skatteligninger

1915/16, 1917/18, 1920/21, 1925/26,

Romsdalsbyernes og Møre fylkes adressebok

1928, 1930/31, 1932/33, 1934/35,

Møre fylkes adressebok med skatteligninger

1936/37, 1938/39, 1940/41, 1944/45, 1946/47, 1948/49, 1950/51, 1952/53, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989.

Møre og Romsdals fylkes adressebok med skatteligninger
Ålesund, Kristiansund, Molde 1911/13. Adressebok for Aalesund, Kristiansund, Molde
Ålesund

1919/20, 1925/26.

Aalesunds adressebok
Sør-Trøndelag 1906. Adressebog for Søndre Trondhjems Amt
1924/25, 1926/27, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1941/42, 1943/44, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, [1961/62 *mgl], 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969(70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79. Sør-Trøndelag fylkes adressebok med skatteligninger
1979/80–87/88. Sør-Trøndelag fylkes adressebok ligningsboken
1988/89. Ligningsboken for Sør-Trøndelag
1989/90–91/92. Sør-Trøndelag fylkes adressebok
Trondheim 1888, 1889, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1902/03, 1905/06, 1907. Adressebog for Trondhjem
1908/09, 1909/10, 1911/12, 1913, 1914, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942. Trondhjems adressebog
1943, 1944, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. Trondheim adressebok
Nord-Trøndelag 1907 Adressebog for Nordre Trondhjems Amt

1924/25, 1926/27, 1929/30, 1931/32, 1933/34, 1935/36, 1937/38, 1939/40, 1941/42, 1943/44, 1945/46, 1947/48, 1949/50, 1951/52, 1953/54, 1954/55, 1955/56, 1956/57, 1958/59, 1959/60, 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1978/79.

Nord-Trøndelag fylkes adressebok med skatteligninger
1988/89. Ligningsboken for Nord-Trøndelag
1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91. Nord-Trøndelag fylkes adressebok
Nordland 1908. Adressebog for Nordlands amt med skatteligninger

1927, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1941, 1943, 1946, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978.

Adressebok for Nordland fylke med skatteligninger

1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.

Adressebok med skatteligningstall for Nordland fylke
Troms 1904/05. Tromsø Stifts Adressekalender

1927, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1941, 1943, 1946, 1948, 1950, 1952/53, 1954/55, 1956/57, 1958/59, 1960/61, 1962/63, 1963/64, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.

Adressebok med skatteligningstall for Troms fylke
Tromsø 1916, 1932. Adressekalender for Tromsø
Finnmark

1927, 1930, 1932, 1934, 1936, 1938, 1941, 1943, 1948, 1950, 1952, 1954, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978.

Adressebok for Finnmark fylke med skatteligninger
1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988. Adressebok med skatteligningstall for Finnmark fylke